‘Door datagedreven te werken word je als financial relevanter’

‘Door datagedreven te werken word je als financial relevanter’
Interview met Jurjen Klunder: oud-deelnemer Data Driven Finance

 

Brochure DDF

 

Toen Jurjen Klunder als financieel zwaargewicht vorig jaar voor zichzelf begon, was een van zijn eerste acties het investeren in zijn eigen kennis. Hij meldde zich aan voor de opleiding Data Driven Finance van NIVE Opleidingen. “Als financial kun je niet meer om data driven finance heen.”

“Mijn interesse en kwaliteit liggen op het vlak van rapportagemodellen. Met de opleiding, gegeven door Fred Conijn, wilde ik een verdiepingsslag maken”, vertelt Klunder. “En dat is gelukt. Conijn is een inspirerende docent wiens methodiek vernieuwend en tegelijkertijd pragmatisch is.”

Hoe kwam je ertoe om voor jezelf te beginnen als financial? 

“Ik ben begonnen in de accountancy in Friesland. Van daaruit belandde ik in de bloemen- en plantenbusiness in Aalsmeer. Ik werkte voor familiebedrijven en voor een startup. Vanuit het niets iets neerzetten, samen met de directeur, vond ik geweldig. Bij CSM had ik een meer strategische functie en was ik verantwoordelijk voor de planning en control-cyclus en in het bijzonder voor de verbetering van rapportages. Bij Bever, mijn laatste werkgever, was ik als financial director eindverantwoordelijk. 

Het was een intensieve periode waarin ik weinig thuis was. Totdat ik een paar dagen vrij was en voor het eerst de kinderen van school haalde. Ik realiseerde me dat ik te veel miste van het gezinsleven. Toen besloot ik voor mezelf te beginnen. Ik werd als tijdelijk adviseur bij groente- en fruitbedrijf Levarht binnengehaald. Hier startte ik al snel met het van scratch af aan vormgeven van de functie business controller. Met vier werkdagen per week was dit prima met thuis te combineren.”

Waarom heb je, met jouw ervaring, ervoor gekozen om de opleiding Data Driven Finance te volgen?

“Ik merkte dat het belangrijk is om bij het vaststellen van informatiebehoeften te starten met bewustzijn: wat heb je nodig om te kunnen sturen? Deze keuzes worden meer en meer datagedreven gemaakt. Daarbij zijn er steeds meer data beschikbaar. Vroeger was de informatie binnen finance altijd financieel van aard en werd er vooral achterom gekeken. Wat zijn de resultaten, hoe hoog is de omzet en met welk percentage is de winst gegroeid? Maar je wilt ook weten hoe dat komt, zodat je er op kunt sturen. Bijvoorbeeld bij vorderingen: hoe lang staan ze open en welke factoren hebben hier effect op? Door datagedreven te werken kun je data aan elkaar koppelen. Het is goed om te weten hoe de cijfers van sales ervoor staan, maar het is nog interessanter als je die kunt koppelen aan de activiteiten op marketinggebied.

Feitelijk is het neerzetten en bewaken van het besturingsmodel van de organisatie het belangrijkste waar een controller mee bezig moet zijn. Daarbij is de uitdaging wie de lead neemt. De afdeling IT heeft kennis van de technische kant en wil vaak al snel aan de slag om te bouwen. Maar de controller heeft kennis van de inhoud en weet wat nodig is. Als de financial vanaf de basis betrokken wordt, voorkom je dat er dashboards worden gebouwd die het management niet relevant genoeg vindt en links laat liggen.”

Waarom koos je voor NIVE als opleider?

“Iedere onderneming kiest zijn eigen oplossing om data te verzamelen en te verwerken. Ik had behoefte aan een holistisch concept. Een methode waarbij je eerst het fundament neerzet. Ik had al eerder gesproken met Fred Conijn, de docent bij NIVE en een autoriteit op gebied van data driven finance. Hij heeft een totaalconcept ontwikkeld. In plaats van meteen te bouwen aan een rapportagemodel, start je met een bezinningsfase waarin je vragen stelt: welke bedrijfsactiviteiten zijn het belangrijkst? En welke data heb je nodig om te sturen? 

De tweede stap is dat je de activiteiten en de gewenste data visualiseert. Daarna ga je pas bouwen en inrichten. De bouw- en inrichtingsfase wordt concreet en pragmatisch behandeld. De volgende stap is het laten zien van de relatie tussen de verschillende performance-indicatoren. Je hebt het dan niet alleen over financiële indicatoren, maar ook over wat daarvóór in het proces plaatsvindt: hoe wordt de klant bediend? Hoe snel wordt de telefoon opgenomen en wat is het effect daarvan op de sales?”

In hoeverre sluit de opleiding aan bij de praktijk?

“Doordat je een echt model uitwerkt, waarmee je ook aan de slag gaat, is de aansluiting op de praktijk een-op-een. Door datagedreven te werken en dit vanaf de basis goed in te richten, word je als financial relevanter voor de business. Je leert een compleet dashboard bouwen, waarbij je niet alleen data verzamelt maar deze ook visualiseert, met als doel dat iedereen het begrijpt. Er zijn allerlei consultancy bedrijven die Power BI aanbieden, maar vaak heb je er een complete consultant bij nodig om ermee te werken. Terwijl het allerbelangrijkste is dat medewerkers na de oplevering ook echt gaan werken met het rapportagemodel. Het moet een integraal onderdeel zijn van je werk, anders heeft het geen zin.”

Hoe zie je jouw eigen rol hierin als zelfstandige financial? 

“In maart 2022 ben ik opnieuw voor mijzelf begonnen en sindsdien volg ik mijn passie om bedrijven te helpen de finance- en controlfunctie te verbeteren en toekomstvast te maken. Bij mijn eerste opdracht als CFO bij Veneta viel ik wat dat betreft met mijn neus in de boter. De komende periode wil ik bij bedrijven vormgeven wat ik heb geleerd. Ik kan ondernemingen helpen om hun besturingsmodel via data driven finance op een hoger niveau brengen. Uiteindelijk wil ik een vorm van kant-en-klare dashboarding aanbieden, waarbij individuele wensen aanvullend ingericht kunnen worden.”


Meer informatie

 

Docenten voor de opleiding Data Driven Finance zijn: Fred Conijn (managing consultant bij DynamicControl.NL), Martin Vliem (Risk Architect Privacy Assurance bij Microsoft Corp) en Wendy Schutten (Product Owner BI & Analytics bij Thales).

Fred Conijn is dé expert in Nederland op het gebied van het toepassen van dynamische sturing. Zijn praktijkervaringen en onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in meer dan honderd artikelen en zeven boeken. Zijn laatste boek ‘Dynamische sturing in turbulente tijden’ is in mei 2021 verschenen. Fred behandelt de stof uit het boek en begeleidt de deelnemers bij het toepassen en bedrijfsspecifiek maken van dynamische sturing voor hun eigen organisatie.