STAP-budget vervangt fiscale scholingsaftrek

Eind 2018 schreven we over de verwachtte verandering van de aftrek studiekosten regeling. Toen was alleen duidelijk dat het kabinet Rutte III de intentie heeft om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening, maar hoe die maatregel eruit ging zien was nog niet bekend. Op 3 juni 2019 kwam de Rijksoverheid met de eerste kaders van hoe dit persoonlijk ontwikkelbudget er vanaf 2020 uit komt te zien.

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer. […]

Nederland doet het internationaal gezien al goed op het gebied van leven lang ontwikkelen. Desondanks laat nog niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon.[1]

Het doel van de regeling is dat meer mensen zich kunnen blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en zo duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De regeling wordt vervangen omdat de huidige fiscale scholingsaftrek volgens het kabinet vooral hoogopgeleide mensen ten goede komt, die het minder hard nodig hebben. De nieuwe regeling moet dan ook meer laagopgeleide mensen bereiken. Bovendien geldt dat als het totaal beschikbaar gestelde budget voor dat jaar is uitgeput, nieuwe aanvragen die periode niet meer zullen worden toegekend.

“Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. En dat ze daarmee aan de slag gaan. Dat moet vanzelfsprekend worden.” – Minister Wouter Koolmees

Volgens de afspraken in het regeerakkoord moet de STAP regeling per 1 januari 2020 ingaan. Later dit jaar wordt bekend of die datum gehaald wordt. Wel weten we dat de fiscale scholingsaftrek voor 2019 nog geldt en dat je de gemaakte scholingskosten van dit jaar nog kunt opgeven bij je aangifte inkomsten belasting in het voorjaar van 2020.

Denk je er dus nog over een opleiding te gaan volgen? Start dan dit jaar nog en maak gebruik van de fiscale scholingsaftrek regeling voordat hij afgeschaft wordt.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/persoonlijk-ontwikkelbudget-voor-iedereen