Duur

3 dagen

10:00 - 17:00 uur
Niveau
HBO (+)
18 PE-uren
Investering
€ 1.995 exclusief BTW Lesmateriaal en locatiekosten zijn inbegrepen.

NIVE Alumni ontvangen 10% korting. Bekijk de voorwaarden.
Data en locatie
 

Derivaten voor controllers

Financiële instrumenten in de praktijk
  • U heeft inzicht in de risico’s en kansen van derivaten voor uw organisatie.
  • U bent een volwaardig gesprekspartner voor de treasurer en de treasuryafdeling binnen uw organisatie.
  • U heeft praktische kennis van het toepassen, waarderen, de verslaggevings- en fiscale aspecten rond derivaten.

Meer informatie? Download de brochure

Downloaden

Beschrijving

Organisaties gebruiken derivaten voor het beheersen van mogelijke financiële risico’s. Als financieel deskundige wordt u geconfronteerd met vraagstukken rond het deugdelijk toepassen, waarderen en verantwoorden van deze financiële instrumenten. Het doel van de cursus Derivaten voor Controllers is om u beter bekend te maken met al deze aspecten van derivaten.

Tijdens de cursus Derivaten voor Controllers leert u onder andere hoe u derivaten kunt toepassen en welke controlemaatregelen een organisatie moet nemen om derivaten verantwoord te gebruiken. Thema’s als het waarderen van derivaten, het verantwoorden van derivatenproducten in de verslaglegging en hoe de fiscus omgaat met derivaten passeren de revue. U leert, aan de hand van casuïstiek, hoe u de regels met betrekking tot de commerciële en fiscale verslaglegging moet toepassen: bij het afsluiten, bij tussentijdse waardeveranderingen en bij (tussentijdse) beëindiging van een derivatencontract. Hierbij maken we in de cursus steeds een onderscheid tussen het wel of niet (vrijwillig) toepassen van hedge accounting.

Werkwijze

De cursus Derivaten voor Controllers vraagt een actieve participatie van de deelnemers. Voorafgaande aan de lessen bestudeert u de relevante gedeeltes uit het begeleidende studiemateriaal. U maakt tijdens de lesdagen een groot aantal cases. Daarnaast kunt u met behulp van praktische spreadsheets de kennis toepasbaar maken voor uw eigen praktijk.

Voor wie?

De cursus Derivaten voor Controllers is speciaal ontwikkeld voor financiële professionals (controllers, accountants en fiscalisten) die meer kennis en inzicht willen verkrijgen in de toepassing, waardering, verslaggeving en fiscale aspecten van derivaten. Het programma biedt een verdiepingsslag, waarbij enige voorkennis op het gebied van derivaten is vereist.

Startdata cursus

incompany
Incompany
individueel
Open

Deze cursus is beschikbaar als incompany en open inschrijving.

Meer over incompany
^