Ontvang €1000,- opleidingsbudget van de overheid via het STAP-budgetLees hier meer over de regeling

Master Finance & Control (MSc, MFC)

Eénjarig Master programma voor professionals met een HOFAM diploma

Als Qualified Controller neem je een belangrijke positie in binnen de organisatie als het gaat om management en strategisch advies. Als je door wilt groeien naar een beleidsbepalende functie waarin je als partner op strategisch beleidsniveau fungeert, is de geaccrediteerde professional Master Finance & Control een logische keuze. Hiermee benader je jouw eigen vakgebied op academisch niveau.

Met de Master Finance & Control ben je in staat strategische beslissingen te nemen en bedrijfsprocessen te sturen. Deze professional Master is zeer praktijkgericht. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Master Finance & Control of Master of Science en de titel MFC of MSc.

De Master is gericht op financieel managers en controllers die de HOFAM-opleiding hebben afgerond. NIVE Opleidingen voert deze opleiding uit in samenwerking met Netherlands Business Academy. De NVAO heeft voor deze opleiding aan Netherlands Business Academy een accreditatie verleend.

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs:

Investering € 15.500,-
Verblijfskosten: € 1.960,-

Literatuur/studiemateriaal zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Het NLBA zal de benodigde boeken bestellen en factureren aan de student (kosten bedragen ca. € 780,-).

Prijzen zijn exclusief btw

Looptijd:  1,5 jaar (1 jaar colleges + 6 maanden thesis)

PE-punten: n.v.t.

Niveau: Master

Locatie: Vianen

Toelatingseis

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen met een afgeronde HOFAM opleiding en QC titel.

Studieadvies

Voldoe je niet aan deze eis, neem dan voor een persoonlijk studieadvies contact op met Mieke Opdam via 06 22 03 05 30 of mail naar mieke.opdam@niveopleidingen.nl.

Studentencoördinator

Tijdens de opleiding heeft elke student een studentencoördinator. Hier kun je terecht voor alle praktische en organisatorische zaken en vragen.

Examen

Elke module wordt afgesloten met het schrijven van een paper (individueel), eventueel aangevuld met (groeps)opdrachten en (groeps)presentaties. Enkele modules worden bovendien afgesloten met een schriftelijk examen. De opleiding wordt afgerond met een afsluitend examen dat bestaat uit het schrijven van een scriptie en de mondelinge verdediging daarvan.

Diploma en register

Na deze opleiding mag je de internationale titel MSc in Finance & Control voeren. Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Master of Science in Finance & Control (MSc) of Master of Finance & Control (MFC).

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

Kennispartners

NIVE Opleidingen voert deze opleiding in samenwerking met Netherlands Business Academy uit. De NVAO heeft voor deze opleiding aan Netherlands Business Academy een accreditatie verleend.

N.B. Lesprogramma, tarieven en voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen.

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Lees meer

Waarom de Master Finance & Control?

 • Je speelt een actieve rol bij het bewaken van ondernemingsdoelstellingen en bedrijfsprocessen
 • Je houdt je bezig met gecompliceerde en geïntegreerde vraagstukken op strategisch niveau
 • Je kunt op een strategisch niveau aangeven welke financiële koers gevolgd moet worden
 • Je geeft beleidsmatig advies over investeringen, fusies en bedrijfsovernames
 • De Master is NVAO-geaccrediteerd en wordt uitgevoerd door de Netherlands Business Academy

Programma

Deze masteropleiding is opgedeeld in verschillende modules. Gemiddeld genomen heb je circa één keer per 2 weken les van 11.00 tot 21.00 uur.

Kick-off in GuestHouse Hotel Kaatsheuvel (module 1)
Zelfmanagement waarbij Mentally-Fit en het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) centraal staan. Ontwikkeling van jouw managementvaardigheden op het gebied van Leiderschap & Coaching en, Situationeel Leiderschap en Schriftelijke Communicatie. Elk onderdeel wordt afgesloten met een groepsopdracht om het werken in teamverband te bevorderen

Methoden en Technieken van Onderzoek/Schriftelijke rapportage (module 2)
Je leert zelfstandig en op een academisch verantwoorde manier een bedrijfsonderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover te rapporteren.


Klik hier om het volledige programma te bekijken

Programma

De opleiding bestaat uit circa één keer per 2 weken een programma van 11.00 tot 21.00 uur.

