Fred Conijn: ‘Dynamische sturing maakt ieder bedrijf slagvaardiger’

Dynamische sturing. Door de coronacrisis begrijpt iedereen opeens waarom dynamische sturing belangrijk is. Fred Conijn schrijft in zijn nieuwe boek Dynamische sturing in turbulente tijden niet alleen over de noodzaak van slagvaardigheid, maar ook over hoe je dat aanpakt. ‘Het draait niet langer om plannen, uitvoeren en achteraf bijsturen. Dynamische sturing draait om empowerment, exploratie en data.’

‘De meesten van ons werden verrast door de coronapandemie. Maar sommige organisaties waren in staat snel de draad weer op te pakken en zelfs nieuwe kansen te pakken. Bij anderen werd het een chaos,’ zo schetst Fred Conijn, managing consultant bij DynamicControl.NL en expert in het dynamiseren van de besturing bij profit- en non-profitorganisaties. ‘En die slagvaardigheid die sommige organisaties ten toon spreidden, die kunnen anderen ook leren.’

Empowerment en observaties

‘Door empowerment en observaties op de werkvloer, zijn mensen in staat een inschatting te maken van de impact van gebeurtenissen en hoe zij het beste kunnen acteren,’ zegt Conijn. ‘Een voorbeeld is de triage in de zorg. Op basis van de huidige triagefase weten mensen in de zorg welke principes zij moeten hanteren om te bepalen of iemand op de IC wordt opgenomen of niet. Code groen: iedereen kan worden opgenomen, code zwart: onvoldoende capaciteit om acute patiënten te kunnen behandelen.’

‘Exploratie kan helpen vaststellen hoe de organisatie risico’s managet en kansen benut. Begin op kleine schaal en rol het verder uit als het goed werkt. Dit zorgt ervoor dat de organisatie zich flexibel ontwikkelt en mensen blijven leren van nieuwe ervaringen.’ Ook hier heeft Conijn weer een actueel voorbeeld: ‘Fieldlab krijgt de gelegenheid onderzoek uit te voeren bij verschillende evenementen. Het organiseren van evenementen waarbij mensen van te voren zijn getest en hun contacten worden gevolgd, zorgt dat we kunnen leren hoe we in de toekomst evenementen op een veilige manier kunnen organiseren.’

Denken in data en drijfveren

‘Snel en slagvaardig acteren en flexibel ontwikkelen zijn kenmerken van dynamische sturing. Om dat te kunnen doen moet je denken in data en drijfveren en doordacht opereren. Data zijn nodig om te bepalen wat werkt en wat niet. Met de drijfveren maak je inschattingen over de verwachte ontwikkelingen en kun je nagaan wat de benodigde interventies zijn om het gewenst resultaat te behalen,’ zegt Conijn. ‘Een actueel voorbeeld is het instellen van de avondklok. Eigenlijk houdt niemand daarvan, maar een groot aantal mensen begreep dat dat niet anders kon. Zij waren bereid hun gedrag aan te passen. Bij een aantal was dat niet het geval. Zij hadden daarvoor sancties nodig.

Met het coronadashboard, R factor, aantal opnames in ziekenhuizen, IC-opnames, en dergelijke worden voorspellingen gedaan. Inmiddels is gebleken dat de avondklok heeft geleid tot een reductie van 10 procent van de besmettingen.’

‘Slagvaardig acteren is niet een kwestie van doen wat er bij je opkomt. De eerste lijn moet in staat worden gesteld slagvaardig op te treden. Zij moeten beschikken over de vereiste informatie, richtlijnen en middelen. Er is iemand nodig die nadenkt over de samenhang in de keten en die ervoor zorgt dat de werkvloer zich daarover geen zorgen hoeft te maken. Doordacht opereren vooraf is een randvoorwaarde voor dynamische sturing in turbulente tijden.’

Iedere organisatie slagvaardig

‘De toekomst voorspellen is niet mogelijk, snel inspelen op veranderingen wel. Organisaties die hun bedrijfsgegevens snel om kunnen zetten in waardevolle stuurinformatie, hebben een beslissende voorsprong. Zij zijn snel, wendbaar en beschikken over alle informatie die nodig is om de koers te bepalen en ‘on the spot’ te reageren als dat nodig is,’ betoogd Conijn. ‘Het verschil tussen winnen en verliezen in topsport is een paar honderdste van een seconde. Dit geldt in toenemende mate ook voor bedrijven. Perfecte voorbereiding en anticiperen, dat maakt het verschil. Dit vereist een dynamische sturing en een flexibel besturingssysteem. Op die manier wordt iedere organisatie slagvaardiger.’

Dynamische sturing in turbulente tijden

Hoe dit er in de praktijk eruitziet, doet Conijn uitvoerig uit de doeken in zijn nieuwe boek. In het eerste deel legt hij in zes hoofdstukken de essentie van dynamische sturing uit en hoe empowerment, exploratie en data daarin centraal staan. Ook de rol van de controller als spin in het web komt daarin aan de orde. In nog eens zeven hoofdstukken gaat Conijn vervolgens met de lezer aan de slag. Hoe stel ik medewerkers in staat snel en slagvaardig te acteren? Hoe zorg ik ervoor dat wij ons continu en flexibel blijven ontwikkelen? Hoe waarborg ik dat wij beschikken over de informatie die wij nodig hebben, zelfs als de omstandigheden ingrijpend veranderen? En hoe ontwikkel ik stap voor stap een dynamisch besturingssysteem?

Daarmee is Dynamische sturing in turbulente tijden een essentieel handboek voor managers, controllers, projectmanagers, data-analisten en datamanagers. Het boek inspireert niet alleen, maar reikt ook de handvatten aan waarmee zij dynamische sturing in de praktijk kunnen brengen. Daarnaast biedt Conijn docenten de gelegenheid aan te tonen hoe hun vak waarde toevoegt aan de bedrijfsvoering. Voor studenten is er een realistische praktijkcasus waarmee zij hun opgedane kennis op het gebied van performance management, bestuurlijke informatievoorziening, management accounting, datamanagement en data analytics kunnen toepassen.

Meer leren over dynamische sturing?

Tijdens de opleiding Data driven finance leer je wat je nog meer kunt doen met met die grote hoeveelheid aan data en bijbehorende datastromen. Durf jij blind te vertrouwen op de huidige output, of twijfel je over de manier waarop de data is geïnterpreteerd? Lees meer over de opleiding in de brochure.


Over de auteur

Fred Conijn RA is managing consultant bij DynamicControl.NL en staat te boek als dé expert in Nederland op het gebied van dynamische sturing. Zijn loopbaan begon als controlerend accountant bij KPMG. Als unitmanager Financial IT Solutions bij KPMG en Atos Consulting hield hij zich bezig met de selectie en implementatie van informatiesystemen. Vervolgens legde hij zich bij PA Consulting toe op Corporate Performance Management. Sinds 1997 doet hij onderzoek naar ontwikkelingen in de informatievoorziening en de besturing van organisaties.

Conijn is verbonden geweest aan de businessuniversiteit Nyenrode als docent Management Control. In 2014 heeft hij het Business Design Developing Expert Program van de Henley Business School afgerond. Sinds 2019 verzorgt hij bij The Finance Academy, NBA, NIVE Opleidingen en VRC cursussen en opleidingen om zijn ervaringen met het toepassen van dynamische sturing te delen. Dat doet hij onder het motto ‘voordoen, samen doen, zelf doen’.

*Dit persbericht is eerder uitgebracht door VakmediaNet.