Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT) – deel 2 (na afronden QCM)

Alleen te volgen als jij de opleiding Cash Management hebt afgerond.

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de opleiding Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op strategisch en tactisch niveau opereren. Zo kun je beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

Met de opleiding Treasury Management verwerf je inzicht in de optimale plaats van een treasurer binnen de organisatie. Aan bod komt onder meer het volgen van economische trends en het opzetten van een financiële planning, gekoppeld aan liquiditeitsbeheer. Je leert verantwoorde investeringskeuzes te maken en financiële informatie controleerbaar te houden. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten (afkomstig uit diverse branches), en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze beroepsopleiding mag je de titel QT (=Qualified Treasurer) voeren.

Meer weten of direct aanmelden?

Waarom Corporate Finance, Risk & Treasury Management?

 • Je leert verantwoorde investeringskeuzes te maken en financiële planningen op te stellen
 • Leer financiële informatie controleerbaar te houden
 • Krijg inzicht in werken met rente- en valutarisico’s
 • Word in staat een analyse te maken over het overnemen en afstoten van ondernemingen
 • Leer in te spelen op economische trends en recente ontwikkelingen
 • Voorzie het management van relevante en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie

Programma

Het tweede semester van de opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management kent 9 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over een half jaar. Ook vindt in het tweede semester scriptiebegeleiding plaats ter ondersteuning van het schrijven van de scriptie voor het afsluitende examen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Landenrisicoanalyse en de Treasuryfunctie
 • Corporate Finance
 • Risk Management
 • Praktijksimulatie

Bekijk het volledige programma

Programma

Studieprogramma tweede semester

Introductiedag 2e semester

 • Opzet en samenhang opleiding tweede semester
 • Waardering van aandelen en obligaties
 • Risico en rendementseis eigen vermogen
 • Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Landenrisicoanalyse en de Treasuryfunctie

 • Internationalisering
 • Treasurybeheersinstrumenten en organisatiemodellen
 • Treasury statuten en convenanten

Corporate Finance

 • Ondernemingsfinanciering
 • De rol van de financiële manager
 • Agency theorie
 • De waardering en selectie van projecten in een onderneming
 • Kasstromen
 • Risico en rendement op vermogensmarkten
 • Optimalisatie van de vermogensstructuur
 • Fusie en overname
 • Waardebepaling
 • Credit risk/Credit rating
 • Financiële planning/ratio’s
 • Value based management
 • Private equity

Praktijkcase

 • Overname en waardebepaling
 • Valuta- en renterisicomanagement
 • Treasurymanagement
 • Actueel onderwerp

Praktische informatie

Praktische informatie

Niveau: Hbo

Duur9 lesdagen verdeeld over half jaar

PE-punten: 54

Studiebelasting: 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

Lesdag: woensdag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs: 

 • Investering: € 3.550,-
 • Toetsing & examinering: € 550,-
 • Accommodatie: € 390,-
 • Boeken zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Deze dien je zelf te bestellen (kosten bedragen ca. € 80,-)
 • Prijzen zijn exclusief BTW

Locaties: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven

Doelgroep:  De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management is bedoeld voor financiële professionals en treasurers die bijvoorbeeld bij banken, in ziekenhuizen, in het MKB, in de semipublieke sector en bij woningcorporaties werken.

Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual Accounting’ wordt bekend verondersteld.

Deelnemers zijn in het bezit van diploma heao-BE, SPD en hebben vaak enkele jaren relevante werkervaring in een rol binnen treasury.

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Werkwijze

Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten. Een van de opdrachten is het formuleren van een advies met betrekking tot werkkapitaal en cash management voor een fictieve onderneming. De opleiding wordt afgesloten met een overkoepelende casus waarin belangrijke aspecten van de lesstof worden toegepast.

Behaal je QT titel

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Corporate Finance, Risk & Treasury Management en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QT (= Qualified Treasurer) voeren.

Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over deze opleiding? Neem dan contact op met onze studieadviseur of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Meer weten of direct aanmelden?

Alumni aan het woord

Toch iets anders?

De opleiding Factoring Management geeft je een goed beeld van alle aspecten van factoring management. Je leert tijdens deze opleiding hoe je maximaal kunt profiteren van de inzet van Factoring door je verder te verdiepen in de mogelijkheden die Factoring kan bieden.

 • Ken de verschillende vormen van factoring
 • Je kunt een factoringcontract opstellen
 • Je leert de risico’s en controlemiddelen van factoring

De praktijkgerichte Cash Management opleiding gaat over het strategisch optimaliseren van kasstromen, werkkapitaal en liquiditeit en het managen van de diverse risico’s die daarmee samenhangen. Zowel in de context van de profit- als de not for profit sector.

 • Ken alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
 • Je hebt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
 • Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.

Wil jij begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende leasevormen en waarom voor de ene of de andere vorm gekozen kan worden? Wil jij weten hoe leases worden verwerkt in de jaarrekening? Tijdens deze beroepsopleiding verdiep jij je in 4 maanden in de mogelijkheden die Lease kan bieden.

 • Leer effecten voor de financiële analyse berekenen
 • Krijg kennis van alle relevante fiscale aspecten van lease
 • Je leert hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening

Plan een adviesgesprek