Interview met keynote spreker Ruud Veltenaar op het NIVE Controllerscongres 2019

Interview met keynote spreker Ruud Veltenaar op het NIVE Controllerscongres 2019

Op dinsdag 16 april neemt keynote speaker Ruud Veltenaar je tijdens het NIVE Controllerscongres mee in zijn ‘inspiriment’ op expeditie naar de ontketende toekomst. Hij laat je kennismaken met de derde macht en heeft ook een duidelijk verzoek aan jou als controller. Wij spraken Ruud over wat je kunt verwachten tijdens zijn presentatie.

Ruud, op dinsdag 16 april neem je de aanwezigen in jouw ‘inspiriment’ mee op ‘expeditie naar de ontketende toekomst’. Wil je alvast een tipje van de sluier oplichten?

“Jazeker, we leven in een wereld die snel en radicaal transformeert. Technologie heeft grote impact op hoe wij werken en leven. Technologie komt ook steeds meer in het hart van de samenleving, denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, zelfsturende voertuigen en toepassingen in relatie tot onze gezondheid en welzijn. Traditioneel ligt de macht bij overheden en de dominante macht ligt bij de vrije markt. Het bedrijfsleven zet in op winst en groei. Nu komt er een derde macht bij: de samenleving.”

De samenleving als derde macht?

“De samenleving organiseert zich en wordt steeds onafhankelijker van de overheid en de vrije markt. Kijk maar naar de democratisering van de energievoorziening: burgers worden samen producent en distributeur. Burgers bepalen zo ook de prijs van energie. De derde macht is echter niet disruptief, het is een welkome aanvulling die de echte en directe democratie weer terug kan brengen. Nieuwe technologie zorgt voor sociale innovatie en democratisering in een samenleving die waarde creëren en welzijn verkiest boven economisch gewin en welvaart.”

Wat betekent de snel veranderende wereld in de toekomst voor controllers?

“Zoals Jan Rotmans zegt: ‘wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. En nee ik heb geen glazen bol, het is pretentieus om te stellen dat ik de toekomst kan voorspellen. Wel kunnen we voorsorteren op een nieuw tijdperk. De financiële functie van controllers wordt verder uitgekleed en partieel ‘weggetechnologiseerd’. Als gevolg van slimme algoritmes en kunstmatige intelligentie verdwijnt op termijn meer dan vijftig procent van het werk. Denk aan financiële verslaglegging, het opstellen van prognoses en het kunnen verantwoorden van de cijfers. Geeft niets. Dat is ook niet waar je het verschil maakt.”

Waar of hoe maak je dan wél het verschil?

“De echte uitdaging komt voort uit crises. Bijvoorbeeld de virtuele economie versus de echte economie en de initiële intentie van geld. Of de ecologische crisis en de onbeheersbare klimaatverandering, waar wij echt iets mee moeten. De maatschappij dwingt ons om op een andere manier de toekomst tegemoet te treden. Er is geen keuze B, want er is ook geen planeet B. Organisaties moeten uit zichzelf transparant worden en accountable zijn over hoe je presteert en dan niet alleen financieel, maar ook ecologisch en sociaal. Ben je waarde aan het creëren, waarde aan het verplaatsen of vernietig je waarde? Binnen je bedrijf en buiten je bedrijf binnen de keten? Mensen willen inzichtelijk hebben met welke partij zij zakendoen en welke rol deze partij speelt in relatie tot bijvoorbeeld de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations. Als je verkrampt vasthoudt aan een ‘KPI-cockpit’ met overwegend financiële indicatoren, dan ben je onvoldoende voorbereid op de toekomst. Voorbeeld: Shell betaalt van alle bedrijven de meeste dividend aan haar aandeelhouders, maar pleegt tegelijk op grote schaal ‘ecocide’ met rampzalige gevolgen voor mens en planeet. De wereld verlangt meer van organisaties en daar kun je een sleutelrol in vervullen door transparant te zijn met cijfers.”

