Blog: de controller nieuwe stijl

Door Henk Vlootman

“De wereld om ons heen verandert snel. Digitalisering en data zijn gemeengoed geworden. Met als logisch gevolg een diepgaande verandering binnen de manier waarop wordt gewerkt. De business rollen binnen een organisatie passen zich op die veranderingen aan. De rol van controller verandert onder de invloed van nieuwe business strategieën en nieuwe data vereisten.

Wikipedia over de rol van de controller: “Een controller is verantwoordelijk voor het proces van planning en control binnen een organisatie. De controller ziet, als bedrijfseconomisch onderzoeker, toe op de efficiëntie en effectiviteit van de ondernomen activiteiten en adviseert de (financiële) leiding van het bedrijf.” In de nabije toekomst verandert de omschrijving van die rol niet; de invulling van die rol verandert echter zeker. In deze blog leg ik je uit waar de controller nieuwe stijl naar toe groeit.

Datacollecties binnen organisaties

De rol van controller, zowel aanspreekpunt van de directie, als communicerend naar de verschillende business units, is te beschouwen als een intermediaire positie. Opvallend is de positie van de verschillende business units. Door hun specialisme is er weinig onderlinge overeenkomst.

Datacollecties omvatten verschillende soorten databronnen, die behoren tot het domein van een specifieke business unit. Iedere gespecialiseerde business unit claimt zijn eigen datacollecties. Doordat datacollecties per business unit zijn opgebouwd, wordt weinig rekening gehouden met de data uniformiteit binnen de totale organisatie. Bij de invulling van een programma van eisen voor nieuwe software bijvoorbeeld, gaat men uit van de eisen en wensen van de betreffende business unit, de technische mogelijkheden die ICT aanbiedt en de mogelijkheden van het gekozen softwareplatform. Hoe de datacollectie zich verhoudt tot andere business unit datacollecties wordt bijna altijd overgeslagen.

Zijn datacollecties van verschillende business units vereist, bijvoorbeeld voor een management KPI dashboard, dan valt de keuze voor het structureren van de verschillende datacollecties geregeld op de ontwikkeling van een Enterprise Data Ware House (EDWH). Een van de problemen van een EDWH is dat nieuwe datacollecties moeilijk inpasbaar zijn. Maar juist in deze tijd worden veel nieuwe datacollecties van interne of externe bronnen aangeboord. Juist die vragen weer om flexibele methoden om data- collecties te beheren en deze vervolgens organisatie-breed in te zetten.

De ontwikkeling van de controller nieuwe stijl

In mijn vorige blog stel ik dat door business units ontwikkelde, efficiënte en professionele BI rapportages, veel van het huidige handmatige werk vervangt. Dashboards en de daarbij behorende controlemodellen bevinden zich in een geautomatiseerde, beheerde en beveiligde omgeving. Daardoor ontstaat ruimte voor een nieuwe, aanvullende invulling van de rol van controller. Het ligt voor de hand dat de controller, vanuit zijn overzichtspositie, zich meer gaat richten op de overkoepelende business datacollecties.

Een taak van de controller nieuwe stijl is het uniformeren van de datacollecties binnen de verschillende business units. Denk daarbij aan gelijkwaardige data, die op verschillende manieren zijn ontstaan. Een voorbeeld: een organisatie is opgedeeld in verscheidende administraties. Helaas hanteren de verschillende business units een eigen, niet uniforme administratie typering. Aan de controller nieuwe stijl om dit soort dataconflicten op te lossen. De positie van de controller nieuwe stijl als datacollectie-beheerder wordt daardoor breder binnen de organisatie.

De rol van de controller nieuwe stijl.

De controller nieuwe stijl gaat zich meer toeleggen op de inhoudelijke datacollecties beheer en dashboardontwikkeling. Voor de duidelijkheid, de controller krijgt niet de taak om datacollecties fysiek te beheren. Dat is immers het domein van ICT. De controller nieuwe stijl brengt wel verschillende data- collecties samen om integrale, overkoepelende dashboards te (laten) ontwerpen. De controller nieuwe stijl is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van verschillende business unit datacollecties. Een van zijn doelen is het ontwikkelen van consistente en efficiënte datacollecties en de daarbij behorende dashboards.

De stap naar de controller nieuwe stijl

Een permante opleiding voor de controller nieuwe stijl is het ontwikkelen van data vaardigheden en data awareness. Die vaardigheden worden door training en praktijkervaringen opgebouwd. In de cursus Data analyse voor controllers, wordt dieper ingegaan op het maken en gebruiken van consistente data- collecties. Daarnaast omvat de training het proces van het omzetten van datacollecties naar dashboards en de distributie daarvan binnen de organisatie. De doelen van deze training zijn een eerste stap te zetten naar de controller nieuwe stijl, daarmee de ontwikkeling in gang te zetten naar een business unit datacollectie partner en inzicht te verwerven in de rol van data adviseur van het management.”

De tweedaagse cursus Data analyse voor controllers start op 14 juni en op 29 september. Bekijk de website voor meer informatie.

————————————————————————————————————————-

Henk Vlootman is docent, Excel consultant, trainer en auteur. Hij helpt organisaties om het meeste uit hun data te halen en spreekt regelmatig over Power BI en Excel. Binnen NIVE geeft hij de cursus Data analyse voor controllers.