Het creatieve proces bij Google, in 3 stappen

GoogleGoogle is een van de meest innovatieve bedrijven van deze tijd. Het bedrijf kenmerkt zich door een opeenstapeling van innovaties die bouwen aan de Google missie; de informatie op de wereld organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar maken.

De Google zoekmachine, Google Maps, de zelfrijdende auto. Hoe ontstaan die briljante en vernieuwende ideeën?

Als je denkt dat Google een chaotische organisatie is, waardoor innovatie kan ontstaan, dan heb je het mis. Er is geen geheime innovatieformule, maar dat betekent niet dat innovaties op mystieke wijze tot stand komen.

Het bedrijf is super gestructureerd. Innoveren bij Google is een proces. En het mooie aan een proces, is dat het kan worden verbeterd en dat bijna iedereen en dus ook andere organisaties het kunnen leren.

Het innovatieve en creatieve proces bij Google

Het innovatieproces bij Google bestaat uit drie stappen.

  1. Focus op de gebruiker
  2. Maak het idee 10x beter
  3. Maak een prototype

Focus op de gebruiker

In veel organisaties begint innoveren met het organiseren van een brainstormsessie. Hierin gooien medewerkers over en weer met ideeën. Dit is echter stap twee in het proces.

De eerste stap bij Google is het verzamelen van gebruikersverhalen, -ideeën en –behoeften. Het is belangrijk om de gebruiker helemaal te begrijpen. Succesvolle innovatie staat namelijk altijd in het teken van de gebruiker. Door te observeren, met hem te communiceren, en de klant aan het woord te laten, verkrijg je inzicht in het daadwerkelijke doel van de vernieuwing.

Het eerste concept van het idee krijg je dus aangereikt van de klant of gebruiker. Maak het idee inzichtelijk, door het te omschrijven in minder dan zes woorden.

Maak het idee 10x beter

Dit eerste en krachtig geformuleerde conceptidee vormt de basis. Voordat de gezamenlijke brainstorm begint, schrijft ieder zijn of haar gedachten alvast op papier. Dan pas begint de echte brainstorm.

Om ervoor te zorgen dat de mensen er met de juiste instelling in gaan, en dat de brainstorm voldoende rendement geeft, zijn er vier richtlijnen;

  1. Stel je oordeel uit; alle ideeën zijn goed, worden aanvaard en opgeschreven.
  2. Focus op kwantiteit; genereer zoveel mogelijk ideeën.
  3. Freewheel; spring gerust van het ene naar het andere idee.
  4. Hitchhike; lift mee en bouw voort op andermans ideeën.

Het doel van de brainstorm, is om het initiële idee 10x beter te maken.

Maak een prototype

Innoveren is een werkwoord! De meeste brainstormsessie eindigen met het maken van een afspraak over wanneer de volgende brainstormsessie zal plaatsvinden. Dan resulteert het innovatieproces in een opeenvolging van praatsessies. Iedereen begint de volgende dag weer aan het dagelijkse werk en de goede ideeën die tijdens de bijeenkomst zijn ontstaan, belanden in de la. Zonde van de tijd!

Werk daarom altijd al tijdens de bijeenkomst aan een prototype van het idee. Een prototype is een simulatie en hoeft daarom echt niet perfect te zijn. Bedenk dat het slechts de eerste uitwerking van het idee is, en dat het inzicht geeft in hoe het nog verder te verbeteren. Informatie die er (nog) niet is, bedenk je ter plekke. Belangrijk is dat het idee van het papier af tot leven komt.

Om zo innovatief als Google te worden, is natuurlijk erg ambitieus. Maar door innovatie te gaan zien als een proces, transformeert het tot een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Dan is innovatie niet meer een incident, maar een structurele strategie.