Hoe is de HOFAM ontstaan?

Eind 1981 werd door NIVE en het NIBIN, het Nederlandse Instituut voor Beleidsinformatie geconstateerd dat er behoefte was aan nieuwe opleidingen voor administrateurs en controllers. NIVE heeft toen een post-HBO-opleiding ontwikkeld om aan deze behoefte tegemoet te komen. Deze opleiding kreeg de naam HOFAM-opleiding (officieel Opleiding voor HOger Financieel en Administratief Management).

 

De bedoeling was dat deze opleiding een kwalitatief hoogstaande en binnen de beroepsgroep van controllers en administrateurs gewaardeerde opleiding zou worden. De opleiding zou een brug moeten slaan tussen de theoretische kennis opgedaan in de vooropleiding en de dagelijkse praktijk van de controller of administrateur.

 

In januari 1983 startte er in Utrecht een dag- en een avondgroep, terwijl ook in Rotterdam een daggroep met de leergang begon. Besloten werd elk voorjaar en najaar een opleiding te starten. Tegenwoordig zijn er dagopleidingen in Utrecht, Eindhoven en Zwolle, en is er in Utrecht ook een avondopleiding.

Erkenningen

Er waren warme connecties met de overheid, waarmee erkenning werd geregeld.

In de begin jaren richtte NIVE een Raad van Advies HOFAM op. Deze had tot doel de inhoud van de opleiding actueel te houden, te adviseren met betrekking tot het gebruikte studiemateriaal, in te zetten docenten en in het algemeen om voeling te houden met wat er speelde binnen de wereld van controllers en administrateurs.

Erkenningen vanuit de overheid kwamen te vervallen. In 1996 werd een register in het leven geroepen, waarin alle afgestudeerden van de HOFAM-opleiding worden ingeschreven en dat hen het recht geeft, de letters QC (Qualified Controller) achter hun naam te voeren. Ook werd de scriptieprijs vanaf dat jaar uitgereikt.

Examinering was eerder ondergebracht bij een stichting, maar in 2004 is er een onafhankelijke examencommissie in het leven geroepen, om toezicht op examens te houden.

 

Modulaire opbouw HOFAM opleiding

Sinds 2020 is de HOFAM modulair te volgen. Er zijn 2 deelopleidingen, namelijk HOFAM Business Management & Business Control en HOFAM Financial Control. Deze zijn los te volgen en vormen tezamen met het Meesterwerk (de voormalige scriptie) de HOFAM (QC).

De methode van lesgeven is dat men door de theorie, de praktijk, casestudies en het uitwisselen van ervaringen met docenten en mededeelnemers tot een optimaal leerproces komt. De docenten zijn hoogleraren en andere academisch gevormden met veel praktijkervaring.

Deelnemers kiezen vandaag de dag nog steeds voor de HOFAM-opleiding omdat deze een goede reputatie heeft, aansluit op hun carrièrewensen en praktijkgericht is. Zij waarderen de opleiding vooral vanwege de brede oriëntatie, het uitwisselen van ervaringen met controllers van andere organisaties, de praktijkgerichtheid van de docenten en de actualiteit van de stof.

Voor veel afgestudeerden heeft het afronden van de opleiding direct geleid tot promotie.

Meer weten? Lees de verhalen van onze alumni