Sturing geven aan digitale transformatie vanuit finance

Ontwikkel een strategische blik op digitalisering, neem proactief deel aan IT-projecten, initieer en realiseer effectief veranderingen

De digitale transformatie zorgt voor een fundamentele verandering van operationele processen, businessmodellen, waardeproposities en klantinteractie. Ondanks de vele definities die er zijn van digitale transformatie, is één ding zeker: het heeft impact op organisaties én op jou.

De digitale transformatie vraagt om visie, leiderschap en aanpassingsvermogen. Om betrouwbare en relevante stuurinformatie beschikbaar te krijgen en datagedreven beslissingen te kunnen nemen, is een strategische blik en sturende rol in de digitalisering noodzakelijk.

Wil jij op strategisch/tactisch niveau een proactieve bijdrage leveren aan het vormgeven en implementeren van digitale (finance) transformatie in jouw organisatie?

Om jou in je professionele ontwikkeling bij te staan en vanuit je financiële functie van toegevoegde waarde te zijn en te blijven, leggen wij met het thema Digital Finance verbinding tussen finance en IT en starten we een nieuwe opleiding: sturing geven aan digitale transformatie vanuit Finance.

<b>Wil je bijdragen aan de digitale transformatie van je organisatie?</b> Vergroot je meerwaarde en volg de opleiding Sturing geven aan digitale transformatie vanuit finance.

Programma

De opleiding Sturing geven aan digitale transformatie vanuit Finance omvat 16 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over een jaar. De opleiding bestaat naast een kick-off en een afsluiting uit drie modules:

 1. Visie op digitale transformatie
 2. Initiatie van digitale transformatie
 3. Implementatie en borging van digitale transformatie

Gedurende het gehele traject werk je aan een real life praktijkopdracht, waarbij de casuïstiek uit je eigen organisatie als uitgangspunt wordt genomen waardoor je het geleerde direct kan toe passen in je eigen praktijk. We sluiten af met een presentatie en verdediging waarin alle opgedane inzichten worden besproken en beoordeeld.

Module 1: Visie op digitale transformatie

Tijdens deze module ga je de kansen en mogelijkheden van digitalisering onderzoeken binnen je organisatie en daarbuiten. Je werkt vervolgens de scenario’s uit in een visiedocument. Na het afronden van deze module heb je een integrale blik en strategische visie op digitalisering in de eigen organisatie ontwikkeld, rekening houdend met risico’s en ethische aspecten.

Module 2: Initiatie van digitale transformatie

Met het visiedocument in handen ben je in staat om de digitale transformatie te initiëren. De fase wordt doorlopen vanuit de invalshoek van IT-projecten, om je meer begrip te laten krijgen van IT-projecten. Ook wordt dieper ingegaan op de processen, systemen, beveiliging en mensen in de organisatie. Zodoende verzamel je alle benodigde informatie om tot de vormgeving van de digitalisering te komen.

Module 3: Implementatie en borging digitale transformatie

In deze module besteden we aandacht aan de stappen die moeten worden doorlopen voor een succesvolle implementatie en borging van de digitale transformatie. Dit gebeurt door deze fase te belichten vanuit de invalshoek van IT-projecten en projectcontrol. Je krijgt handvatten aangereikt om de verandering door een dergelijke implementatie te kunnen borgen.

Klik hier voor meer informatie over de vakken per module.

Vakken per module

Module 1: Visie op digitale transformatie

 • Visie op digitalisering: Technologische ontwikkelingen en nieuwe business modellen
 • De data gedreven organisatie
 • Scenario analyse
 • Compliance, risk en ethiek
 • Thema verandermanagement: creëren van draagvlak

Module 2: Initiatie van digitale transformatie

 • Begrip van IT-project: initiatiefase
 • Fasering selectie leveranciers, hardware en applicaties
 • IT-systemen, beveiliging en data-integriteit
 • Procesoptimalisatie met Lean Six Sigma
 • Thema verandermanagement: omgaan met weerstand

Module 3: Implementatie en borging digitale transformatie

 • Begrip van IT-projecten: implementatiefase
 • Projectcontrol/projectbeheersing
 • Thema verandermanagement: borging

Na het afronden van deze opleiding:

 • Ben je in staat om technologische ontwikkelingen te vertalen naar de eigen organisatie.
 • Kun je op strategisch/tactisch niveau de digitale transformatie van je (finance) organisatie beïnvloeden.
 • Heb je inzicht in de risico’s en ethische (keer)zijde van deze digitale transformatie.
 • Ben je in staat om proactief deel te nemen aan een IT-project en om (tijdig) invloed uit te kunnen oefenen op de keuzes die worden gemaakt voor de implementatie en borging van de digitale transformatie.
 • Ben je in staat om IT-systemen te beoordelen, te koppelen en/of aan te (laten) passen zodanig dat data-integriteit wordt gewaarborgd.
 • Ben je in staat om processen te beschrijven en/of te optimaliseren zodat deze aansluiten bij de keuze van de IT-systemen.

Praktische informatie

Praktische informatie

Prijs

De kosten voor de opleiding bedragen (excl. btw):

 • Opleidingskosten: € 6.160,-
 • Accommodatiekosten: € 640,-
 • Toetsing & examinering: € 800,-

N.B. Bovenstaande kosten vormen een geheel en kunnen niet als losse elementen worden afgenomen. Herexamens zijn niet in de kosten voor toetsing & examinering opgenomen. Boeken zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Deze dien je zelf te bestellen (kosten zijn ca. € 250,-).

Privé-personen en niet btw-plichtige organisaties kunnen deze opleiding ook vrijgesteld van btw afnemen. Er geldt dan een toeslag van 10% op de opleidingskosten, toetsing & examinering. Over de accommodatiekosten wordt 9% btw berekend.

Studieduur en studiebelasting

 • 16 lesdagen verdeeld één jaar
 • 6 uur per week (excl. lesuren)*
* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

 

Aantal PE-uren:

 • Na het behalen van je diploma ontvang je 96 PE-uren.

Niveau:

 • Dit is een opleiding op hbo+ niveau.

Locaties:

 • Leusden
 • Dagopleiding: van 10.00 tot 17.00 uur

Instroomeisen:

De financial die op strategisch/tactisch niveau proactief wil bijdragen aan de vormgeving en implementatie van de digitale (finance) transformatie in de organisatie.

Vereiste voorkennis:

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de financiële functie en één van de volgende opleidingen gevolgd:

 • Financiële opleiding op Hbo-niveau
 • HOFAM of andere Post-hbo opleiding op financieel economisch terrein
 • Opleiding financieel management op WO-niveau

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor informatie en mogelijkheden contact op met onze studieadviseur Eline Ketelaars.

Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over de opleiding Sturing geven aan digitale transformatie vanuit finance? Bel voor advies met Eline Ketelaars of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Plan een adviesgesprek