Derivaten voor controllers

Verantwoord toepassen van derivaten

Organisaties gebruiken derivaten voor het beheersen van mogelijke financiële risico’s. Als financieel deskundige word je geconfronteerd met vraagstukken rond het deugdelijk toepassen, waarderen en verantwoorden van deze financiële instrumenten.

Het doel van de cursus Derivaten voor Controllers is om je beter bekend te maken met al deze aspecten van derivaten.

In het kort

 • Verwerf inzicht in de risico’s en kansen van derivaten.
 • Word een volwaardige gesprekspartner voor de treasurer en de treasuryafdeling.
 • Leer de praktische kennis van het toepassen, waarderen, de verslaggevings- en fiscale aspecten rond derivaten.

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus Derivaten voor Controllers

Organisaties gebruiken derivaten voor het beheersen van mogelijke financiële risico’s. Als financieel deskundige word je geconfronteerd met vraagstukken rond het deugdelijk toepassen, waarderen en verantwoorden van deze financiële instrumenten. Het doel van de cursus Derivaten voor Controllers is om je beter bekend te maken met al deze aspecten van derivaten. 

Tijdens de cursus Derivaten voor Controllers leer je onder andere hoe je derivaten kunt toepassen en welke controlemaatregelen een organisatie moet nemen om derivaten verantwoord te gebruiken.

Thema’s als het waarderen van derivaten, het verantwoorden van derivatenproducten in de verslaglegging en hoe de fiscus omgaat met derivaten passeren de revue. Je leert, aan de hand van casuïstiek, hoe je de regels met betrekking tot de commerciële en fiscale verslaglegging moet toepassen: bij het afsluiten, bij tussentijdse waardeveranderingen en bij (tussentijdse) beëindiging van een derivatencontract. Hierbij maken we in de cursus steeds een onderscheid tussen het wel of niet (vrijwillig) toepassen van hedge accounting.

Programma

Dag 1: Toepassen van Derivaten

 • Het ontstaan van rente- en valutarisico.
 • De toepassing van verschillende soorten derivaten. Hoe kunnen organisaties renteswaps in het kader van renterisicobeheer, valutatermijncontracten en valutaopties inzetten?
 • Het selecteren van het best passende derivaat. Waar hangt de keuze tussen een valutatermijncontract en een valutaoptie van af?

 

Dag 2: Waarderen van derivaten

 • De waardering van derivaten. Hoe kun je de waarde van de verschillende financiële instrumenten bepalen, zoals van valutatermijncontracten, renteswapcontracten, goederentermijncontracten en opties?
 • Welke grootheden bepalen de waarde van een optiecontract?
 • Het treasury statuut en control. Wat is het belang van een treasury statuut en uit welke verschillende onderdelen bestaat deze?

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

Programma

Dag 1: Toepassen van Derivaten

 • Het ontstaan van rente- en valutarisico.
 • De toepassing van verschillende soorten derivaten. Hoe kunnen organisaties renteswaps in het kader van renterisicobeheer, valutatermijncontracten en valutaopties inzetten?
 • Het selecteren van het best passende derivaat. Waar hangt de keuze tussen een valutatermijncontract en een valutaoptie van af?

Dag 2: Waarderen van derivaten

 • De waardering van derivaten. Hoe kun je de waarde van de verschillende financiële instrumenten bepalen, zoals van valutatermijncontracten, renteswapcontracten, goederentermijncontracten en opties?
 • Welke grootheden bepalen de waarde van een optiecontract?
 • Het treasury statuut en control. Wat is het belang van een treasury statuut en uit welke verschillende onderdelen bestaat deze?

Dag 3: Commerciële en Fiscale Verslaglegging

 • Grondregels met betrekking tot de verslaglegging van derivaten. RJ 290 / IFRS standaardregels en hedge accounting.
 • Hedge accounting. Welke verschillende soorten zijn er? Welke eisen hangen aan het toepassen van hedge accounting?
 • Het maken van de noodzakelijke boekingen bij:
 • Tussentijdse waardeveranderingen.
 • (Tussentijdse) beëindiging van het derivatencontract.
 • Tussentijdse beëindiging van een hedge relatie.
 • De verschillen tussen de commerciële en fiscale jaarrekening. In welke omstandigheden kan er verschil ontstaan?
 • Welke noodzakelijke boekingen zijn er bij het ontstaan van een belastinglatentie?

Lesdata

Geen datums gevonden.

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: €1995,- (excl. btw)

Looptijd: 3 dagen van 10.00 – 17.00 uur

PE-punten: 18

Niveau: hbo

Locatie: Buitenplaats de Heiligenberg,Leusden

Doelgroep: De cursus Derivaten voor Controllers is speciaal ontwikkeld voor financiële professionals (controllers, accountants en fiscalisten) die meer kennis en inzicht willen verkrijgen in de toepassing, waardering, verslaggeving en fiscale aspecten van derivaten. Het programma biedt een verdiepingsslag, waarbij enige voorkennis op het gebied van derivaten is vereist.

Docenten: Lex van der Wielen en Mike Velthaak

Extra's

Studieadvies

Studieadvies

Benieuwd of deze cursus iets voor jou is? Onze studieadviseur helpt je graag bij het maken van de juiste keuze.

Toch op zoek naar iets anders?

Word jij als controller gevraagd naar het verwerken van kapitaalbelangen, waaronder deelnemingen, in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor organisaties?  In deze cursus komen deelnemingen en consolideren volgens Nederlandse wet- en regelgeving (BW 2 Titel 9 en RJ-richtlijnen) uitgebreid aan bod in de theorie en via praktijkgerichte casussen.

 • Verwerk alle soorten kapitaalbelangen in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening.
 • Leer omgaan met overnames en vreemde valuta in de jaarrekening.

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Daarbij moet elk directie- en managementteam kansen voldoende benutten én bedreigingen afdoende beperken. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?

 • Krijg inzicht in de mythen en valkuilen van traditioneel risicomanagement
 • Kijk holistischer naar je organisatie: een toekomstbestendige organisatie door waardecreatie én waardebescherming
 • Analyseer de onzekere toekomst vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie
 • Zet een praktisch verbeterprogramma op voor het effectief benutten van kansen én het beperken van bedreigingen

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met deze opleiding verdiep jij je kennis en inzicht van financieel management. Zo kun je nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

Plan een adviesgesprek