Albert de Vries volgde Professional Controller, zonder financiële vooropleiding

Veelzijdigheid kan Albert de Vries, Financieel Adviseur Ruimte en Dienstverlening bij de gemeente Kaag en Braassem, niet worden ontzegd. Zijn LinkedIn-profiel vermeldt buiten zijn huidige baan ook nog bestuurskundige, parkeerspecialist en “professioneel amateurfotograaf”. Gek genoeg echter zou je met zijn achtergrond niet verwachten dat juist híj carrière maakt in een financiële functie. Zijn ervaring met cijfers reikte tot voor kort namelijk niet verder dan zijn economielessen op het vwo. Toch koos hij voor een rol in finance en voltooide hij met mooie resultaten de opleiding tot Professional Controller (PC) bij NIVE Opleidingen.

“Een vreemde eend in de bijt”, zo omschrijft Albert de Vries zichzelf als deelnemer aan de PC van NIVE. Het vereiste dan ook zorgvuldig vooronderzoek door Albert, voordat hij besloot zich daadwerkelijk aan te melden. Albert: “Juist omdat ik geen specifiek financiële voorkennis had, heb ik gezocht naar een opleiding met een breed perspectief. Ik kwam al snel op het spoor van NIVE Opleidingen, omdat je daar niet alleen financiële vakken krijgt, maar ook bijvoorbeeld proces- en risicomanagement. Een informatiebijeenkomst, gecombineerd met een proefles en een gesprek met een docent gaf mij het laatste zetje in de rug.”

Talent voor finance
Albert ging op zoek naar financiële kennis en kunde toen hij Adviseur Parkeren was bij de gemeente Leiden. Albert: “Parkeren moest kostendekkend zijn en om dat goed in de vingers te krijgen begon ik staatjes aan te leggen. Het leek me leuk om hier meer over te weten, zodat ik beter op financiële informatie zou kunnen sturen. Ik bleek er wel talent voor te hebben, dus toen ben ik gaan kijken naar een opleiding die daarbij aan zou sluiten.”

Af en toe een stap harder lopen
Die keus bleek een goede. Albert: “Ik vond de inhoud bijzonder interessant, hoewel niet alles van toepassing bleek op de lokale overheid. Die is namelijk begrotingsgestuurd en niet resultaatgestuurd, zoals bij bedrijven. Het resultaat doet er bij de overheid ook toe, maar niet alleen het financiële resultaat. Het halen van sociaal-maatschappelijke doelen is ook belangrijk.” Albert merkte wel dat hij af en toe een stap harder moest lopen dan deelnemers met een bedrijfsmatige achtergrond. Albert: “Wat hielp, was de enorme kundigheid van de docenten die met scherpe praktijkvoorbeelden en duidelijke uitleg de materie inzichtelijk maakten. Maar het heeft me flink wat inspanning gekost voordat ik het diploma in ontvangst mocht nemen!”

In de PC-opleiding speelt de inbreng van eigen praktijkcases een belangrijke rol. Hoe heeft Albert dat aangepakt? Albert: “Ik ben mijn werkveld van toen, parkeerexploitaties, gaan beschouwen als een zelfstandig bedrijf, waarbij de inkomsten de uitgaven moesten dekken. Vanuit dat perspectief heb ik ook mijn scriptie opgezet.”

Carrièreswitch
Inmiddels werkt Albert niet langer in het parkeerbeheer, maar heeft hij de switch gemaakt naar een meer financiële functie, namelijk die van Financieel Adviseur Ruimte en Dienstverlening bij de gemeente Kaag en Braassem. Zijn studie speelde een belangrijke rol in het maken van die carrièreswitch. Albert: “De opleiding heeft het gevoel bevestigd en versterkt dat ik verder wilde in het financiële werkveld. Daarbij lag het voor mij wel voor de hand dat ik dit binnen de lokale overheid wilde blijven doen.” De belangrijkste taak in zijn huidige functie is het ondersteunen van de verschillende budgethouders in de gemeente. In periodieke gesprekken helpt hij hen met het op orde houden van de financiën en geeft hij financieel advies over de (beleids-)plannen die zij maken.

Bij twijfel, ga in gesprek
Albert kijkt met plezier terug op de PC, zelfs al was hij daar af en toe een buitenbeentje. Terugkijkend; zou hij anderen zonder financiële voorkennis aanraden die opleiding te volgen? Albert: “Absoluut! De combinatie van kundige docenten en de praktijkgerichte aanpak hebben voor mij veel toegevoegd aan mijn kennis en ervaring. Wat ik als advies nog graag wil meegeven is dat je vooraf goed moet nadenken over wat je wilt dat de studie voor jou zou moeten opleveren. Waar wil ik naartoe en waar zet ik dan mijn stip op de horizon? Als je die vragen beantwoordt, dan kun je een keuze maken die voldoet aan je verwachtingen. Twijfel je dan nog? Ga dan in gesprek met een docent of studiebegeleider van NIVE. Ik weet zeker dat zij nog goede aanvullende tips voor je hebben. Bij mij werkte dat in ieder geval wel zo.”

Ook je kennis verbreden?
Misschien is de opleiding Professional Controller dan ook wel iets voor jou. Download de brochure of meld je aan voor de informatiebijeenkomst in juni.