Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Cash Management (QCM)

Verdiep je in de financiële markten en de optimale logistiek van financiële geldstromen

Wil je inzicht krijgen in hoe Cash Management kan zorgen voor een optimale logistiek van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden? Wil jij antwoord kunnen geven op vragen als: Waar verdien je geld? Of hoe voorkom je waardevernietiging? Tijdens de Cash Management opleiding leer je alles over de werking van financiële markten. Hierdoor verbeter je jouw persoonlijke positie binnen je onderneming op tactisch- en operationeel niveau.

De praktijkgerichte Cash Management opleiding gaat over het strategisch optimaliseren van kasstromen, werkkapitaal en liquiditeit en het managen van de diverse risico’s die daarmee samenhangen. Zowel in de context van de profit- als de not for profit sector.

Praktische informatie

Praktische informatie

Niveau: Hbo

Duur9 lesdagen verdeeld over 4 maanden

PE-punten: 54

Studiebelasting: 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

Lesdag: woensdag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs:

 • Investering: € 4.250,-
 • Accommodatie: € 495,-
 • Examenkosten: € 650,-
 • Boeken zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Deze dien je zelf te bestellen (kosten bedragen ca. € 160,-)
 • Prijzen zijn exclusief BTW

Privé-personen en niet btw-plichtige organisaties kunnen deze opleiding ook vrijgesteld van btw afnemen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Locatie: Utrecht

Examen en diploma: De opleiding sluit je af met twee online examens. Een examen voor de basisvakken (Value Based Management, Working Capital Management en Cash- en Liquiditeitenmanagement) en één examen voor de vakken Rente- en Valutarisicomanagement. Wanneer je een examen niet gehaald hebt, dan kan je een herexamen doen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Nadat je de opleiding hebt afgerond ontvang je het diploma en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QCM voeren (Qualified Cash Manager).

Doelgroep:  De opleiding Cash Management is bestemd voor cash managers, financieel managers, controllers en administrateurs die zich verder willen bekwamen in het beheersen van geldstromen en de daarbij behorende risico’s.

Deelnemers aan de opleiding hebben hbo werk- en denkniveau en enkele jaren werkervaring. 

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor informatie en mogelijkheden contact op met onze studieadviseur Mieke Opdam.

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Waarom de opleiding Cash Management?

 • Je leert alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je krijgt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.
 • Je leert de werking van financiële markten en valutamarkten in het bijzonder.
 • Je raakt vertrouwd met renterisico’s en –derivaten, valutabeheer en termijncontracten, valutaopties en –swaps en dekkingstechnieken.
 • Je leert geldstromen en risico’s op het snijvlak van beleid en uitvoering te managen.

Programma

De opleiding Cash Management kent 9 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over 4 maanden. Belangrijke componenten van de opleiding zijn werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten.

Het programma van de opleiding Cash Management is gelijk aan het eerste semester van de opleiding Treasury Management en is een prima opstap om ook het diploma Treasury Management te halen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Value Based Management (inclusief financiële rekenkunde).
 • Working Capital Management: de investering in werkkapitaal en Cash Conversion Cyclerisico’s.
 • Cash- en Liquiditeitenmanagement: het genereren van en de toegang tot kasstromen en het structureren van het betalingsverkeer.
 • Renterisicomanagement: de risico’s van de geldmarkt, van rentemanagement, kredietmanagement en aspecten van valutamanagement uitwerken en de (onderlinge) relevantie onderkennen.
 • Valutarisicomanagement: maak kennis met diverse hedge-instrumenten die een organisatie ter beschikking staan om valutarisico’s te beperken of te elimineren zoals de forward, de valutaswap en de optie.

Bekijk het volledige programma

Programma

Value Based Management

 • Opzet en samenhang opleiding
 • De financiële markt
 • De vermogensmarkt
 • De derivatenmarkt
 • Valutamarkten
 • Financiële rekenkunde
 • Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management

 • Het waarom van werkkapitaalbeheer
 • De vrije kasstroom
 • De stock cycle
 • De order to collect cycle
 • De purchase to buy cycle

Cash Management en Liquiditeitsmanagement

 • Cash management binnen de Treasury
 • Positie van cash management in organisatorisch opzicht
 • Saldobeheer; het beheer van aanwezige geldmiddelen
 • Geldstromenbeheer
 • Generating cash
 • Liquiditeitenbeheer, financiële planning en financiële instrumenten
 • Internationaal cash management
 • De cash manager als informatiemanager

Renterisicomanagement

 • De geldmarkt
 • Renterisicomanagement
 • Rentederivaten
 • Kredietrisicomanagement
 • Valutarisicomanagement

Valutarisicomanagement

 • De valutamarkt
 • De termijnkoers of forward rate
 • Hedgen via contante indekking
 • Speculeren en arbitreren
 • Valuta-futures
 • Valuta-opties
 • Valutaswaps
 • Combinatie van optiestrategieën
Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over deze opleiding? Bel voor advies met Mieke Opdam of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Alumni aan het woord

Toch iets anders?

Als Financieringsadviseur geef je aan je klanten toekomstgericht advies over de optimale vermogensmix. Je doet dit op basis van actuele en grondige kennis van de financieringsmogelijkheden en een haarscherpe bedrijfskundige analyse.

 • De vermogensmix van de klant optimaliseren en verbeterpunten aanreiken in het investerings-, financierings- en operationele proces.
 • Adviseer je klanten toekomstgericht, op een ethische, empathische en inspirerende manier.
 • Kijk je vanuit een multidisciplinair perspectief naar een vraagstuk en kun je een complete financieringspropositie uitwerken.

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met deze opleiding verdiep jij je kennis en inzicht van financieel management. Zo kun je nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

Wil jij begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende leasevormen en waarom voor de ene of de andere vorm gekozen kan worden? Wil jij weten hoe leases worden verwerkt in de jaarrekening? Tijdens deze beroepsopleiding verdiep jij je in 4 maanden in de mogelijkheden die Lease kan bieden.

 • Leer effecten voor de financiële analyse berekenen
 • Krijg kennis van alle relevante fiscale aspecten van lease
 • Je leert hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening

Plan een adviesgesprek