Business modellen vanuit een duurzaam perspectief

Een van de nieuwe vakken in de HOFAM gaat over Business modellen vanuit een duurzaam perspectief. Maar welke onderwerpen komen dan aan bod?

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: is het een trend, een kans of kunnen we er simpelweg niet meer onderuit? Er zijn vele verschillende beweegredenen om duurzame ondernemende initiatieven te ontplooien, zowel binnen het bedrijfsleven als bij NGO’s of de overheid.

Duurzame initiatieven

Tijdens deze module wordt aan de hand van verschillende praktische modellen het fenomeen duurzaam ondernemen onder de aandacht gebracht. Het uitgangspunt is hier niet de standaard verduurzaming van ondernemingen (door het opstellen van een MVO-jaarverslag, naleven van ISO 26000 etc.), maar door na te denken hoe middels het ontplooien van duurzame initiatieven er niet alleen financiële waarde gecreëerd wordt, maar ook sociale en/of ecologische waarde.

Business Modellen

Om dit te bereiken zal op een creatieve manier moeten worden nagedacht over Business Modellen. Door niet voor de hand liggende samenwerkingsverbanden te ontplooien, kunnen nieuwe markten worden benaderd of een positieve bijdrage worden geleverd aan de omgeving.

Wil je weten wat er in de modules behandeld worden? Download de brochure voor meer informatie over de inhoud van de vakken!