Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

Managen van financiële risico’s, waardecreatie en vergroten van winstgevendheid, versterk de financiële structuur en waarborg continuïteit

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op strategisch en tactisch niveau opereren. Aan bod komt onder meer het volgen van economische trends en het opzetten van een financiële planning, gekoppeld aan liquiditeitsbeheer. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten (afkomstig uit diverse branches), en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. 

De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management is geschikt voor financiële professionals en treasurers die bijvoorbeeld bij banken, in ziekenhuizen, in het MKB, in de semipublieke sector en bij woningcorporaties werken.

Na afronding van de opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management mag je officieel de titel QT (= Qualified Treasurer) voeren en word je opgenomen in het register van de opleiding.

Praktische informatie

Praktische informatie

Niveau: Hbo

Duur18 lesdagen verdeeld over 1 jaar

PE-punten: 108

Studiebelasting: 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

Lesdag: woensdag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs: 

 • Investering: € 6.905,-
 • Accommodatie: € 990,-
 • Examenkosten: € 1.100,-
 • Boeken zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Deze dien je zelf te bestellen (kosten bedragen ca. € 260,-)
 • Prijzen zijn exclusief BTW

Privé-personen en niet btw-plichtige organisaties kunnen deze opleiding ook vrijgesteld van btw afnemen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Locatie: Utrecht

Examen en diploma: De opleiding bestaat uit twee delen. Elk deel sluit je af met twee online examens.  Wanneer je een examen niet gehaald hebt, dan kan je een herexamen doen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Daarnaast schrijf je aan het eind van de opleiding een scriptie. Als je scriptie af is presenteer en verdedig je die tegenover een examencommissie.

Als je alle onderdelen van de opleiding af hebt, ontvang je het diploma Corporate Finance, Risk & Treasury Management en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag vanaf dat moment officieel de titel QT (Qualified Treasurer) voeren.

Doelgroep:  De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management is bedoeld voor financiële professionals en treasurers die bijvoorbeeld bij banken, in ziekenhuizen, in het MKB, in de semipublieke sector en bij woningcorporaties werken.

Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual Accounting’ wordt bekend verondersteld. Deelnemers zijn in het bezit van diploma heao-BE, SPD en hebben vaak enkele jaren relevante werkervaring.

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor informatie en  mogelijkheden contact op met onze studieadviseur Mieke Opdam.

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Waarom de opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management?

 • Je leert verantwoorde investeringskeuzes te maken en financiële planningen op te stellen
 • Je leert financiële informatie controleerbaar te houden
 • Je gaat aan de slag met rente- en valutarisico’s
 • Na afloop ben je in staat een analyse te maken over het overnemen en afstoten van ondernemingen
 • Je leert in te spelen op economische trends en recente ontwikkelingen
 • Je kunt het management voorzien van relevante en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie
Programma Corporate Finance, Risk & Treasury Management

Programma

Studieprogramma eerste semester

Value Based Management

 • Opzet en samenhang opleidingen, met name eerste semester
 • De financiële markt
 • De vermogensmarkt, de derivatenmarkt en valutamarkten
 • Financiële rekenkunde
 • Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management

 • Het waarom van werkkapitaalbeheer
 • De vrije kasstroom
 • De stock, de order to collect en de purchase to pay cycle

Cash- en Liquiditeitsmanagement

 • Cash management binnen de Treasury
 • De plaats van Cash management in organisatorisch opzicht
 • Saldobeheer, het beheer van de aanwezige geldmiddelen
 • Geldstromenbeheer
 • Liquiditeitenbeheer, financiële planning en financiële instrumenten
 • De cash manager als informatiemanager

Renterisicomanagement

 • De geldmarkt
 • Het managen van renterisico, kredietrisico en valutarisico

Valutarisicomanagement

 • De valutamarkt
 • De termijnkoers of forward rate
 • Hedgen via contante indekking
 • Speculeren en arbitreren
 • Valuta-futures, valuta-opties en valutaswaps
 • Combinaties van optiestrategieën

Studieprogramma tweede semester

Introductiedag 2e semester

 • Opzet en samenhang opleiding tweede semester
 • Waardering van aandelen en obligaties
 • Risico en rendementseis eigen vermogen
 • Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Landenrisicoanalyse en de Treasuryfunctie

 • Internationalisering
 • Treasurybeheersinstrumenten en organisatiemodellen
 • Treasury statuten en convenanten

Corporate Finance

 • Ondernemingsfinanciering
 • De rol van de financiële manager
 • Agency theorie
 • De waardering en selectie van projecten in een onderneming
 • Kasstromen
 • Risico en rendement op vermogensmarkten
 • Optimalisatie van de vermogensstructuur
 • Fusie en overname
 • Waardebepaling
 • Credit risk/Credit rating
 • Financiële planning/ratio’s
 • Value based management
 • Private equity

Praktijkcase

 • Overname en waardebepaling
 • Valuta- en renterisicomanagement
 • Treasurymanagement
 • Actueel onderwerp
Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over deze opleiding? Bel voor advies met Mieke Opdam of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Alumni aan het woord

Toch iets anders?

De opleiding Factoring Management geeft je een goed beeld van alle aspecten van factoring management. Je leert tijdens deze opleiding hoe je maximaal kunt profiteren van de inzet van Factoring door je verder te verdiepen in de mogelijkheden die Factoring kan bieden.

 • Ken de verschillende vormen van factoring
 • Je kunt een factoringcontract opstellen
 • Je leert de risico’s en controlemiddelen van factoring

De praktijkgerichte Cash Management opleiding gaat over het strategisch optimaliseren van kasstromen, werkkapitaal en liquiditeit en het managen van de diverse risico’s die daarmee samenhangen. Zowel in de context van de profit- als de not for profit sector.

 • Ken alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je hebt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.

Wil jij begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende leasevormen en waarom voor de ene of de andere vorm gekozen kan worden? Wil jij weten hoe leases worden verwerkt in de jaarrekening? Tijdens deze beroepsopleiding verdiep jij je in 4 maanden in de mogelijkheden die Lease kan bieden.

 • Leer effecten voor de financiële analyse berekenen
 • Krijg kennis van alle relevante fiscale aspecten van lease
 • Je leert hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening

Plan een adviesgesprek