Onze opleidingen in tijden van Corona

Onze opleidingen in tijden van Corona

Dinsdagavond 12 januari zijn er tijdens de corona-persconferentie nieuwe maatregelen van de overheid bekendgemaakt. In dat kader informeren wij je over wat dit betekent voor het volgen van een opleiding bij ons.

Bij NIVE Opleidingen staan wij voor waardevolle ontmoetingen en meestal vertalen we dit in fysieke bijeenkomsten. Vanzelfsprekend blijven wij waardevolle ontmoetingen belangrijk vinden. En we merken dat het grootste deel van onze deelnemers dit eveneens waardeert. Op het moment is het niet toegestaan lessen fysieke aan te bieden.

Gelukkig hebben wij hier al eerder op ingespeeld en waren onze lessen al volledig online. Zo proberen we bij te dragen aan de veiligheid van een ieder gedurende deze onzekere tijden zonder dat dit ten kostte gaat van het onderwijs. Al onze docenten zijn getraind om online les te geven en de lessen zijn, waar nodig, aangepast aan de online vorm. Wij zijn van mening dat we op deze manier de continuïteit en kwaliteit van de opleiding kunnen waarborgen.

Wat betekent dit concreet?

  • De lessen vinden tot nader order online plaats. Informatie hierover (inloggen etc.) ontvang je, voorafgaand aan je les, in een aparte mail.
  • De online lessen worden in principe met het programma Bluejeans gegeven. Voor Bluejeans hoef je niets te downloaden en ontvang je van ons een link en wachtwoord. In het geval we afwijken van Bluejeans laten we je dat tijdig weten. Optie kan zijn in Zoom of Teams.
  • Zorg voor een rustige ruimte om de lessen te kunnen volgen.
  • Zorg voor een goed werkende pc met webcam en een oortelefoon.

Wij hopen dat je de online bijeenkomst ook als een waardevolle ontmoeting ervaart en dat je, net als wij, blij bent dat de lessen doorgang vinden.

Blijf gezond,

Met hartelijke groet,

Team NIVE Opleidingen