Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Wat is het STAP-budget?

Welke opleidingen van NIVE kan ik volgen met het STAP-budget?

Cursus Data Governance, security & privacy

€825  €0,- met STAP
We hebben te maken met een sterk toenemende hoeveelheid bedrijfsdata die continu beschikbaar moet zijn, opkomende cybercriminaliteit en steeds strenger wordende wet- en regelgeving rond beveiliging van privacygevoelige gegevens. Hoe zorg je dat je de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfs- gegevens kunt borgen in een meer en meer geautomatiseerde omgeving? Deze cursus helpt je antwoorden te formuleren.

Direct inschrijven

Cursus Fast Close

€825  €0,- met STAP
De gemiddelde onderneming heeft 15 dagen nodig om te rapporteren. Sneller rapporteren, oftewel Fast Close, is een laagdrempelige manier om efficiënter te werken. Wat zou je doen met de extra tijd als je sneller kon rapporteren over de financiële resultaten. Tijdens de eendaagse cursus Fast Close, leer je welke noodzakelijke maatregelen je neemt om de processen rond de financiele verslaglegging sneller te laten verlopen.

Direct inschrijven

Cursus Werkkapitaalmanagement

€825  €0,- met STAP

Werkkapitaalmanagement staat hoog op de agenda van de Nederlandse ondernemingen. Niet verwonderlijk, want er zit vaak veel vermogen ‘verborgen’ in het werkkapitaal. In deze tweedaagse cursus Werkkapitaalmanagement, ontwikkeld in samenwerking met FAAN (Factoring & Assed based financing Association Netherlands), staat het werkkapitaalbeheer van de onderneming centraal. Je leert welke elementen van belang zijn bij het optimaliseren van werkkapitaal.

Direct inschrijven

Online masterclass Externe duurzaamheidsverslaggeving

€825  €0,- met STAP

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze regelgeving verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, en verplicht om deze informatie te laten toetsen door een externe accountant. In deze cursus leer je o.a. wat er allemaal voor nodig is om aan deze verplichting te voldoen en hoe je op tijd klaar bent voor 2023.

Direct inschrijven

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?
Rekenvoorbeeld

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Vraag het STAP-budget zo snel mogelijk aan. De opleiding dient minimaal 4 weken na de aanvraag te starten en binnen 3 maanden na sluiten van het aanvraagtijdvak. Het UWV kent de subsidie toe als er geld beschikbaar is en als je aan de voorwaarden voldoet.

  • Ga naar het STAP-portaal van het UWV
  • Log in met je DigiD
  • Vraag de subsidie aan en upload jouw STAP-Aanmeldingsbewijs
  • Na de aanvraag doet het UWV een uitspraak over de eventuele toekenning
  • Bij toekenning worden wij op de hoogte gesteld.

Hoe kan ik me inschrijven voor een opleiding met STAP-budget?

Op onze website kan je vinden welke opleidingen voor het STAP-budget in aanmerking komen. Dit staat duidelijk bij de desbetreffende opleiding. Vervolgens kan je je direct online inschrijven. Bij het inschrijven wordt gevraagd of je gebruik wil maken van het STAP-budget. Als wij de inschrijving hebben verwerkt ontvang je van ons een STAP-Aanmeldingsbewijs. Deze heb je nodig om het STAP-budget aan te vragen.

Kan ik me inschrijven voor opleidingen die duurder zijn dan € 1.000?

Ja, dit kan. Als het STAP-budget is toegekend, ontvangen wij de subsidie van het UWV. Wij zorgen ervoor dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op totale prijs. Vervolgens ontvang je de restant factuur van ons.

Vanaf wanneer kan ik STAP-budget aanvragen?

Vanaf 28 februari 2023 kan STAP-budget weer worden aangevraagd. Minimaal 4 weken voor de start van de opleiding of training moet het budget aangevraagd zijn. Dit betekent dat de opleiding pas vanaf 29 maart 2023 kan starten.

Daarnaast moet de opleiding binnen 3 maanden na de aanvraagperiode starten. Bijvoorbeeld als de aanvraagperiode tot 30 april loopt, moet de opleiding uiterlijk 30 juli aanvangen.

Wat zijn de aanvraagtermijnen van het STAP-budget?

Het totale beschikbare budget van ongeveer 200 mln op jaarbasis wordt verdeeld over 5 aanvraagtermijnen van 2 maanden:

  1. 28 februari 2023 t/m 30 april 2023
  2. 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
  3. 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
  4. 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
  5. 1 november 2023 t/m 31 december 2023

Ik ben al gestart met mijn opleiding kan ik nog STAP-budget aanvragen?

Alle opleidingen die begonnen zijn voor de aanvraagperiode komen niet in aanmerking voor het STAP-budget.

Kan ik voor meerdere opleidingen per jaar het STAP-budget aanvragen?

Nee, iemand kan slechts één toekenning per kalenderjaar ontvangen, ongeacht of dit het maximale bedrag van de subsidie is. Dit betekent dat het STAP-budget één keer per jaar gebruikt kan worden voor het bekostigen van één opleiding of training.

Mag mijn werkgever meebetalen?

Een werkgever mag meebetalen aan een opleiding of training. Wanneer deze alleen de volledige kosten voor zijn of haar rekening neemt is het niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen. Tijdens de aanvraag van het STAP-budget wordt gevraagd of de kosten voor de opleiding of training bekostigd worden door een derde.

Kan ik STAP-budget aanvragen voor een meerjarige opleiding?

Ja dit is mogelijk. Als voor het eerste jaar het STAP-budget is toegekend, kan ook in het volgende jaar het budget worden aangevraagd.

Kan ik kosteloos annuleren?

Voor het annuleren van een inschrijving (met of zonder toegekend STAP-budget) gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden. Bekijk hier de Algemene Voorwaarden.

Plan een adviesgesprek