‘Carrièrestap administrateur naar (assistent) controller meest succesvol’

De banen van financieel administratief medewerkers staan al langere tijd onder druk door automatisering en digitalisering van financiële processen in organisaties. Dit blijkt ook uit recente cijfers van het UWV. Het aantal boekhoudkundig medewerkers daalde. Daartegenover staat een stijging van het aantal nieuwe WW-uitkeringen en een daling van het aantal financieel administratieve vacatures.

Het UWV deed onderzoek naar kansrijke overstapberoepen voor de financieel administratief medewerker. Hieruit blijkt een carrièrestap naar (assistent) accountant of controller het meest kansrijk.

Weinig concurrentie

 Voor de kansrijke beroepen (assistent) accountant en controller is voor administrateurs relatief weinig concurrentie onder werkzoekenden. De competenties van de administrateur zijn verwant met die van de (assistent) accountant en controller. Dit maakt de positie van de administrateur bij sollicitaties beter ten opzichte van sollicitanten uit andere beroepenvelden. Bovendien zijn in het verleden al veel financieel administratief medewerkers met succes overgestapt naar accountancy of controlling.

Opwaartse mobiliteit

De functies (assistent) accountant en controller vragen dikwijls een hoger opleidingsniveau dan de financieel administratieve functie. Maar vooral mensen in de leeftijdscategorie 25 – 45 jaar die korte tijd werkeloos zijn, blijken prima in staat om deze opwaartse stap te maken.

Voor werkeloze administrateurs die willen overstappen naar een baan buiten het financiële werkterrein, zijn commerciële klantcontactfuncties het meest kansrijk. Bijvoorbeeld callcentermedewerker, marketingmedewerker of servicedeskmedewerker ICT. De detailhandel biedt daarentegen minder goede vooruitzichten.