Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Financiële analyse 2.0

Bekijk, interpreteer en presenteer cijfers op kwalitatieve wijze

Gedegen en goed onderbouwde analyses zijn van doorslaggevend belang voor strategische beslissingen rond bijvoorbeeld overnames, investeringen, reorganisaties of financieringsvraagstukken.

In de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je cijfers vanuit diverse perspectieven analyseren, interpreteren en presenteren. Je stuurt met jouw financiële analyses op een hoger rendement en levert daarmee een significante bijdrage aan de koers van de organisatie.

 

 

In het kort

 • Bekijk de financiële cijfers en kengetallen vanuit organisatiestrategie, -waarden en -cultuur.
 • Voer financiële analyses uit vanuit kwalitatief perspectief.
 • Maak effectief gebruik van cashflowanalyses, werkkapitaalmanagement, de balanced scorecard en de nieuwste managementrapportages.
 • Verwerf kennis over de invloed van verslaggevingsstandaarden (IFRS, US-GAAP en de fiscale waarderingsregels) op de financiële rapportage.

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus

Gedegen en goed onderbouwde analyses zijn van doorslaggevend belang voor strategische beslissingen rond bijvoorbeeld overnames, investeringen, reorganisaties of financieringsvraagstukken. Het kunnen analyseren van financiële informatie is dan ook een vanzelfsprekendheid voor elke financiële professional en controller. Cijfers alleen geven echter slechts een beperkt beeld van waar het in de organisatie om draait. Je bent jezelf ervan bewust dat analyses meer informatie geven indien beredeneerd vanuit de context en de doelstellingen van de organisatie.

Zorg dat je financiële analyses kwalitatief benadert en dat je cijfers bekijkt vanuit organisatiestrategie, -waarden en -cultuur. In de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je cijfers vanuit diverse perspectieven analyseren, interpreteren en presenteren. Je stuurt met jouw financiële analyses op een hoger rendement en levert daarmee een significante bijdrage aan de koers van de organisatie.

Programma

Het cursusprogramma is opgedeeld in twee dagen waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod zullen komen:

 • Inleiding financiële analyse
 • Perspectieven van financiële analyse
 • Financiële analyse en de waarderingsgrondslagen
 • Cashflowanalyse
 • Werkkapitaalmanagement
 • Managementrapportages
 • Prestatie-indicatoren

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

Programma

Dag 1

Inleiding financiële analyse

 • Raamwerk voor het maken van financiële analyses.
 • De grootste mythen, valkuilen en risico’s van kwantitatieve cijferanalyses.
 • De risico’s van het simuleren van de werkelijkheid.
 • Strategietheorieën van managementgoeroes als Kotler, Kotter, Prahalad, Greiner, Peters, Mintzberg en Goldratt.

Perspectieven van financiële analyse

 • Hoe is de organisatiestrategie van invloed op de financiële analyse?
 • De bedrijfswaarden uitgedrukt in kengetallen.
 • Hoe verhoudt stakeholdermanagement zich tot de financiële analyse?

Financiële analyse en de waarderingsgrondslagen

 • De effecten van IFRS, US-GAAP en fiscale waarderingsregels op de cijfers van de organisatie.
 • De invloed van creatief boekhouden en cijfermanipulatie (kostenactivering, winstverschuiving, omzetfantasie) op de financiële analyse.

Dag 2

Cashflowanalyse

 • Het uitvoeren van de indirecte en directe liquiditeitsanalyse.
 • Hoe beïnvloedt cashflow de werkkapitaalinstrumenten.
 • Welke effecten de star- en groeifase hebben op de financiële analyse.

Werkkapitaalmanagement

 • Het analyseren van werkkapitaal via voorraaddagen, debiteurendagen en crediteurendagen. Oplossen van knelpunten in voorraadbeheer volgens de Theory of Constraints.
 • Effectief creditmanagement en de natuurlijke debiteurentermijn.
 • Het bepalen van natuurlijke liquiditeit en beïnvloeding van liquiditeit.
 • Inzetten van instrumenten die het werkkapitaal kunnen beïnvloeden.

Managementrapportages

 • Beyond Marap, het sturen op rendement, marge en omloopsnelheid.
 • Meer inzicht in het vakgebied van management accounting.
 • Beyond budgetting en de rolling forecast.

Prestatie-indicatoren

 • Het inzetten van de balanced scorecard als early warning system.
 • Het sturen met Key Performance Indicators.
 • Hoe kan de organisatiestrategie worden vertaald in KPI’s?

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: € 1.995,- (excl. btw)

Looptijd: 2 dagen. Dag 1 van 09:30-22:00 uur, dag 2 van 09:00 – 17:00 uur
Inclusief overnachting.

PE-punten: 15

Niveau: Hbo

Locatie: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven

Doelgroep: De cursus Financiële Analyse 2.0 is speciaal ontwikkeld voor professionals die meer inzicht willen creëren in de cijfers en financiële kengetallen. Eerder hebben business, financial en concern controllers, projectcontrollers, managers finance & accounting, managers planning & control en financieel directeuren hun voordeel gedaan met deze praktijkgerichte cursus. Ook voor algemeen directeuren en ondernemers verschaft de cursus Financiële Analyse 2.0 praktisch inzicht in de totstandkoming van financiële analyses.

Docenten: Hinrich Slobbe

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Studieadvies

Studieadvies

Heb je een vraag over deze cursus? Onze studieadviseur helpt je graag verder.

Toch op zoek naar iets anders?

Wil jij het verschil maken in je organisatie? Vergroot je meerwaarde en doe de HOFAM opleiding tot Qualified Controller (QC). Benieuwd naar het programma? Wij vertellen je graag meer tijdens een van onze informatiebijeenkomsten.

 • Vergroot je meerwaarde voor nu en de toekomst.
 • Beslissers met passie overtuigen van jouw visie en ideeën.
 • Speel een (pro-)actieve rol bij het ontwikkelen van de lange termijn bedrijfsstrategie.
 • Beheers de verschillende disciplines en processen binnen de organisatie en zie de verschillende belangen.
 • Volledig Nederlandstalig
 • Slagingspercentage: 95%

Het verzamelen, verrijken, berekenen, interpreteren en presenteren van data is voor veel controllers een steeds belangrijker onderdeel van hun werkzaamheden. Om betrouwbare data-analyses te maken, is begrip van de verschillende informatiebronnen en de relaties tussen die bronnen van belang. Door inzicht te verkrijgen in de (opbouw van de) modellen en de relaties tussen de databronnen, geef je beter sturing aan nieuwe business inzichten. Daarmee verschuift de visie van de controller van klassieke, retrospectieve rapportages naar toekomstgerichte dashboards.

 • Haal veel meer uit jouw (financiële) data
 • Verwerf nieuwe inzichten door onderzoek van bekende en onbekende databronnen
 • Ken de instrumenten en methoden van data onderzoek bij controllersvraagstukken
 • Beheers de uitvoering van een data analyse
 • Interpreteer en presenteer de uitkomsten van data analyses
 • Maak efficiënte en beheersbare dashboards
 • Word de data sparring partner van het management

Plan een adviesgesprek