Data driven finance

Leer relevante data optimaal gebruiken en help jouw organisatie groeien

Het belang van data wordt bij veel organisaties inmiddels wel ingezien. Maar wat doe en kun je (nog meer) met die grote hoeveelheid aan data en bijbehorende datastromen? Durf jij blind te vertrouwen op de huidige output, of twijfel je over de manier waarop de data is geïnterpreteerd?

Wil jij leren hoe je data goed en slim kunt gebruiken? Wil jij jouw organisatie helpen om een data gedreven besliscultuur te ontwikkelen of te versterken? Met alle nieuwe technologieën en methoden is het als financial belangrijk om het overzicht te bewaren en verbanden te leggen. In deze opleiding leer jij je data goed te begrijpen, correct te interpreteren en visueel inzichtelijk te maken aan de hand van een interactief dashboard.

Op die manier kun jij (nieuwe) waardevolle stuurinformatie leveren die de organisatie bijvoorbeeld concurrentievoordeel of efficiencyslagen oplevert of bijdraagt aan groei.

De opleiding is opgedeeld in vier stappen: willen, kunnen, mogen en doen. Uniek aan de opleiding is de combinatie tussen data gedreven organiseren én daadwerkelijk aan de slag gaan met data.

Praktische informatie

Praktische informatie

Prijs

De kosten voor de opleiding Data driven finance bedragen (excl. btw):

 • Opleidingskosten: € 3.700,-
 • Accommodatiekosten: € 400,-
 • Toetsing & examinering: € 490,-

N.B. Bovenstaande kosten vormen een geheel en kunnen niet als losse elementen worden afgenomen. Herexamens zijn niet in de kosten voor toetsing & examinering opgenomen. Boeken en andere (BI-)tools zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Boeken dien je zelf te bestellen (kosten zijn ca. €50,-).

Privé-personen en niet btw-plichtige organisaties kunnen deze opleiding ook vrijgesteld van btw afnemen. Er geldt dan een toeslag van 10% op de opleidingskosten, toetsing & examinering. Over de accommodatiekosten wordt 9% btw berekend.

Studieduur en studiebelasting

 • 10 dagen verdeeld 6 maanden
 • 6 uur per week (excl. lesuren)*
* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

Aantal PE-uren:

 • Na het behalen van je diploma ontvang je 60 PE-uren.

Niveau:

 • Data driven finance is een opleiding op hbo niveau.

Locaties:

 • Utrecht
 • Dagopleiding: van 10.00 tot 17.00 uur

Instroomeisen:

De opleiding is bestemd voor de controller op tactisch/operationeel niveau, die optimaal gebruik wil maken van de data uit bestaande systemen voor het leveren van betrouwbare en relevante bestuurlijke informatie.

Om de opleiding te kunnen volgen heb je een gedegen financiële kennis nodig. Bijvoorbeeld door één van de volgende opleidingen te hebben gevolgd:

 • Financiële opleiding op Hbo-niveau
 • Professional Controller, HOFAM of andere post-hbo opleiding op financieel economisch gebied
 • Opleiding financieel management op WO-niveau

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor informatie en mogelijkheden contact op met onze één van onze studieadviseurs.

Na het afronden van de opleiding Data driven finance:

 • Weet je waar de organisatie voor staat, je kent de missie en visie van de organisatie en je kunt toegevoegde waarde leveren door (pro-)actief bij te dragen aan een (meer) data gedreven organisatie.
 • Weet je welke data nodig is en welke databronnen, en hun onderlinge relaties, beschikbaar zijn voor het leveren van betrouwbare en relevante bestuurlijke informatie.
 • Kun je interactieve dashboards bouwen om de data te analyseren, interpreteren en visualiseren, voorspellingen te doen en hier een eigen oordeel op te vormen.
 • Ben je je bewust van de mogelijke impact van de geleverde bestuurlijke informatie.
 • Weet je op basis van welke informatie bestuurlijke beslissingen worden genomen.
 • Ben jij een digital controller die bijdraagt aan de groei van jouw organisatie.

Over de opleiding

De opleiding Data driven finance omvat 10 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over 6 maanden. In deze opleiding leer je hoe je data kunt inzetten voor waardecreatie en hoe je met betrouwbare en relevante data bijdraagt aan een datagedreven besliscultuur. Na het volgen van de opleiding heb jij nieuwe data-skills ontwikkeld en ben jij als financial berekend op de toekomst.

De opleiding bestaat naast een kick-off en een afsluiting uit twee modules:

 1. Data driven finance: visie en organisatie
 2. Digital controller: aan de slag met data.

Gedurende het gehele traject werk je toe naar een interactief dashboard voor je eigen organisatie waarmee in de gewenste relevante en betrouwbare bestuurlijke informatie wordt voorzien en waarbij je het geleerde direct kan toepassen in je eigen praktijk.

Vakken in de module Data driven finance: visie en organisatie

 • Visie op data driven finance
 • Ethiek/wet- en regelgeving, AVG
 • Data gedreven organiseren
 • Data als stuurinformatie en data management (w.o. security)

Vakken in de module Digital controller: aan de slag met data

 • Data verzamelen, vergelijken en toetsen
 • Interactieve dashboards: bouwen, analyseren en voorspellen

Voor meer uitgebreide informatie over alle vakken in de opleiding verwijzen wij je graag naar de brochure.

Studieadvies

Studieadvies

Wil jij meer weten over de opleiding Data driven finance? Bel voor advies met Mieke Opdam of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Plan een adviesgesprek