Fiscale gevolgen van de Brexit

BrexitOp 23 juni 2016 heeft het Britse volk in een referendum aangegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van de Europese Unie. Behalve economische consequenties, heeft deze keuze ook fiscale gevolgen voor het bedrijfsleven. Deloitte zet uiteen welke fiscale regelgeving relevant is.

EU-recht

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Op meerdere gebieden is namelijk het EU-recht deels van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tot het VK behorende Kanaaleilanden, het eiland Man en gebieden als Gibraltar en enkele in het Caribisch gebied gelegen eilanden.

Fiscale gevolgen

De fiscale gevolgen zijn nog niet geheel duidelijk en afhankelijk van het uittredingsproces. Dit proces zal naar verwachting maximaal 2 jaar duren, maar kan ook sneller of juist meer tijd kosten. Allereerst zijn veel regels onderdeel van het nationale recht van het VK. Mits de nationale regels niet veranderen, heeft de uittreding hiervoor geen gevolgen. Ook is sterk bepalend of het VK toetreedt tot de EER. Deloitte verwacht dit echter niet. De belangrijkste reden voor de Brexit is het vrije personenverkeer en dit is ook onderdeel van de het beleid in de EER. Daarnaast zullen belastingverdragen na de Brexit een belangrijke rol spelen. Ook is het VK niet meer gebonden aan de Europese rechtspraak. In het kader van de bestrijding van het ontwijken van belastingen verandert er naar verwachting minder, omdat het VK gebonden is aan de BEPS-actieplannen van de OESO.