Duur

3 dagen

van 9.00 - 17.00 uur
Niveau
hbo
21 PE-uren
Investering
€ 1995 exclusief BTW Incl. horeca- en lesmateriaal kosten.

NIVE Alumni ontvangen 10% korting. Bekijk de voorwaarden.
Data en locatie
 

Data-driven dynamic control in de praktijk

Ga zelf aan de slag met het ontwikkelen van dynamische besturingssystemen voor uw organisatie
  • Met predictive analytics inspelen op kansen en bedreigingen
  • Combinatie van Finance & IT
  • Helpt bij de ontwikkeling van dynamische en datagedreven besturing

Meer informatie? Download de brochure

Downloaden

Beschrijving

Na de kredietcrisis in 2008 duurde het gemiddeld 18 maanden voordat organisaties actie ondernamen. Dat is verleden tijd. Tegenwoordig begrijpt iedereen dat veranderingen ingrijpender worden en steeds sneller gaan. Met empowerment worden medewerkers in staat gesteld slagvaardig te acteren. Door te experimenteren worden nieuwe ervaringen opgedaan en kan de organisatie zich flexibel ontwikkelen. Het besturingssysteem moet dan wel veranderen. Periodiek gegevens verzamelen en verrijken duurt te lang. Essentiele details moeten continue beschikbaar en toegankelijk zijn. Extrapoleren van trends volstaat niet meer. Met predictive analytics moet worden ingespeeld op kansen en bedreigingen.

De controller als regisseur

De controller is de regisseur bij het ontwikkelen van het besturingssysteem. Gegevens en gedrag vormen de kern. De uitdaging is de gegevens bedrijfsspecifiek te maken en ze zo te structureren en te registreren dat de benodigde informatie op het juiste moment beschikbaar is en medewerkers direct kunnen acteren als dat nodig is. Zelfs als de omstandigheden ingrijpend veranderen.

Werkvorm

De inhoud cursus is gebaseerd op het boek ´Aan de slag met dynamic control´, dat u ontvangt voor de start van de cursus. Voor elke component van het besturingsraamwerk zijn de relevante theorie, praktijkvoorbeelden en de aanpak om aan de slag te gaan uitgebreid beschreven.

Deelnemers bestuderen voorafgaand aan de lessen de stof uit het boek en verzamelen relevante casuïstiek over hun eigen organisaties. Tijdens de colleges wordt met oefeningen aangetoond hoe het werkt in de praktijk. De deelnemers gaan vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van de componenten van het besturingsraamwerk voor hun eigen organisatie. De resultaten en hun ervaringen worden tijdens de les besproken. De nadruk ligt op het toepassen op de opgedane kennis.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkt op het raakvlak van Finance en IT en betrokken is bij het ontwikkelen van een dynamische, datagedreven besturing zoals: (business) controllers, groepscontrollers, (project)managers en IT specialisten.

Startdata cursus

incompany
Incompany
individueel
Open

Deze cursus is beschikbaar als incompany en open inschrijving.

Meer over incompany
^