Module 1: Kick-off in Kaatsheuvel

Zelfmanagement waarbij Mentally-Fit en het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) centraal staan. Ontwikkeling van jouw managementvaardigheden op het gebied van Leiderschap & Coaching en, Situationeel Leiderschap en Schriftelijke Communicatie. Elk onderdeel wordt afgesloten met een groepsopdracht om het werken in teamverband te bevorderen

Module 2: Methoden en Technieken van Onderzoek/Schriftelijke rapportage

Je leert zelfstandig en op een academisch verantwoorde manier een bedrijfsonderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover te rapporteren.

Module 3: Fiscaal Concernrecht

Belangrijke juridische aspecten van de onderneming worden behandeld. Ook de structuur en zeggenschapsverhoudingen binnen vennootschappen, de internationale context van het Nederlandse ondernemingsrecht en fiscale aspecten zoals ‘intercompany-profits’ en ‘tax-allocation’ worden behandeld.

Module 4: Verandermanagement

Verandermanagement is deels gebaseerd op inzichten uit de psychologie, sociologie en antropologie. Kennis en inzicht in het gedrag van individuen en groepen helpen u bij het zoeken naar de optimale manier om personeel te sturen tijdens grote veranderingen in de organisatie. Productiviteit, ‘job satisfaction’, management- en leiderschapsstijlen komen aan bod.

Module 5: Leadership 

Goede leiders vernieuwen en veranderen, inspireren, zetten aan tot handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. In deze module staat zelfstandig beslissingen nemen centraal. Naast de theoretische beginselen en strategieën ga je aan de slag met diverse managementtechnieken (DISC, De Caluwé) om de manager in jezelf te bepalen en jouw team te leren inschatten.

Module 6: Ethiek 

Er wordt veel waarde gehecht aan normen en waarden in het functioneren van een manager. Waar staat de manager voor? Waar liggen de grenzen van zijn handelen?
Door hier expliciet aandacht aan te geven worden wij ons bewust van de verantwoordelijkheden op dit gebied.

Module 7: Strategie en Beleid 

In deze module wordt aandacht besteed aan ondernemersstrategieën, strategieformulering en beleidsvorming. De nadruk ligt op multidisciplinaire analyses en besluitvorming om optimale oplossingen voor ondernemingsvraagstukken te kunnen ontwikkelen.

Module 8: Management Control & Information Systems

Deze module combineert besturing en beheersing van de organisatie met passende en noodzakelijke informatie(-systemen), zodat de organisatie haar strategische doelen kan realiseren. Het belang van de betrouwbaarheid van managementinformatie is voor managers groot, als de informatie niet klopt of niet volledig is, is er ook geen basis voor goede beslissingen. De juiste informatiesystemen, gekoppeld aan juiste informatieanalyse moet leiden tot een bijdrage voor de organisatie die ‘in control’ is.

Studieadvies

Studieadvies

Wil je meer weten over deze opleiding? Bel met Mieke Opdam of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.
NIVE Controllerscongres 2022

Toch op zoek naar iets anders?

Wil jij het verschil maken in je organisatie? Vergroot je meerwaarde en doe de HOFAM opleiding tot Qualified Controller (QC). Benieuwd naar het programma? Wij vertellen je graag meer tijdens een van onze informatiebijeenkomsten.

 • Vergroot je meerwaarde voor nu en de toekomst.
 • Beslissers met passie overtuigen van jouw visie en ideeën.
 • Speel een (pro-)actieve rol bij het ontwikkelen van de lange termijn bedrijfsstrategie.
 • Beheers de verschillende disciplines en processen binnen de organisatie en zie de verschillende belangen.
 • Volledig Nederlandstalig
 • Slagingspercentage: 95%

Meer nog dan van financial controllers wordt van business controllers verwacht dat zij proactief zijn, vooruit kijken, strategisch denken, de huidige waarde propositie en strategische positionering ter discussie durven te stellen om zo een bijdrage te leveren aan de continuïteit en het toekomstig succes van de onderneming. Tijdens de 3-daagse cursus Controller als strategisch business partner worden aan de hand van cases van bekende organisaties maar ook van de eigen organisatie van de deelnemers theoretische inzichten gepresenteerd en toegepast.

 • Benader organisatievraagstukken vanuit strategisch perspectief.
 • Schrijf een visiedocument over de strategie en de implementatie ervan in je eigen organisatie.
 • Weet kansen en risico’s op waarde te schatten en in te bedden
 • Weet het verschil te maken met jouw advies

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met deze opleiding verdiep jij je kennis en inzicht van financieel management. Zo kun je nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.

 • Maak verantwoorde investeringskeuzes en stel financiële planningen op.
 • Je kunt financiële informatie controleerbaar houden.
 • Je kunt werken met rente- en valutarisico’s.

Plan een adviesgesprek