Over Martin Vliem

Martin Vliem werkt als Programma Manager voor Microsoft Corp. en houdt zich in brede zin bezig met de effecten van normering en (Europese) wetgeving op het gebied van security en privacy op clouddienstverlening. Vanuit zijn eerdere rol als National Security Officer voor Microsoft Nederland, heeft hij bijgedragen aan het verhogen van bewustzijn rondom informatiebeveiliging en richtte zich op het in brede maatschappelijke zin verbeteren van digitale veiligheid en het ondersteunen van due-diligence trajecten bij de adoptie van cloud computing in gereguleerde sectoren.

Martin heeft eerder gewerkt voor Capgemini en is zijn carrière begonnen als universitair docent, na afronding van zijn studie wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving aan de Universiteit Twente. Hij is nog steeds betrokken als (gast)docent bij diverse opleidingen en trainingen.