Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Opties van de PE-registratie.

Ben je PE-plichtig en wil je het bijgewoonde congres als activiteit opnemen? Als bewijs van jouw deelname hebben wij een uitdraai van een aanwezigheidsrapport tijdens het congres. 

Er zijn meerdere opties ten behoeve van de PE-registratie:

  1. Voor het registeren van een inhaalverplichting 2020 kan de cursuscode 118620 worden gebruikt. Op deze code kunnen maximaal 20 PE-uren worden geregisteerd en kan eenmalig aan jouw PE-registratie worden toegevoegd. Mocht je meerdere cursussen volgen om invulling te geven aan de inhaalverplichting, dan open je de geregistreerde code en verhoog je het aantal PE-uren op conform de gevolgde inhaal-cursusuren. De deelnamebewijzen bewaar je bij jouw PE-bescheiden, deze kunnen steekproefsgewijs worden opgevraagd door de NBA. Inhaalactiviteiten mogen worden verricht t/m 30 juni 2021 en kunnen ook tot die datum worden geregistreerd.
  2. Als je deze activiteit voor 2021 in je persoonlijke PE-portfolio wil opnemen, dan heb je de mogelijkheid om het in te vullen onder het verplichte thema ‘Continuïteit’ (4 uur): Continuïteit gekoppeld aan digitale strategie (werken in ecosystemen, data-analyse, technologische ontwikkelingen in de keten en haar kwetsbaarheden. De bron vind je hier).
  3. Daarnaast is het mogelijk dat het congres als activiteit kan worden opgenomen passend bij de door jou opgestelde leerdoelen in jouw persoonlijke PE-plan. Geef daarin aan wat je geleerd hebt: welke kennis, vaardigheden of houding je hebt verworven of aangescherpt met dit congres.

Plan een adviesgesprek