De financial als tolk. Zonder advies van financials verzanden IT-projecten.

Door Marinda van Harskamp en Mareke Miedema

Een reiziger logt in bij de NS en zet geld op zijn chipkaart. De NS heeft een systeem dat bijhoudt dat er op die kaart 40 euro meer staat. De reiziger gaat door het poortje op een station en na zijn reis checkt hij uit. Elke stap heeft een financiële consequentie. Als je software en financiën niet koppelt, loop je het risico dat de boel uit de pas loopt.

Steeds meer transacties zijn papierloos, zoals de chipkaart. Hoe garandeer je dan dat het systeem transparant en controleerbaar blijft? Hoe garandeer je de betrouwbaarheid van alle individuele financiële transacties en de opvolgende verslaglegging?

De rollen van de financial nemen toe. Misschien was hij 30 jaar geleden een leverancier van betrouwbare cijfers. Tegenwoordig hebben de meeste financials meer petten op. Ze zijn soms politieagent. Bijvoorbeeld als ze aangeven dat software te fraudegevoelig is omdat individuele transacties niet meer terug te zien zijn. Soms zijn ze adviseur. Bijvoorbeeld als een raad van bestuur twijfelt welke consequenties omzetcijfers hebben.

En er is een rol bijgekomen. De financial heeft een rol als een bedrijf nieuwe software ontwikkelt. Zonder advies van financials is nieuwe software gedoemd te verzanden. Dan wordt er bijvoorbeeld software aangeleverd waarmee een organisatie weliswaar omzetcijfers krijgt, maar voldoen de cijfers niet aan de eisen die de wetgever stelt.

Waar dat misgaat? Zorgorganisaties, bijvoorbeeld. Die moeten, net als alle organisaties, hun diensten vertalen naar financiële transacties. Maar ze zijn gericht op dienstverlening en zorg. Veel zorgorganisaties ontberen een adequate koppeling tussen de zorg en financiële systemen. De gevolgen? Onbetrouwbare input, veel extra handwerk tussen de dienst die verleend is en de declaratie die naar de verzekeraar gaat en een grotere kans op fouten en fraude.

De IT-financial is een tolk. Een tolk die een brug slaat tussen financiën en IT. Om die tolkfunctie te vervullen, hoef je geen softwareontwikkelaar te zijn. Procesdenken, inzicht in systemen en analyse zijn wel nodig.

Wil jij als financial ook een brug slaan tussen finance en IT en aan het roer staan van succesvolle digitale transformatie? Bekijk dan onze opleiding IT & Business Process Management voor financials