Ga als financial voor een verbeterde versie van jezelf

Ina Kurvers-ten Berge is Manager Programmaontwikkeling en Innovatie bij NIVE Opleidingen. Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en het vernieuwen van bestaande opleidingen. In dit artikel geeft ze haar visie op de ontwikkeling van een professional. Wat wordt er van een financial anno nu gevraagd? Wat zijn belangrijke items hierin? En hoe spelen we hier binnen NIVE Opleidingen op in, zodat we de professional kunnen faciliteren in het nastreven van hun doelen en doorontwikkeling van hun expertise?

Door: Ina Kurvers – ten Berge

“In mijn optiek heeft de wereld Eigen-Wijze professionals nodig die voortdurend impact hebben in een continu veranderende wereld. Kortom, de maatschappij vraagt om het ontwikkelen van adaptieve expertise. Het gaat om het vermogen tot aanpassen. Als je vandaag expert bent, wil dit niet zeggen dat het morgen nog steeds hetzelfde is. Binnen NIVE Opleidingen spelen we hierop in door op de professional afgestelde programma’s te leveren. De omgeving maken we integraal onderdeel van de programma’s en de professional faciliteren we in het nastreven van hun doelen en doorontwikkeling van hun expertise. In onze ogen leiden wij de professional op tot ‘Qualified Professionals’. Een Qualified Controller bijvoorbeeld, weet waar hij het over heeft (kent de theorie), kan dit ook toepassen (heeft de juiste vaardigheden) en staat er als persoon heel stevig in (heeft zich persoonlijk ontwikkeld). Dat zijn de 3 pijlers waar een Qualified Professional op draait.“

Van professional naar qualified professional

Theorie, Vaardigheden en Persoonlijke ontwikkeling

“In de Theorie gaat het niet alleen om de belangrijkste inhoudelijke theorieën in de vakgebieden, maar ook hoe de verschillende vakken onderling met elkaar verweven zijn (interdisciplinair). Je bent niet alleen bezig met het maken van rapportages, maar doet dit altijd in de context. Maar ook in de organisatie. Als financial zit je niet op een eilandje, je hebt te maken met andere afdelingen als marketing, inkoop, de bedrijfsstrategie. Waar zit mijn plekje, wat heb ik met die andere onderdelen te maken, hoe beïnvloeden ze mij en hoe kan ik hen beïnvloeden?”

Daarnaast moet je weten waar je vandaan komt, maar misschien nog wel belangijker; waar gaan we naar toe (toekomstgericht)? Hierin komt het adaptieve terug. Je moet nu alvast weten wat er morgen nodig is, anders ben je te laat. In onze opleidingen is dit dan ook een duidelijk terugkerend item en gaan we hierover met de deelnemers in gesprek.

Als financial heb je tegenwoordig veel Vaardigheden nodig. Vaardigheden die je helpen om te kunnen samenwerken en beïnvloeden. Dit kan op verschillende manieren. Hoe je rapportages maakt, maar ook hoe je in gesprek gaat en presentaties in elkaar zet. Je moet weten wie je stakeholders zijn en met wie je in gesprek moet gaan om het doel te bereiken. Tot slot speelt ook de informatieverwerking een cruciale rol. Weten waar je informatie vandaan haalt, hoe beoordeel je of die juist is, hoe zorg je ervoor dat je zelf informatie geeft en hoe kun je vaststellen of bepaalde informatie waar en waardevol is?

Naast de benodigde theoretische kennis en vaardigheden is het ook belangrijk dat je je als professional persoonlijk blijft ontwikkelen. Door zelfreflectie, waar ben ik goed in, wat kan anders en kan ik hiervan leren, veerkracht te tonen en zelflerend vermogen. Deze persoonlijke vaardigheden stellen je in staat om door te gaan in een verbeterde versie van jezelf. Tijdens onze lessen geven wij daarom ook ruim aandacht hieraan.”

Diep leren als bouwsteen van onze opleidingen

“Binnen NIVE zijn wij ervan overtuigd dat theorie, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling de basis vormen voor de ontwikkeling van een financial professional en deze zijn ook in elke opleiding vertegenwoordigd. Of je nu assistent controller bent of teamleider Controlling, de kunst van samenwerken en beïnvloeden is iets dat je onder de knie zult moeten hebben. De mate waarin iets terugkomt verschilt per opleiding. Soms is het zo dat er een apart dagdeel is gepland om hiermee aan de slag te gaan en volgt er een toetsing. In andere gevallen zit het in de lessen of opdrachten zelf verwerkt.

Dit klinkt mooi, maar hoe doen we dat dan in onze opleidingen? Hiervoor gebruiken we de methode van diep leren.  Diep leren is betekenisvol leren, het is gericht op ‘iets willen begrijpen’.  Hierbij ga je actief aan de slag met je leerproces en de lesstof. Je koppelt nieuwe informatie aan datgene wat je al weet en kan, legt verbanden tussen de onderwerpen, toetst het in je eigen werkomgeving en werkt hierin samen met de andere deelnemers. Het gaat in onze opleidingen niet om het ‘stampen’ van kennis (oppervlakkig leren), maar om (kritisch) na te denken en te oordelen over de aangereikte inhoud en integraal naar de materie te kijken zodat je de stof optimaal kan toepassen in je huidige én toekomstige praktijk (diep leren).

Kenmerken van onze opleidingen zijn dan ook:

Integraal

Een integrale kijk op je vakgebied is de kern van de opleiding. Als financial werk je veel samen met anderen, er zijn altijd verbanden met de rest van de organisatie en de wereld daar buiten.  In de verschillende vakken leer je de vraagstukken in de context te zien. Daarbij gaat het niet alleen om de kennis maar ook om de benodigde vaardigheden en houding.

Praktijkgericht en Persoonlijk

De praktijk is volgens ons de beste leeromgeving. Door de inhoud daadwerkelijk integraal toe te passen op real life vraagstukken leer je écht. We maken daarom zoveel mogelijk gebruik van concrete vraagstukken uit jouw werksituatie. Dat zie je terug in de voorbeelden in de lessen maar ook in de toetsing door middel van praktijkopdrachten.

 Actief leren

‘Bij ons doe je het niet alleen, maar je doet het wel zelf!’

Wij dagen je uit om actief te leren, waarbij we je natuurlijk de nodige ondersteuning geven. Onze docenten zijn expert op hun vakgebied. Ze kennen de theorie op hun duimpje en hebben de nodige ervaring in het toepassen daarvan in de praktijk. Zij begeleiden je door je gerichte vragen te stellen, door op het juiste moment de noodzakelijke informatie op een overzichtelijke wijze over te dragen, reeds aanwezige kennis te activeren en door feedback te geven. Dit maakt dat de docent meer een leercoach dan een ‘onderwijzer’ is.  Want door zelf aan de slag te gaan met je eigen leervragen en met de stof, leer je het best. Dat geldt tijdens de opleiding, maar ook daarna.

Kortom, door onze krachtige leeromgeving die diep leren ondersteunt, waarin we de stof integraal aanbieden en waarbij we jou en jouw praktijk centraal stellen, zijn we binnen NIVE Opleidingen ervan overtuigd dat we waarde kunnen toevoegen aan jou als financial professional. En je zo te kunnen faciliteren in het doorontwikkelen van je expertise. Want zeg nu zelf, wie wil dit nu niet?”

 


Meer informatie?

Wil je meer weten over de inhoud en opbouw van onze verschillende opleidingen? Je kunt Ina bereiken op 033 – 422 99 00.