Webinar IFRS 16

NIVE Opleidingen webinar

Over de gevolgen en impact van de nieuwe standaard IFRS 16 (Leasing) voor uw organisatie.

Heeft uw organisatie veel off balance contracten, zoals lease-, huur- en inhuurovereenkomsten? De invoering van IFRS 16 kan belangrijke rapportagegevolgen hebben. Hoe zit het nu precies met IFRS 16 en leasing? Richard Take is docent van de opleiding Qualified Leasing Management bij NIVE Opleidingen. Hij bespreekt de veranderingen door de invoering van IFRS 16 en de jaarrekeningtechnische gevolgen voor uw organisatie.

*Voorwaarden voor het verkrijgen van pe-uren bij webinars; U kijkt het webinar live. U bent gedurende het gehele webinar online. Storingen in de internetverbinding zijn voor eigen risico. U beantwoordt de polls die gedurende het webinar in beeld verschijnen.