Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Leasing Management (QLM)

Verdiep je in de mogelijkheden die Lease kan bieden

Wil jij begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende leasevormen en waarom voor de ene of de andere vorm gekozen kan worden? Wil je weten hoe leases worden verwerkt in de jaarrekening?

Met de praktijkgerichte opleiding Leasing Management verstevig jij je positie als financieel professional door op strategisch en tactisch niveau te opereren. Je verdiept je tijdens deze beroepsopleiding in de mogelijkheden die Lease kan bieden.

De opleiding Leasing Management is bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld leasemaatschappijen, asset- en riskmanagers van banken en consultants van leaseproducten die over een bedrijfseconomisch hbo-diploma beschikken en alles willen leren op het gebied van lease.

Praktische informatie

Praktische informatie

Niveau: Hbo

Duur9 lesdagen verdeeld over 4 maanden

PE-punten: 54

Studiebelasting: 4 tot 6 uur per week (excl. lesuren)*

* N.B.1. Deze studiebelasting geldt voor deelnemers met een passende vooropleiding en een aantal jaar relevante werkervaring.
* N.B.2. Gedurende het studiejaar hebben deelnemers te maken met dal- en piekmomenten in de studiebelasting.

Lesdag: woensdag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs:

 • Investering: € 4.250,-
 • Accommodatie: € 495,-
 • Examenkosten: € 650,-
 • Boeken zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Deze dien je zelf te bestellen (kosten bedragen ca. € 95,-)
 • Prijzen zijn exclusief BTW

Privé-personen en niet btw-plichtige organisaties kunnen deze opleiding ook vrijgesteld van btw afnemen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Locaties: Utrecht

Examen en diploma: De opleiding sluit je af met twee online examens. Een examen voor de basisvakken (Value Based Management, Working Capital Management en Cash- en Liquiditeitenmanagement) en één examen voor de Leasing vakken. Wanneer je een examen niet gehaald hebt, dan kan je een herexamen doen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Nadat je de opleiding hebt afgerond ontvang je het diploma en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QLM voeren (Qualified Leasing Manager).

Doelgroep:  De opleiding Leasing Management is bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld leasemaatschappijen, asset- en riskmanagers van banken en consultants van leaseproducten die over een bedrijfseconomisch hbo-diploma beschikken en alles willen leren op het gebied van leasing.

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Waarom de opleiding Leasing Management?

 • Leer effecten voor de financiële analyse berekenen
 • Krijg kennis van alle relevante fiscale aspecten van lease
 • Je leert hoe leases verwerkt worden in de jaarrekening
 • Je kunt juridische aspecten en risico’s herkennen en mitigeren
 • Je kent de verschillende vormen van lease

Programma

De opleiding Leasing Management kent 9 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over 4 maanden. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Value Based Management (inclusief financiële rekenkunde).
 • Working Capital Management: de investering in werkkapitaal en Cash Conversion Cycle risico’s.
 • Cash- en Liquiditeitenmanagement: het genereren van en de toegang tot kasstromen en het structureren van het betalingsverkeer.
 • Leasing Algemeen: De verschillende leasevormen en de juridische aspecten van leaseproducten.
 • Leasing in de jaarrekening: de jaarrekening, fiscale aspecten van leasing en het wettelijk kader rondom de jaarrekening (IFRS).

Klik hier meer informatie over het programma.

De vakken

Value Based Management

 • Opzet en samenhang opleiding
 • De financiële markt
 • De vermogensmarkt
 • De derivatenmarkt
 • Valutamarkten
 • Financiële rekenkunde
 • Interest, contante waarde, annuïteit, eeuwigdurende rente

Working Capital Management

 • Het waarom van werkkapitaalbeheer
 • De vrije kasstroom
 • De stock cycle
 • De order to collect cycle
 • De purchase to buy cycle

Cash Management en Liquiditeitsmanagement

 • Cash management binnen de Treasury
 • Positie van cash management in organisatorisch opzicht
 • Saldobeheer; het beheer van aanwezige geldmiddelen
 • Geldstromenbeheer
 • Generating cash
 • Liquiditeitenbeheer, financiële planning en financiële instrumenten
 • Internationaal cash management
 • De cash manager als informatiemanager

Leasing Algemene en juridische aspecten

 • Kenmerken van leasing
 • Financial en operational lease, sale and lease back
 • Argumenten voor lease en tegenargumenten
 • Direct lease en vendor lease
 • Juridische gevolgen van lease
 • Risico’s voor de leasemaatschappij
 • Vergelijk met andere vormen van financiering

Leasing in de jaarrekening en fiscale aspecten

 • Fiscale gevolgen
 • De bedrijfseconomische jaarrekening
 • De huidige regels in BW II titel 9/rj292
 • De huidige regels onder IFRS
 • IFRS 16/FASB (TOPIC 842)
 • Casussen

Werkwijze

Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps-) opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten.

Behaal je QLM titel

Na afronding van de opleiding Leasing Management ontvang je het diploma en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QLM (= Qualified Leasing Manager) voeren.

Studieadvies

Studieadvies

Wil je meer weten over de opleiding Leasing Management? Bel voor advies met Mieke Opdam of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Toch iets anders?

De opleiding Factoring Management geeft je een goed beeld van alle aspecten van factoring management. Je leert tijdens deze opleiding hoe je maximaal kunt profiteren van de inzet van Factoring door je verder te verdiepen in de mogelijkheden die Factoring kan bieden.

 • Ken de verschillende vormen van factoring
 • Je kunt een factoringcontract opstellen
 • Je leert de risico’s en controlemiddelen van factoring

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met deze opleiding verdiep jij je kennis en inzicht van financieel management. Zo kun je nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie. Deze cursus biedt een praktische verdieping op de kennis die je eerder hebt opgedaan tijdens een financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die je kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken.

 • Gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.
 • Effectief managen van financieel beleid en financiële risico’s in de organisatie.
 • Compleet programma voor de senior financial in zowel profit als semipublieke organisaties.

Plan een adviesgesprek