De finance functie bij a.s.r.: ‘Het werven van de juiste finance mensen blijkt toch lastig’

Gaby van den Broek is financieel analist op de afdeling Accounting, Reporting & Control bij a.s.r. Sinds juni is het bedrijf beursgenoteerd, wat uiteraard gevolgen heeft voor de rapportages. Processen zijn heel belangrijk en het doorvoeren van verbeteringen staat hoog op de agenda. ‘Bij a.s.r. zijn we continu bezig met verbeteren, niet volgens een strikte methode zoals Lean, maar door feedback en reviews onderdeel te laten zijn van de processen.’

Wat houdt je functie precies in?
‘Onze afdeling is verantwoordelijk voor het opleveren van de in- en externe rapportages. Daarvoor managen we verschillende processen, bijvoorbeeld voor de jaarrekening en forecasts. Naast de bedrijfsonderdelen schade, zorg en leven is kosten een apart onderdeel, omdat dit een belangrijk stuurmiddel is. Ik ben recentelijk overgestapt naar dit segment. Heel leuk, want deze processen komen vaker voor en dan zijn de verbeteringen die je initieert ook beter zichtbaar.’

Welke vaardigheden zijn in je werk belangrijk?
‘Het gaat niet alleen om de financiële kennis, dat zit bij de meesten wel goed. Maar je moet behalve je gewone werkzaamheden, ook laten zien dat je de processen verbetert. Het is dan belangrijk dat je meedenkt en op de juiste manier communiceert.’

Wat is de juiste manier van communiceren volgens jou?
‘Je hebt toch vaak iets van anderen nodig, dus dan moet je je positief en willend opstellen. Beginnen met begrip en vertrouwen, in plaats van vanuit wantrouwen mensen benaderen. Het lastige is dat je met strakke deadlines werkt, maar als er ruimte is dan moet je ook eens samen een kop koffie drinken om iets op een informele manier te bespreken. Dat klinkt eenvoudig, maar ik heb het er ook op zien misgaan. Er is bij ons de laatste tijd veel doorloop geweest, dus het blijkt toch lastig om de juiste mensen te werven.’

Waar zie je nog verbeterkansen voor de organisatie?
‘De functie kan nog verder naar de business control-kant toe bewegen. Vooral als we steeds verder automatiseren en de cijfers met één druk op de knop beschikbaar zijn. Maar zelfs al is dit in de toekomst mogelijk, dan maak je die transitie niet van de ene op de andere dag. Het moet ook in de cultuur passen.’

Hoe ver is die cultuur al bij a.s.r?
‘Je ziet zeker wel dat we stappen zetten. Het geven van feedback is bijvoorbeeld heel belangrijk en opgenomen in de rapportageprocessen. Omdat je steeds wisselt van rol, samensteller of reviewer, leer je analytisch en kritisch kijken. Zo blijf je continu verbeteren.’

Wat merk je van de beursgang van a.s.r.?
‘De beursgang was onderwerp van mijn HOFAM-scriptie. Ik heb onderzocht wat de rapportagegevolgen zijn en hiervoor een benchmark gemaakt met AEGON en NN. Het resultaat was dat we onze uitgebreide rapportages moesten inkorten en meer to-the-point schrijven. Aandeelhouders verwachten een direct en duidelijk beeld van de organisatie.

Ook zijn er verplichte maatstaven om bijvoorbeeld de solvabiliteit te berekenen. Maar dit geeft ook weer mogelijkheden om de cijfers in een benchmark te vergelijken. Hoe staan we ervoor ten opzichte van vergelijkbare organisaties?’

Aan welk vak in je opleiding heb je het meeste gehad voor je functie?
‘Ik denk dat het vak Organisatie & Management het meest waardevol was. Je leert in de opleiding veel over de cijfers, maar juist het overzien van het grotere geheel is belangrijk. Je moet op een andere manier leren kijken.’