Financiële formules in Excel: De 5 afschrijvingsmethoden

excel

Er zijn verschillende methode om af te schrijven op de materiële vaste activa (gebouwen, machines, etc.) van een organisatie. Excel voorziet in het maken van de berekeningen. In dit artikel lees je meer over het maken van financiële formules. Deze functies zijn in Excel terug te vinden bij Formules – Financieel.

 

  1. Lineaire afschrijvingen (LIN.AFSCHR)

Dit is de meest eenvoudige afschrijvingsmethode. De organisatie schrijft elk jaar precies hetzelfde bedrag af, totdat het activum niets meer waard is.

Lin. Afschr. = Aanschafwaarde – restwaarde
afschrijvingsduur

Financiële formule in Excel : LIN.AFSCHR(kosten;restwaarde;duur)

 

  1. Sum of Years Digits (SYD)

Bij deze afschrijvingsmethode schrijf je in de beginjaren meer af dan aan het einde. Je telt de jaren van afschrijven bij elkaar op en elk jaar schrijft de organisatie een deel hiervan af.

SYD = (Aanschafwaarde – restwaarde) * (levensduur – termijn + 1) * 2
levensduur * (levensduur + 1)

Financiële formule in Excel: SYD(kosten;restwaarde;duur;termijn)

 

  1. Fixed Declining Balanced methode (DB)

Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde. Hierdoor zijn de afschrijvingen in het begin hoger dan aan het einde van de levensduur.

DB = (Aanschafwaarde – totale afschr. tot dan) * ( 1- restwaarde )
Aaschafwaarde^1/afschrijvingsduur

De eerste en laatste afschrijvingstermijn kennen een afwijkende formule.

Voor de eerste maand geldt:

(Aanschafwaarde * ( 1- restwaarde ) * Aantal maanden
Aaschafwaarde^1/afschrijvingsduur 12

 

Voor de laatste maand geldt:

(Aanschafwaarde – totale afschr. tot dan) * ( 1- restwaarde ) * (12 – aantal maanden)
Aaschafwaarde^1/afschrijvingsduur 12

 

Financiële formule in Excel: DB(kosten;restwaarde;duur;termijn;maand)

 

  1. Double Declining Balanced methode (DDB)

Met de dubbele degressieve afschrijvingsmethode schrijft de organisatie versneld af op haar activum.

DDB = ((Aanschafwaarde – restwaarde) – totale afschrijving tot dan * factor
Afschrijvingsduur

Financiële formule in Excel: DDB(kosten;restwaarde;duur;termijn;factor)

Bij het niet invullen van de factor, gaat Excel uit van een zuivere dubbele degressie afschrijving met de factor 2. Bij een hogere factor zal de afschrijving sneller verlopen.

 

  1. Annuïtaire afschrijvingsmethode (BET)

Bij de annuïtaire methode zijn de afschrijvingen in de beginjaren lager dan in de latere jaren.

Om de waarde van de annuïteit te berekenen, gebruiken we de volgende formule.

Annuïteit = (( rente ) ^ – aantal periodes ) * aanschafwaarde
1 – rente

Financiële formule in Excel: BET(rente;aantal-termijnen;huidige waarde;toekomstigewaarde;type_getal)

Voorbeeld

Een activum heeft een aanschafwaarde van € 75.000. Na de afschrijvingsduur van 5 jaar, is de restwaarde € 12.500.

Gegeven
Aanschafwaarde € 75.000
Afschrijvingsduur 5
Restwaarde € 12.500
Factor 2
Aantal maanden 12
Afschrijvingen per jaar
Jaar LIN.AFSCHR BET SYD DB DDB
1 € 12.500,00 € 10.653,53 € 20.833,33 € 22.575,00 € 30.000,00
2 € 12.500,00 € 11.505,81 € 16.666,67 € 15.779,93 € 18.000,00
3 € 12.500,00 € 12.426,28 € 12.500,00 € 11.030,17 € 10.800,00
4 € 12.500,00 € 13.420,38 € 8.333,33 € 7.710,09 € 3.700,00
5 € 12.500,00 € 14.494,01 € 4.166,67 € 5.389,35 € 0,00

 

Uit bovenstaand voorbeeld is af te leiden dat het activum met de Double Declining Balanced (DDB) methode het snelst wordt afgeschreven.

De annuïtaire afschrijving (BET) is als volgt berekend.

 

BET
Huidige waarde € 75.000
Restwaarde -€ 12.500
Rente 8%
Aantal termijnen 5
Type_getal 0
Jaar Annuïteit Rente Afschrijving Restwaarde
1 € 16.653,53 € 6.000,00 € 10.653,53 € 64.346,47
2 € 16.653,53 € 5.147,72 € 11.505,81 € 52.840,66
3 € 16.653,53 € 4.227,25 € 12.426,28 € 40.414,38
4 € 16.653,53 € 3.233,15 € 13.420,38 € 26.994,00
5 € 16.653,53 € 2.159,52 € 14.494,01 € 12.499,99

De vijf behandelde afschrijvingsmethoden hebben elk een eigen verloop van de jaarlijkse afschrijvingen. Welke methode kunt u het beste toepassen?

De algemene regel daarbij is: Het verloop van de afschrijvingen moet zo goed mogelijk gelijke tred houden met het waardeverloop van de prestaties van een activum.

 


Wil jij meer leren over Excel en het maken van financiële formules? Volg dan onze cursus Financial Excel en dashboards. Klik hier voor meer informatie.