Diane Zandee over de financial op weg naar de circulaire economie.

“Benut het momentum, straks overkomt het je”

Er is nu momentum om je als financial te profileren in de transitie naar een duurzame en circulaire economie, stelt Diane Zandee, een van de topsprekers op het NIVE Controllerscongres. “Blijf je in je rol zitten, dan overkomt het je over een tijd en heb je een grote inhaalslag te maken.” 

‘A new focus, a new start’. Zo begint Diane Zandee de recente posting op de website van haar nieuwe bedrijf KORU Consulting, wat in het Maori zoiets als ‘continue vernieuwing’ en ‘een evenwichtig universum’ betekent. Het past in haar missie om bedrijven te helpen verduurzamen en de overstap naar nieuwe waardeketens te maken. Ze ziet het als een logisch gevolg van een reis die begon toen ze in 2005 bij Eneco ging werken. “Ik startte daar als business controller bij de toenmalige afdeling Duurzaamheid & warmte. Duurzaamheid paste toen nog in één kantoorgang. Eneco had al vroeg in de gaten dat er grenzen zitten aan de CO2-uitstoot en ging op zoek naar nieuwe, duurzame businessmodellen. Het was jezelf heruitvinden, heel fascinerend vond ik dat. Als financial merkte ik dat het lastig was om daar binnen de bestaande budgetten invulling te geven aan verduurzaming. Als je koploper in duurzaamheid wilt zijn, betekent het dat je moet investeren in vernieuwende technologieën. Voor een financial is het eng om geld in nieuwe technologieën te pompen terwijl je niet weet welke technologie gaat winnen. Tegelijkertijd moet je breder durven kijken, want als je doet wat je altijd hebt gedaan, komt die vernieuwing niet van de grond. Het is dus een lastige positie om in te zitten.”

Verbinding finance – duurzaamheid

In 2015 verliet Diane Eneco om zelfstandig adviseur op het snijvlak van finance en duurzaamheid te worden. “Ik ging op zoek naar de inhoudelijke verbinding tussen beide thema’s in de praktijk, maar vond geen houvast. In mijn promotieonderzoek staat dit onderwerp nu centraal. Meer specifiek: hoe moeten we onze waardeketens anders gaan inrichten om uiteindelijk grondstoffen te besparen? Dat is een ingrijpende transitie, omdat we de waardeketens zoals we die kennen ongelooflijk ingewikkeld hebben gemaakt en we op zoek moeten naar volledig nieuwe, circulaire alternatieven. Voor mij is het een prachtige puzzel, met ook een sterke financieringscomponent. Want ik zie gelukkig veel mooie initiatieven richting duurzaamheid en circulariteit, maar voor finance bestaat er nog geen vastomlijnd toetsingsinstrumentarium. Je zult als financial toch moeten pionieren om invulling te geven aan verduurzaming.”

Houvast bieden in spannend proces

Die financial doet er volgens Diane verstandig aan een tandje bij te zetten. “De financial is van nature gericht op compliance en beheersing en minder op innovatie en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Maar de transitie naar een duurzame en circulaire economie raakt de essentie van elke organisatie. Er is nu momentum om jezelf opnieuw te positioneren en de rol te pakken in de vernieuwing die je als organisatie moet gaan doormaken. In dit spannende proces kun jij houvast bieden door verschillende businessscenario’s uit te denken en de financieringsvraagstukken die daarbij komen kijken te schetsen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit ontzettend leuk is. Na de grote ICT-transitie van de afgelopen jaren, is dit vooral een transitie waarbij mensen elkaar inspireren en samen vormgeven aan de business van de toekomst.”

Voorbij je eigen rol kijken

In je rol blijven zitten en een rem proberen te zetten op duurzame vernieuwing, is geen levensvatbare optie, benadrukt ze: “Dan overkomt het je over een tijd en heb je een grote inhaalslag te maken. Want verduurzaming vraagt een ander soort kennis. En het vraagt een andere instelling. Ik zie prachtige initiatieven in de markt, zoals de inrichting van retourlogistiek. Daar zie je heel sterk dat ketenpartijen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid pakken. Het toont aan dat je samen veel kunt bereiken als je voorbij je eigen rol durft te kijken.”

12 oktober

Diane verheugt zich op 12 oktober, wanneer ze tijdens het NIVE Controllerscongres haar persoonlijke drijfveren uit de doeken doet en financials meeneemt naar de circulaire economie. “Ik merk dat financials nog te weinig kennis daarvan hebben. En omdat je in de praktijk toch het meeste leert, gaan we ook alvast in een interactieve workshop aan de slag met financiële uitdagingen van de circulaire economie. Ik zou een dag kunnen vullen, maar zoveel tijd heb ik niet. Wel reik ik financials concrete tools aan waarmee zij aan de slag kunnen gaan met de nieuwe manier van organiseren die nodig is in de circulaire economie. 

Dus: het momentum benutten en op 12 oktober naar Maarssen komen? Diane: “Dat zou ik zeker doen, ja.” 

Mis deze editie niet!

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor het NIVE Controllerscongres 2022, bekijk het programma en schrijf je in via deze link.