Enquete: Trends & Ontwikkelingen

Veel experts spreken zich uit over trends en ontwikkelingen in het vakgebied. Maar wij zijn erg benieuwd naar de trends en ontwikkelingen die u ziet. In hoeverre zijn deze trends en ontwikkelingen van toepassing binnen uw bedrijf en welke invloed zij hebben op de rol die u vervult?

De enquête die wij hebben opgesteld bestaat uit 15 vragen. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 7 minuten. Wij gebruiken uw input als inspiratie voor ons opleidingsaanbod en zullen de onderzoeksresultaten delen op onze website.

Wilt u deelnemen? Klik dan op deze link.

Uw input blijft volledig anoniem, tenzij u aangeeft dat wij uw naam mogen gebruiken en/of dat wij u mogen benaderen voor een interview waarin u nog verder ingaat op bijvoorbeeld uw visie over een trend of ontwikkeling.

Wij bedanken u alvast voor uw deelname!