Deze vraag is van Richard Remmerswaal, controller bij Erasmus MC: Is de controller van de toekomst meer een data scientist of een overtuigende business partner?

“Beide, maar met de nadruk op business partner. Als het gaat om de data, dan zijn algoritmes uiteindelijk slimmer en efficiënter. En dat is prima. In de rol van business partner word je steeds meer het geweten van de organisatie waar je voor werkt. Hoe krijg je de directie mee in een nieuwe visie op waardecreatie voor alle stakeholders? Een visie die bijdraagt aan een betere wereld en in het belang is van volgende generaties. Alleen financieel goed presteren is niet meer toereikend. Het gaat om ‘doing good‘ met als resultante ‘doing well’.”

Je spreekt over medewerkers die als een citroen ‘uitgeknepen’ worden en multinationals als Shell die ‘ecocide’ plegen: schuren geeft glans en je past dit uitgangspunt graag toe op jouw toehoorders. Waar schuurt het op dit moment het meest en besteed je daar op 16 april aandacht aan?

“Mijn verhaal gaat over een expeditie naar een betere wereld en dan in het bijzonder: welke rol speel jij daarin? Als professional maar ook als mens. Denk aan sociale en ecologische innovatie en een transparante, objectieve manier van verslaglegging. Je ontkomt niet aan debat, keuzes en positie innemen. Kom je bijvoorbeeld in je milieuvervuilende plofkar naar het congres nadat je eerder fiscaal geadviseerd hebt om een postbus ergens te openen zodat jouw organisatie de belasting omzeilt? Welja, dan word je misschien boos omdat ik een appel doe op het hart. Hoe leg je dat je kinderen uit? En dat vind ik prima. Ik houd mensen graag een spiegel voor. Boosheid is een emotie die lekker lang blijft hangen en tegelijkertijd is het ook een zuivere reflectie van de ziel.”

Welke auto rijd je?
“Ha, ha… een Tesla X en ik laad alleen op bij Tesla Super Chargers omdat die 100 procent groene stroom leveren.”

Een vooruitblik op wat komen gaat op 16 april: wat is jouw vraag / verzoek voor de beroepsgroep van controllers?

“Verdiep je – voor zover je dat nog niet hebt gedaan – in de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aansluitend de 169 sub-targets en 230 indicatoren. Probeer een aantal van deze doelen te integreren in jouw organisatie. En nog concreter: kies zelf één doel. Een doel waar je persoonlijk mee aan de slag gaat omdat het belangrijk voor jou of jouw organisatie is. Noteer in je agenda dat je elke zondagavond om 19.00 uur de balans opmaakt. Beantwoord dan deze vraag: hoe heb jij een bijdrage geleverd aan deze doelstelling en wat is er eigenlijk van terecht gekomen in de afgelopen week? Is het antwoord vijf weken op rij: helemaal niets. Dan weet je dat je er niet toe doet.”

Aanmelden NIVE Controllerscongres
Op dinsdag 16 april vindt wegens succes alweer voor de 6e keer het NIVE Controllerscongres plaats. Ruud Veltenaar neemt je mee in zijn visie op de wereld in transformatie. Ben jij er ook bij? Aarzel niet en meld je hier aan!

Als filosoof, trandwatcher en TEDx spreker zet Ruud mensen aan het denken over hun eigen toekomst in een snel transformerende wereld. Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact op ons leven en werk. In deze context inspireert Ruud zijn publiek en stimuleert hij persoonlijk leiderschap, innovatief en sociaal ondernemerschap en authenticiteit. Nieuwe inzichten, dogma’s en belemmerende overtuigingen worden kritisch en feitelijk beschouwd. Met een heldere visie en duidelijke agenda voor de toekomst, houdt hij zijn publiek een spiegel voor en creëert hij beweging en actie.