10 Vragen aan Decima Versluis

Project Controller/Finance Administrator bij Royal HaskoningDHV Decima Versluis is de terechte winnares van de HOFAM Scriptieprijs 2020.

De HOFAM-jury prees Decima voor haar scriptie met de titel ‘Becoming a true business partner’ vanwege de betekenis van de scriptie voor het controllerberoep, originaliteit en actualiteit van het onderwerp, aanpak, uitwerking en de mate van toepasbaarheid in de praktijk. De scriptie was de kroon op het werk van Decima, die zelf zegt vooral met een lach terug te kijken op een fijne opleiding. NIVE legde haar 10 vragen voor.

1. Wat is een ‘true business partner’?

“In mijn scriptie heb ik verschillende definities vergeleken, maar de definitie van het Business Partnering Institute vond ik het meest volledig. De definitie luidt: ‘Een Finance Business Partner stimuleert betere bedrijfsprestaties, kan zakelijke beslissingen beïnvloeden, werkt samen en heeft vertrouwde relaties met belangrijke belanghebbenden in de organisatie, ontwikkelt inzichten en kan communiceren met impact.’ Een Finance Business Partner heeft vier kerncapaciteiten, namelijk klantgerichtheid, begrijpen van de business, zakelijk inzicht en partnering vaardigheden. En de term true is een kreet vanuit ons bedrijf.”

2. Is het een rol? Een functie? En aan wie of wat hangt die ‘titel’ van true business partner? Aan een mens, een afdeling, een organisatie?

“Ik zie het meer als een rol die je binnen je functie kunt uitoefenen. In mijn scriptie heb ik de focus gelegd op de business controllers, maar aspecten van een finance business partner kunnen ook zeker toegepast worden door financial controllers.”

3. Wat heeft een organisatie aan een true business partner?

“Het doel van een finance business partner is het creëren van waarde. Als deze rol op een goede manier wordt ingezet en de transitie hiernaar goed wordt begeleid door middel van verandermanagement, dan zal de financiële organisatie waarde gaan creëren.”

4. Hoe relateer je die rol aan de tijd waarin we leven? Denk aan de situatie rond corona en wat je zelf zegt in je scriptie, namelijk dat de “traditionele financiële rol onder druk staat”.

“De traditionele financiële rol staat onder druk vanwege ontwikkelingen in de digitalisering, outsourcing, robotisering en big data & analytics. En misschien gaan deze ontwikkelingen nu wel nóg sneller door het coronavirus. De financiële organisatie moet daarom haar meerwaarde gaan transformeren en een herziene positie innemen in de organisatie om die meerwaarde te optimaliseren.”

5. Waarom heeft jóuw scriptie de prijs gewonnen?

“Ik denk met name vanwege de actualiteit van het onderwerp. Zoals eerder gezegd staat de traditionele financiële rol onder druk en dient de financiële organisatie haar meerwaarde te transformeren. Met mijn scriptie heb ik inzicht gegeven in welke betekenis dit heeft voor het controllersberoep en hoe de transitie kan worden ingezet. Daarbij is de uitwerking, originaliteit van het onderwerp en de mate van toepasbaarheid van de scriptie als goed beoordeeld.”

6. Wat houdt de prijs in?

“De HOFAM Scriptieprijs wordt elk jaar twee keer uitgereikt, één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Naast de grote eer die je ontvangt, heb ik een mooi bedrag aan prijzengeld ontvangen wat mede mogelijk gemaakt is door Financials for Financials.”

7. Hoe kijk je terug op de opleiding?

“Met een lach! Ik vind het een fijne opleiding, omdat je de theorie meteen leert toe te passen in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van het schrijven van papers. En daarmee word je ‘gedwongen’ de organisatie in te duiken en kennis op te doen op allerlei verschillende gebieden, zoals marketing en inkoop bijvoorbeeld en welke rol de controller heeft op dit soort afdelingen. Daarnaast zit je in een groep met mensen die veel ervaring hebben en uit verschillende branches komen. Dit heeft mij nieuwe inzichten gebracht en ik heb van hen ook veel kunnen leren.”

8. En wat heeft die (de opleiding, maar ook je scriptie) je gebracht? Weet je nu meer? Heb je betere skills gekregen? Wil je daar iets over vertellen?

“De opleiding heeft mijn theoretische kennis opgefrist en het mogelijk gemaakt om deze theorie praktisch te kunnen invullen. Daarbij heeft de opleiding mij vooral meer inzicht gegeven in wat er buiten mijn eigen functie is en dat het controllersvak heel breed is. Ook op gebied van soft skills (adviseren, overtuigen, beïnvloeden, etc.) heb ik me verder kunnen ontwikkelen met behulp van de kick-off dagen en het keuzevak.”

Met betrekking tot mijn scriptie heb ik me helemaal kunnen verdiepen in het onderwerp Finance Business Partner. Ik heb hiermee de organisatie kunnen helpen en nu kunnen we het met de projectgroep verder gaan uitwerken en de transitie in gaan zetten. Het is wel erg tof dat ik met mijn scriptie een basis heb kunnen leggen waar we nu op verder door gaan werken!”

9. Wat ga je nu doen met je tijd? En met je opleiding?

“Veel sporten, haha! Voordat ik begon met mijn studie ging ik vijf tot zes keer per week sporten, maar dat werd tijdens mijn studie al snel afgeschaald naar twee keer per week.

De dingen die ik heb geleerd tijdens de opleiding probeerde ik al toe te passen in mijn huidige functie als Project Finance Administrator, maar die hoop ik in de toekomst nog meer toe te passen in mijn (nog recente) rol als Project Controller. En uiteindelijk heb ik de ambitie om door te groeien naar een rol als controller op een strategische niveau.”

10. Heb je advies voor mensen in een vergelijkbare rol of functie?

“Ik denk dat het goed is om de vier kerncapaciteiten van een Finance Business Partner al zoveel mogelijk toe te passen. Daarbij zou ik adviseren om als financiële organisatie de nodige aandacht te besteden aan dit onderwerp en hiernaar intern onderzoek te doen bij de ‘business’ en hen hierbij te betrekken. Dat wordt niet alleen gewaardeerd, maar het geeft ook nieuwe inzichten.”

——————–

Wil je ook graag je theoretische kennis opfrissen en wil je het verschil maken in je organisatie? Download de HOFAM brochure.

Als enige opleiding in Nederland staan bij de HOFAM kennis, professionele vaardigheden én persoonlijke ontwikkeling centraal. Naast de theorie van Financial Control, Business Management en Business Control besteden we veel aandacht aan technologische ontwikkelingen. Tijdens de HOFAM ontwikkel je de vaardigheden om als Qualified Controller niet alleen nu, maar ook in de toekomst van meerwaarde te zijn.