Onderwijs & Kwaliteit

Bij NIVE Instituut voor controlling zijn we continu bezig om de kwaliteit, actualiteit en praktijkgerichtheid van onze programma’s te waarborgen. We ontwikkelen eigentijdse programma’s waarin we vakinhoudelijke aspecten combineren met professionele vaardigheden, attitude en technologische ontwikkelingen.

Visie op leren en onderwijsmethode

Bij NiVE geloven we dat elk mens van betekenis wil zijn en blijven, voor zichzelf, voor de organisatie en voor de samenleving.

Lees meer

Keurmerken

Kwaliteit en betrouwbaarheid is belangrijk. NiVE kent verschillende erkenningen door beroepsorganisaties.

Lees meer

Toezicht op NiVE

Voor het doorontwikkelen en optimaliseren van onze opleidingen wordt gebruik gemaakt van de Raad van Advies. Daarnaast is er ook een examencommissie actief.

Lees meer

NiVE Denktank

Samen met alumni, docenten en vakspecialisten gaan wij in gesprek over allerlei zaken en ontwikkelingen die het vak van de controller raken.

Lees meer

Onderwijs- en examenreglement

De reglementen van een opleiding liggen vast in het Onderwijs- en ExamenReglement (OER). Het OER is vastgesteld door de directie van NiVE en afgestemd met de Examencommissie.

Actuele versie OER