De accountant in het MKB laat kansen liggen!

Uit een onderzoek van het NEMACC blijkt dat ondernemers in het MKB behoefte hebben aan een adviseur die hen kan helpen een goed onderbouwde financieringsaanvraag te maken. De accountant lijkt een logische partner te zijn die bovendien het vertrouwen geniet van de onderneming en de financiers. Waarom pakt de accountant deze kans niet op? Uit het onderzoek blijkt dat de accountant zich ongemakkelijk voelt bij het profileren als financieringsdeskundige. Enerzijds ligt daar van oorsprong niet het accent in zijn opleiding en anderzijds hebben de ontwikkelingen in het totale aanbod van financieringsproducten in de vermogensmix geleid tot een divers pallet van mengvormen van eigen- en vreemd vermogen die voor Nederland vernieuwend is. Kennis over het kunnen maken van een goed doordacht financieringsplan is dus een essentiële voorwaarde om de gesignaleerde kansen te kunnen grijpen.

In de opleiding Treasury Management is juist ondernemingsfinanciering een centraal thema. In de modules Value Based Management, werkkapitaalbeheer en cashmanagement en de module Corporate Finance wordt de kandidaat geleerd om adequaat en doorwrocht de financieringsbehoefte- en voorziening in kaart te brengen. Een zwaar accent wordt gelegd op de kasstroomanalyse en het mitigeren van alle risico’s. Aanvullingen met de modules over factoring en leasing maken de leergang compleet.

Meer weten over de complete opleiding Treasury Management?
Neem dan contact op met Robbert Varkevisser op 033-4229903, stuur een een e-mail naar: r.varkevisser@niveopleidingen.nl of download de gratis brochure