Treasury Management (QT)

Dé praktijkgerichte beroepsopleiding tot Qualified Treasurer

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de opleiding Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op strategisch en tactisch niveau opereren. Zo kun je beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

Met de opleiding Treasury Management verwerf je inzicht in de optimale plaats van een treasurer binnen de organisatie. Aan bod komt onder meer het volgen van economische trends en het opzetten van een financiële planning, gekoppeld aan liquiditeitsbeheer. Je leert verantwoorde investeringskeuzes te maken en financiële informatie controleerbaar te houden. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten (afkomstig uit diverse branches), en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze beroepsopleiding mag je de titel QT (=Qualified Treasurer) voeren.

Na de opleiding:

 • Maak je verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op
 • Kun je financiële informatie controleerbaar houden
 • Kun je werken met rente- en valutarisico’s
 • Ben je in staat een analyse te maken over het overnemen en afstoten van ondernemingen
 • Speel je in op economische trends en recente ontwikkelingen
 • Kun je het management voorzien van relevante en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie

Programma

De opleiding Treasury Management kent 18 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over een jaar. In het tweede semester vindt scriptiebegeleiding plaats ter ondersteuning van het schrijven van de scriptie voor het afsluitende examen.
Onderwerpen die aan bod komen:
 • Value Based Management
 • Working Capital Management
 • Cash- en Liquiditeitsmanagement
 • Renterisicomanagement
 • Valutarisicomanagement
 • Corporate Finance
 • Landenrisicoanalyse en de Treasuryfunctie

Bekijk het volledige programma

Programma

Studieprogramma eerste semester

Value Based Management

 • Opzet en samenhang opleidingen, met name eerste semester
 • De financiële markt
 • De vermogensmarkt, de derivatenmarkt en valutamarkten
 • Financiële rekenkunde
 • Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management

 • Het waarom van werkkapitaalbeheer
 • De vrije kasstroom
 • De stock, de order to collect en de purchase to pay cycle

Cash- en Liquiditeitsmanagement

 • Cash management binnen de Treasury
 • De plaats van Cash management in organisatorisch opzicht
 • Saldobeheer, het beheer van de aanwezige geldmiddelen
 • Geldstromenbeheer
 • Liquiditeitenbeheer, financiële planning en financiële instrumenten
 • De cash manager als informatiemanager

Renterisicomanagement

 • De geldmarkt
 • Het managen van renterisico, kredietrisico en valutarisico

Valutarisicomanagement

 • De valutamarkt
 • De termijnkoers of forward rate
 • Hedgen via contante indekking
 • Speculeren en arbitreren
 • Valuta-futures, valuta-opties en valutaswaps
 • Combinaties van optiestrategieën

Studieprogramma tweede semester

Introductiedag 2e semester

 • Opzet en samenhang opleiding tweede semester
 • Waardering van aandelen en obligaties
 • Risico en rendementseis eigen vermogen
 • Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Landenrisicoanalyse en de Treasuryfunctie

 • Internationalisering
 • Treasurybeheersinstrumenten en organisatiemodellen
 • Treasury statuten en convenanten

Corporate Finance

 • Ondernemingsfinanciering
 • De rol van de financiële manager
 • Agency theorie
 • De waardering en selectie van projecten in een onderneming
 • Kasstromen
 • Risico en rendement op vermogensmarkten
 • Optimalisatie van de vermogensstructuur
 • Fusie en overname
 • Waardebepaling
 • Credit risk/Credit rating
 • Financiële planning/ratio’s
 • Value based management
 • Private equity

Praktijkcase

 • Overname en waardebepaling
 • Valuta- en renterisicomanagement
 • Treasurymanagement
 • Actueel onderwerp

Praktische informatie

Praktische informatie

Niveau: hbo

Duur18 lesdagen verdeeld over 1 jaar

PE-punten: 108

Studiebelasting: 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

Lesdag: woensdag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs: €7950,-

 • Dit bedrag is inclusief accommodatiekosten, lunch en lesmateriaal
 • Exclusief de boeken (ca. € 150,-)
 • Exclusief 21% BTW

Locaties: Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

Doelgroep:  De opleiding Treasury Management is bedoeld voor financiële professionals en treasurers die bijvoorbeeld bij banken, in ziekenhuizen, in het MKB, in de semipublieke sector en bij woningcorporaties werken.

Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual Accounting’ wordt bekend verondersteld.

Deelnemers zijn in het bezit van diploma heao-BE, SPD en hebben vaak enkele jaren relevante werkervaring.

 

Werkwijze

Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten. Een van de opdrachten is het formuleren van een advies met betrekking tot werkkapitaal en cash management. De opleiding wordt afgesloten met een overkoepelende casus.

Behaal je QT titel

Na afronding van de opleiding Treasury Management ontvang je het diploma en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QT (= Qualified Treasurer) voeren.

Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over deze opleiding? Bel voor advies met Robbert Varkevisser of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Alumni aan het woord

Toch iets anders?

De opleiding Factoring Management geeft je een goed beeld van alle aspecten van factoring management. Je verwerft inzicht in werkkapitaalbeheer, liquiditeitenbeheer, credit management en factoring.

 • Ken de verschillende vormen van factoring
 • Je kunt een factoringcontract opstellen
 • Je leert de risico’s en controlemiddelen van factoring

Wil jij optimaal inzicht krijgen in hoe Cash Management kan zorgen voor een optimale logistiek van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden? Wil jij antwoord kunnen geven op vragen als: Waar verdien je geld? Of hoe voorkom je waardevernietiging?

 • Ken alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je hebt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.

Wil jij begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende leasevormen en waarom voor de ene of de andere vorm gekozen kan worden? Wil jij weten hoe leases worden verwerkt in de jaarrekening? Tijdens deze beroepsopleiding verdiep jij je in de mogelijkheden die Leasing kan bieden.

 • Leer effecten voor de financiële analyse berekenen
 • Krijg kennis van alle relevante fiscale aspecten van leasing
 • Je leert hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NIVE Opleidingen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, productaanbod, aanbiedingen en ontvang tips & tricks van docenten.

Plan een adviesgesprek