Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Toepassing en waardering van derivaten

Leer over de diverse aspecten van derivaten en pas ze direct toe: van afsluiten tot waarderen, van rapportage tot verslaggeving

Om financiële risico’s te managen gebruiken organisaties derivaten. Bij het gebruik van derivaten spelen diverse complexe aspecten een rol, zoals het beleid van de organisatie ten aanzien van het gebruik van derivaten, de bepaling van het exposure, de toepassing, waardering, verslagleggingsregels, toezicht en rapportages. Bij elk van deze aspecten kunnen binnen organisaties verschillende experts zijn betrokken.

Deze 3-daagse praktische cursus heeft als doel kennis en kunde te vergroten over het toepassen van derivaten binnen organisaties. Het helpt je om samen met betrokken experts kennis beter in te zetten en het jargon van elkaars vakgebied te verstaan.

Let op: Op dit moment is het niet mogelijk om je voor deze cursus individueel in te schrijven. Incompany op aanvraag mogelijk.

 

In het kort

 • Zeer interactieve en praktische cursus waarin de complexe materie over toepassing, werking, waardering en vastlegging van derivaten toegankelijk en inzichtelijk wordt.
 • De cursus wordt vanuit twee disciplines belicht: treasury (instrumenten) alsmede door accountancy.
 • Er wordt gewerkt vanuit een Nederlandstalig boek ‘Handboek van Derivaten’ , dat zit inbegrepen bij de cursus.

Wat kan ik verwachten?

Meer informatie over de cursus Toepassing en waardering van derivaten

Organisaties gebruiken derivaten voor het beheersen van mogelijke financiële risico’s. Als financieel deskundige word je geconfronteerd met vraagstukken rond het deugdelijk toepassen, waarderen en verantwoorden van deze financiële instrumenten. Het doel van de cursus Derivaten voor Controllers is om je beter bekend te maken met al deze aspecten van derivaten. 

Tijdens de cursus Derivaten voor Controllers leer je onder andere hoe je derivaten kunt toepassen en welke controlemaatregelen een organisatie moet nemen om derivaten verantwoord te gebruiken.

Thema’s als het waarderen van derivaten, het verantwoorden van derivatenproducten in de verslaglegging en hoe de fiscus omgaat met derivaten passeren de revue. Je leert, aan de hand van casuïstiek, hoe je de regels met betrekking tot de commerciële en fiscale verslaglegging moet toepassen: bij het afsluiten, bij tussentijdse waardeveranderingen en bij (tussentijdse) beëindiging van een derivatencontract. Hierbij maken we in de cursus steeds een onderscheid tussen het wel of niet (vrijwillig) toepassen van hedge accounting.

Programma

Deel A Risicomanagement met derivaten: bronnen, types, gebruik en waardebepaling (1,5 dag; 3 sessies)

Onderwerpen:

 • Het bepalen van verschillende risicobronnen en exposure.
 • De beleidsoverwegingen om risico’s al dan niet af te dekken.
 • Het in kaart brengen van transactie- en translatierisico voor grondstoffen en valuta.
 • Het bepalen van renterisico voor financiële instellingen met gap reports en duration.
 • Het lezen de verwachte marktontwikkeling met een yieldcurve als basis voor het managen van renterisico.
 • De werking, toepassing en waardering van futures, de blauwdruk voor de meeste derivaten.
 • Het inzetten en waarderen van rente- en valutaswaps.
 • Het gebruik van opties voor risicomanagement: wanneer inzetten, voor- en nadelen en mogelijke constructies.

Deel B Financiële verslaglegging en interne beheersing (1,5 dag; 3 sessies)

 • Grondregels met betrekking tot de verslaglegging van derivaten. RJ 290 / IFRS 9
 • Hedge accounting. Welke verschillende soorten zijn er? Hoe werken ze? Welke eisen hangen aan het toepassen van hedge accounting?
 • Het maken van de noodzakelijke boekingen bij:
  • Tussentijdse waardeveranderingen.
  • (Tussentijdse) beëindiging van het derivatencontract.
  • Tussentijdse beëindiging van een hedge relatie.
 • De verschillen tussen de commerciële en fiscale jaarrekening. In welke omstandigheden kan er verschil ontstaan en welke belasting latenties ontstaan dan?
 • De interne beheersing rondom het gebruik van derivaten

Download de brochure voor het volledige programma

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: € 1.995,- (excl. btw)

Looptijd: 3 dagen van 10.00 – 17.00 uur, om de week les

PE-punten: 18

Niveau: Hbo/hbo+

Locatie: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven

Doelgroep: De cursus is speciaal ontwikkeld voor financiële professionals (controllers, accountants en fiscalisten) die meer kennis en inzicht willen verkrijgen in de toepassing, waardering, verslaggeving en fiscale aspecten van derivaten. Het programma biedt een verdiepingsslag, waarbij enige voorkennis op het gebied van derivaten is vereist.

Docenten: Mike Velthaak en Michiel van den Broek

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Extra's

Studieadvies

Studieadvies

Benieuwd of deze cursus iets voor jou is? Onze studieadviseur helpt je graag bij het maken van de juiste keuze.

Toch op zoek naar iets anders?

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met deze opleiding verdiep jij je kennis en inzicht van financieel management. Zo kun je nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

De praktijkgerichte Cash Management opleiding gaat over het strategisch optimaliseren van kasstromen, werkkapitaal en liquiditeit en het managen van de diverse risico’s die daarmee samenhangen. Zowel in de context van de profit- als de not for profit sector.

 • Ken alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je hebt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.

Plan een adviesgesprek