btw-vrijstelling

Hoe werkt dat?

Organisaties die een btw-vrijstelling hebben of particulieren die geen btw kunnen terugvorderen, kunnen bij NiVE een opleiding/cursus vrij van btw gefactureerd krijgen. Dat betekent dat de vermelde prijzen bij het volledige opleidingsaanbod van NiVE, zoals dat op de website staat (www.niveopleidingen.nl), niet vermeerderd wordt met de gebruikelijke 21% btw.

Het is geen vrije keuze om btw-plichtig of juist vrijgesteld te zijn van btw. Bij de Belastingdienst is na te gaan welke organisaties vrijgesteld zijn van btw, zoals banken, verzekeraars, organisaties in de (non-profit) gezondheidszorg, gemeentes, overheden, waterschappen,  onderwijsinstellingen.

Voor jou of jouw organisatie scheelt dat dus in de kosten! Je hoeft immers geen rekening te houden met de 21% btw bovenop de vermeldde prijzen. Wel moet je rekening houden met een toeslag van 10%, die nodig is om de kosten te dekken om deze mogelijkheid aan te bieden. Per saldo echter alsnog een voordeel van ongeveer 11%!

Mag je aanspraak maken op een btw-vrije factuur, dan geef je dat aan op het inschrijfformulier van de opleiding/cursus waarvoor je je wilt inschrijven. Op het inschrijfformulier vink je het vakje ‘factuur btw-vrij’ aan. Je ontvangt dan onze factuur via NIVE Opleidingen II BV. Dit is het onderdeel van NiVE dat geregistreerd is bij CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en op basis daarvan btw-vrije opleidingen mag aanbieden.