Fraude en Fraudebeheersing

Voorkom financiële schade en reputatieschade als gevolg van fraude

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda hoort. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te overzien. Echter, achteraf zijn de consequenties van fraudegevallen vaak zeer schadelijk voor de continuïteit van de organisatie.

In veel gevallen zijn de indicatoren reeds aanwezig om fraude te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Financiële schade en reputatieschade hadden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. In de cursus Fraude en fraudebeheersing leer je het Fraude Control Framework effectief toepassen in jouw organisatie en krijg je inzicht in hoe te handelen indien je fraude ontdekt.

In het kort

 • Herken fraudesignalen adequaat
 • Je bent effectief in het opsporen en voorkomen van in- en externe fraude
 • Je past het Fraude Control Framework effectief toe in jouw organisatie

Werkwijze

De cursus Fraude en fraudebeheersing is een intensief driedaags programma. De docenten maken veelvuldig gebruik van aansprekende actuele casuïstiek. Ook is er tijdens het programma ruimte om eigen vraagstukken in te brengen. Je leert zowel van de docenten als van de ervaring van de andere deelnemers.

Programma

Dag 1 – Het Fraude Control Framework en het juridisch kader

 • Introductie en kennismaking met Fraude
 • Juridisch Kader

 

Dag 2 – Integriteit, Governance en Interne Fraude

 • Integriteit en Corporate Governance
 • Interne Fraude

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

Programma

Dag 1 – Het Fraude Control Framework en het juridisch kader

 • Introductie en kennismaking met Fraude: Ir. Jurjen Bouwens RC RFA CIRM

U maakt kennis met het begrip fraude. Wat valt wel onder de term fraude en wat niet? Het framework voor fraudebeheersing vormt de rode draad bij het detecteren, herkennen en omgaan met fraude in de organisatie. Detectie, preventie, onderzoek en repressie zijn onderdelen van het Fraude Control Framework. U leert de meest voorkomende fraude-indicatoren en red flags (her)kennen en toepassen.

 • Juridisch Kader: Mr. Kees van Oosten

U leert wat wordt verstaan onder financieel economische criminaliteit en de (juridische) definities van fraude en witwassen. U krijgt inzicht in de (juridische) consequenties van financieel economische criminaliteit voor de organisatie, de bestuurders en de fraudeur. Tevens bespreken we het verschil tussen civielrecht en privaatrecht voor het thema fraude. U kent de rol van privacywetgeving en arbeidsrecht bij economische criminaliteit en u kent het belang en de rol van interne regelgeving.

Dag 2 – Integriteit, Governance en Interne Fraude

 • Integriteit en Corporate Governance: Theo Quaijtaal MA HRM RFA

U wordt als financial regelmatig geconfronteerd met ethische dilemma’s. De materie is echter nooit zwart of wit, goed of slecht en dat is soms best lastig. Tijdens dit programmaonderdeel bespreken we morele moed en leert u hoe u dilemma’s kunt benaderen. Tevens krijgt u inzicht in de opzet van gedragscodes en governancestructuren en hun belang bij het voorkomen van fraude.

 • Interne Fraude: Ir. Jurjen Bouwens RC RFA CIRM

Verschillende vormen van interne fraude, zoals verslaggevingsfraude (creatief boekhouden), misbruik van activa en corruptie passeren de revue. Bovendien maakt u kennis met methoden om fraude in de organisatie te voorkomen.

Dag 3

 • ICT en Informatiebeveiliging: Frans Hut CISSP CCSP

Fraude gerelateerd aan ICT systemen en informatiebeveiliging komt steeds vaker voor. Risico’s als Social Engineering zijn ook voor de huidige controllers niet meer te negeren.

 • Externe Fraude, Fraudeonderzoek en Faillissementsfraude: Drs. Dennis Jordan RV RFA

Tijdens de cursus worden recente praktijkcases rond witwassen besproken. U kent de definitie van kasgeldvennootschappen, de legitimiteit en (fiscale) consequenties hiervan. Tevens kent u de definitie van sterfhuisconstructies en de voordelen en bezwaren van dergelijke constructies. U maakt kennis met het begrip faillissementsfraude, hoe constructies hiervoor in elkaar zitten en welke instrumenten er zijn om dit te bestrijden.

 • Forensische Audit: Drs. Dennis Jordan RV RFA

U leert om een gedegen fraudeonderzoek in te richten en uit te voeren. Hoe moet u vervolgens met de gedetecteerde fraude omgaan?

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: €1995,- (excl. btw)

Looptijd: 3 dagen van 10.00 – 17.00 uur.

PE-punten: 18

Niveau: Hbo+

Locatie: Buitenplaats de Heiligenberg

Doelgroep: De cursus Fraude en fraudebeheersing is ontwikkeld voor (business) controllers, financieel managers, auditors, accountants, riskmanagers, compliance managers en anderen voor wie het kunnen detecteren, voorkomen en omgaan met fraude in de organisatie relevant is.

Docenten:onder andere Jurjen Bouwens

Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over deze cursus? Bel met onze studieadviseur of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Toch op zoek naar iets anders?

De HOFAM (QC) is de enige opleiding Business Controller in Nederland waarbij je werkt aan kennis, inzicht en vaardigheden. Het is een uitgebreide opleiding waarbij je financiële kennis verdiept, bedrijfskundige kennis verbreed en je werkt aan professionele vaardigheden om te groeien tot een succesvolle business partner. Met de HOFAM opleiding behaal je de veelgevraagde QC-titel.

 • Word een volwaardig strategische gesprekspartner
 • Combinatie van financial control, business control en professionele vaardigheden
 • Leer van de beste vakspecialisten

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om deze kansen voldoende te benutten en de risico’s afdoende te beperken. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?

 • Beredeneer kansen en risico’s vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie
 • Leer een praktisch stappenplan voor het organiseren van effectieve kansbenutting en risicobeperking
 • Implementatie en optimalisatie van kans- en risicomanagement in de praktijk: de belangrijkste mythen en valkuilen

Organisaties zien steeds vaker het belang van Performance Management, ofwel het sturen op prestaties en competenties van medewerkers in lijn met de strategie van de organisatie. En als het managementteam dan besluit om een goed werkend systeem op te richten, ben jij als financial vaak als eerste betrokken.

 • Stimuleer gewenst gedrag in de organisatie voor betere bedrijfsresultaten: stuur op prestaties en competenties
 • Implementeer Integraal Performance Management en verbeter de KPI structuur in jouw organisatie.
 • Rapporteer sneller en dus met actuelere stuurinformatie.
 • Je bent voorbereid op de rol van business partner in jouw organisatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NIVE Opleidingen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, productaanbod, aanbiedingen en ontvang tips & tricks van docenten.

Plan een adviesgesprek