‘Bij het COA gaat het meer om het verhaal áchter de cijfers’

‘Bij het COA gaat het meer om het verhaal áchter de cijfers’
Interview met Marcel Sonnemans: Business Controller bij het COA

Meer weten over de opleiding HOFAM?

Brochure downloaden

Als Business Controller bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) brengt Marcel Sonnemans veel kennis en ervaring mee in de denktank van NIVE Opleidingen. Binnenkort wordt daar een nieuwe ervaring aan toegevoegd, want Sonnemans start als Business Controller bij de Belastingdienst. Twee verschillende werelden, maar volgens Sonnemans met een grote gemene deler. “Je moet als Business Controller veel verder kijken dan de financiën alleen.”

Het primaire doel van een Business Controller is ondersteuning bieden aan en sparren met het management, steekt Sonnemans van wal. “Je moet ervoor zorgen dat de algemene doelen van de organisatie worden behaald. Dit behelst meer dan uitsluitend de cijfermatige kant. Financiën zijn uiteindelijk het eindresultaat van wat je gedaan hebt. En wat je doet, daar kun je op sturen.”

Hoe ben je als Business Controller bij het COA terechtgekomen?
“Zo’n vijfenhalf jaar geleden ben ik door een recruiter benaderd om bij het COA te komen werken. Met een HEAO-diploma, diverse aanvullende post-hbo-opleidingen én drieëntwintig jaar werkervaring bij de Rabobank op zak, bleek ik een geschikte kandidaat. Ik begon bij het COA als Adviseur Planning & Control waarbij de focus op het financiële vlak lag. Denk hierbij aan het opstellen van budgetten en prognoses én zorgdragen dat het management op de realisatie binnen die budgetten stuurde. Vervolgens is mijn rol steeds meer omgebouwd tot Business Controller.”

Hoe ervaar je deze functie?
“Om te beginnen is het COA een fantastische organisatie om bij te werken. Je kunt enorm veel doen en je krijgt daarbij ontzettend veel vrijheid. Je draagt iets bij aan de maatschappij, er zit een sociale component achter. Uiteindelijk gaat het om de bewoner: die moet immers goed opgevangen worden. Het COA helpt asielzoekers ofwel bij de integratie en participatie in ons land, ofwel in begeleiding terug naar het land van herkomst. 

Ik merk dat mijn functie binnen het COA heel sterk is verschoven, van primair gericht op budgetten en budgetrealisatie naar het werven van voldoende personeel en plannen waar dat personeel uiteindelijk terecht moet komen. Dat dit allemaal onder mijn functie valt, vind ik geweldig. Het is enorm breed.”

Het COA is een organisatie waar mensen centraal staan. Hoe combineer je dat als Business Controller met de harde cijfers?
“Ik werk inderdaad met mensen en met een management dat veelal agogisch is geschoold. Zij richten zich op begeleiding en opvang. We hebben zeker ook targets, maar in ons dagelijks werk ligt de nadruk niet zozeer op het behalen van die targets. En ja, uiteraard wil men steeds meer gaan sturen op data. Maar uiteindelijk gaat het om de individuen: de bewoners moeten goed opgevangen en adequaat begeleid worden. Bij het COA gaat het dus meer om het verhaal áchter de cijfers dan om de cijfers zelf. Ik zie cijfers uiteindelijk als het resultaat van alles wat we doen.”

Binnenkort ga je aan de slag als Business Controller bij de Belastingdienst. Wat ga je daar doen en welke ervaringen neem je mee vanuit het COA
“Ik word Business Controller voor de Keten Klantinteractie. Dat is een projectorganisatie binnen de Belastingdienst die ICT-projecten draait. Denk hierbij aan onder meer websites en aangifteprogramma’s. Ik heb enorm veel zin om weer aan een nieuwe uitdaging in een nieuw vakgebied te beginnen. In eerste instantie wil ik me laten verrassen. Ik ga kijken wat er allemaal gebeurt binnen de organisatie. Op basis daarvan bepaal ik waar ik van toegevoegde waarde ben en waar ik ondersteuning kan bieden. Het is mooi dat ik bij zowel het COA als bij de Belastingdienst mensen van dienst kon en kan zijn. 

Vanuit het COA neem ik verschillende competenties en vaardigheden mee. Hoe ga je om met managers? Hoe beïnvloed je managers? Hoe kun je aan de ene kant de kritische sparringpartner zijn en aan de andere kant de partner in business die meedenkt en het management ondersteunt in het behalen van de doelen? Dat zijn onderwerpen die me enorm interesseren.”

Wat zou je financials willen meegeven die overwegen om Business Controller te worden of door te groeien in het vak?
“Business Controller is een mooi vak, je kunt van grote toegevoegde waarde zijn. Bovendien blijft het je verwonderen. Daarmee bedoel ik dat je nieuwsgierig moet blijven, vragen moet blijven stellen, goed moet weten wat de organisatie waar jij werkt nu écht doet. Vanuit mijn rol bij de denktank van NIVE Opleidingen weet ik dat de HOFAM een zeer geschikte opleiding is om het vakgebied in te rollen. Je legt er een sterke basis mee, zodat je helemaal klaar bent voor een mooie toekomst als Business Controller.”

Brochure downloaden