Praktisch kans- en risicomanagement

Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om deze kansen voldoende te benutten en de risico’s afdoende te beperken. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?


Benieuwd naar de visie van Marinus de Pooter (docent van de cursus)? Hij schreef recent het artikel ‘Illusory Risk Management’ in Audit Magazine. Klik hier om het artikel te lezen.


 

In het kort

  • Beredeneer kansen en risico’s vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie
  • Leer een praktisch stappenplan voor het organiseren van effectieve kansbenutting en risicobeperking
  • Implementatie en optimalisatie van kans- en risicomanagement in de praktijk: de belangrijkste mythen en valkuilen

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om de kansen voldoende te benutten en de risico’s afdoende te beperken. Niet alleen vragen toezichthouders om helderheid over het ‘control framework’, ook financiers en andere stakeholders verwachten dat de interne beheersing op orde is.

Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren en beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders door het realiseren van evenwichtige organisatiedoelstellingen. Veel financials associëren ‘waarde’ primair met rendement, nettowinst, kasstromen, etcetera.

Bij “integrated reporting” gaat het echter ook om vele andere aspecten waar stakeholders waarde aan hechten. Denk aan: innovatie, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, klantgerichtheid, duurzaamheid, integriteit en continuïteit.

Tijdens de cursus leer je om vanuit ERM-concepten de vertaalslag te maken naar jouw organisatie. Je staat daarbij stil bij uw rol en die van anderen in het proces. Of je nu gestructureerd kans- en risicomanagement wilt gaan invoeren of bestaande werkwijzen wilt optimaliseren, in deze tweedaagse cursus krijg je daartoe voldoende handvatten aangereikt.

Programma

Integraal kans- en risicomanagement en de betekenis voor de praktijk
Tijdens de inleiding over ERM wordt het belang van het ‘in control’ zijn van een organisatie toegelicht. Je krijgt een helder beeld van de basisstappen en de praktische voordelen van integraal kans- en risicomanagement.

Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
Bij dit onderdeel staat centraal wat degenen die het voor het zeggen hebben binnen de organisatie vooral verstaan onder ‘waarde’ en welke belangen volgens hen ten koste mogen gaan van welke andere belangen.

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

Programma

Dag 1

Integraal kans- en risicomanagement en de betekenis voor de praktijk
Tijdens de inleiding over ERM wordt het belang van het ‘in control’ zijn van een organisatie toegelicht. Je krijgt een helder beeld van de basisstappen en de praktische voordelen van integraal kans- en risicomanagement.

Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
Bij dit onderdeel staat centraal wat degenen die het voor het zeggen hebben binnen de organisatie vooral verstaan onder ‘waarde’ en welke belangen volgens hen ten koste mogen gaan van welke andere belangen.

Identificeren en wegen van kansen en risico’s
De docent gaat uitgebreid in op de vraag hoe je de kansen en risico’s van een organisatie adequaat in beeld kunt brengen aan de hand van verschillende methoden voor classificatie en –weging. Hierbij staan de belangen van belangrijke belanghebbenden voorop.

Bepalen van adequate beheersmaatregelen
Je verkrijgt inzicht in mogelijke strategieën voor kans- en risicobeantwoording en in de praktische kosten-baten afwegingen bij het ontwerpen, invoeren, uitvoeren en monitoren van beheersmaatregelen. Naast “hard controls” gaat het vooral ook over “soft controls”.

Dag 2

Monitoren van ‘in control’
Aan de orde komen de vele manieren om de mate van “in control” van de organisatie te monitoren, zoals “continuous monitoring”, collegiale toetsing, interne audits, externe beoordelingen, etcetera.

Communiceren over kansen en risico’s
De docent gaat nader in op praktische vragen over interne informatieverschaffing en externe verantwoording over successen, incidenten, kansen en bedreigingen.

Verankeren van kans- en risicomanagement in de organisatie
Dit onderdeel gaat over het belang van een passende organisatiecultuur, de balans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de competenties en intenties van de leidinggevenden.

Voortdurend optimaliseren van kans- en risicomanagement
Centraal staat hier de samenwerking tussen stafafdelingen, die zich bezighouden met interne beheersing, risicomanagement, compliance, kwaliteitsmanagement, (informatie-)beveiliging, etcetera.

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: €1495,- (excl. btw)

Looptijd:  2 dagen 10.00-17.00 uur of van 13.30-21.30 uur

PE-punten: 12

Niveau: hbo

Locatie: Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

Doelgroep:  De cursus is waardevol voor financieel managers, financieel directeuren, financieel controllers, business controllers, risicomanagers, accountants (in business), adviseurs, compliance officers en kwaliteitsmanagers.

Docenten:  Marinus de Pooter

 

Studieadvies

Studieadvies

Heb jij vragen over deze cursus? Onze studieadviseur helpt je graag bij het beantwoorden van je vragen.

Toch op zoek naar iets anders?

De HOFAM (QC) is de enige opleiding Business Controller in Nederland waarbij je werkt aan kennis, inzicht en vaardigheden. Het is een uitgebreide opleiding waarbij je financiële kennis verdiept, bedrijfskundige kennis verbreedt en je werkt aan professionele vaardigheden om te groeien tot een succesvolle business partner. Met deze opleiding behaal je de veelgevraagde QC-titel.

  • Word een volwaardig strategische gesprekspartner
  • Combinatie van financial control, business control en professionele vaardigheden
  • Leer van de beste vakspecialisten

Organisaties zien steeds vaker het belang van Performance Management, ofwel het sturen op prestaties en competenties van medewerkers in lijn met de strategie van de organisatie. En als het managementteam dan besluit om een goed werkend systeem op te richten, ben jij als financial vaak als eerste betrokken.

  • Stimuleer gewenst gedrag in de organisatie voor betere bedrijfsresultaten: stuur op prestaties en competenties
  • Implementeer Integraal Performance Management en verbeter de KPI structuur in jouw organisatie.
  • Rapporteer sneller en dus met actuelere stuurinformatie.
  • Je bent voorbereid op de rol van business partner in jouw organisatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NIVE Opleidingen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, productaanbod, aanbiedingen en ontvang tips & tricks van docenten.

Plan een adviesgesprek