Hoe kan de betrouwbaarheid van het Interne Auditproces worden verbeterd?

Interface - Bram Roeleveld - Interne auditproces

Dit najaar is de HOFAM scriptieprijs uitgereikt aan Bram Roeleveld. Bram is als financial werkzaam bij Interface en schreef zijn scriptie over het optimaliseren van het interne auditproces.

Over Interface

Interface streeft ernaar om ’s werelds meest waardevolle aanbieder van interieur producten & diensten te worden. Interface is toonaangevend door design en de ontwikkeling van materialen en processen die ervoor zorgen dat modulaire vloerbedekking minder vraagt van het milieu. Het is hun streven om in 2020 elke negatieve impact op het milieu te elimineren.

Binnen Interface is het voor werknemers mogelijk om te participeren in nieuwe en lopende projecten. Bram wilde zijn kennis en kunde binnen Internal Auditing en de SOX wetgeving vergroten, en kreeg daarvoor de ruimte binnen Interface. Dit is ook gelijk de aanleiding geweest voor het schrijven van zijn scriptie.

Aanleiding

Met de invoer van de SOX wet in 2002 in Amerika, zijn bedrijven met een Amerikaanse beursnotering zoals Interface, inclusief de buitenlandse filialen van deze bedrijven, verplicht te voldoen aan de in deze wetgeving opgenomen artikelen. De belangrijkste artikelen gaan over de verspreiding van informatie en regels omtrent de interne controle en de financiële rapportage. Voor de interne controle is het belangrijk dat er interne audits aanwezig zijn voor de bestaande bedrijfsprocessen.

De aanleiding voor dit onderzoek was de constatering dat er bij de Europese divisie van Interface een algemene audit bestaat voor alle inkoopprocessen, maar dat deze algemene audit verbeterd kon worden door een specifieke audit toe te voegen voor één van de belangrijkste grondstoffen van Interface, namelijk garens.

Over het onderzoek

In zijn scriptie doet Bram onderzoek naar de mogelijkheden om het inkoopproces garen zo op te zetten dat de betrouwbaarheid van de Interne Audit verbeterd en blijft voldoen aan de SOX wetgeving. Hij heeft gekozen voor het inkoopproces garen dat, gezien de omvang in het eindproduct, een van de belangrijkste inkoopprocessen betreft.

Om een Interne Audit inkoopproces garen te kunnen ontwikkelen is het nodig te weten wat interne  auditing  inhoudt  en  wat  hier  het  doel  van  is,  aan  welke  wet-  en  regelgeving  moet worden  voldaan,  hoe  het  huidige  inkoopproces  garen  is  opgezet,  welke  risico’s  er  bestaan binnen het beschreven inkoopproces en welke beheersmaatregelen daaruit voortvloeien.

Door het houden van interviews met de belangrijkste stakeholders binnen het inkoopproces garen  en  door  het  bestuderen  van  de  theorie  over  het  onderwerp  is  voor  het  inkoopproces garen binnen Interface Europe een procesbeschrijving opgesteld. Deze procesbeschrijving is het startpunt bij het opzetten van de procesaudit garen.

Wat heeft zijn onderzoek opgeleverd?

  • Een theoretisch kader waarin de wet en regelgeving wordt behandeld.
  • Een uitgeschreven inkoopproces garen.
  • Per sub proces van het inkoopproces zijn de risico’s beschreven.
  • Een beschrijving van de beheersmaatregelen die nodig zijn om deze risico’s te beheersen.
  • Een audit met handleiding voor het inkoopproces garen.

Conclusie

Op basis van deze studie kan geconcludeerd worden dat:

  • Het gelukt  is  een  procesaudit  inkoop  van  garen  te  ontwikkelen  die  voldoet  aan nationale en internationale wet- en regelgeving.
  • Deze audit een cyclisch proces betreft waarbij monitoring en evaluatie en het volgen van nationale en internationale wetgeving essentieel zijn.
  • Dat deze  audit  tevens  een  bijdrage  kan  leveren  aan  de  beheersing  van  risico’s  met betrekking tot het inkoopproces garen.

Het advies

De interne procesaudit die Bram heeft beschreven biedt een kwalitatief hoogwaardige interne audit aan voor het inkoopproces garen. De audit voldoet aan de SOX wetgeving, doordat deze is opgezet conform het COSO framework en richtlijnen van het PCAOB. Wanneer de directie het voorstel accordeert kan gestart worden met de implementatie daarvan. Gezien het belang van dit proces is het streven om de opgezette audit op te nemen in het Europese auditplan voor 2019.

Het oordeel van zijn scriptiebegeleider Marcel Wollaert:

“Diepgaande analyse waarin breedte en diepte van de uitwerking uitstekend zijn gecombineerd. Daarnaast goede balans tussen analyse van knelpunten, beschrijving van processen en implementatie. Well done!”

 


Meer informatie over de HOFAM? Klik dan hier.