Over Vincent van Dijk

Het eerste deel van de cursus Lean Management & Control wordt verzorgd door Vincent van Dijk. Vincent van Dijk studeerde Organisatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Tilburg en Internal Operational Auditing aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vincent heeft de afgelopen jaren naast verschillende lijnfuncties binnen het P&C veld, ook een aantal grote projecten gedaan bij onder meer de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze projecten waren vaak gericht op procesverandering en –optimalisatie, en sturing en beheersing. Het zich verbreden met Lean Six Sigma was voor Vincent dan ook een logische aanvulling op zijn vaardigheden, interesse en werkzaamheden. Vincent is Lean Six Sigma Black Belt.

‘Vincent kenmerkt zich in zijn dagelijkse werk door de combinatie van mensgericht werken en sturing bieden aan zijn omgeving.’