Vanaf juni hervatten we onze lessen zoveel mogelijk op locatie - Lees meer..

Onze opleidingen in tijden van Corona

Onze opleidingen in tijden van Corona

Bij NIVE Opleidingen staan wij voor waardevolle ontmoetingen en meestal vertalen we dit in fysieke bijeenkomsten. Vanzelfsprekend blijven wij waardevolle ontmoetingen belangrijk vinden. En we merken dat het grootste deel van onze deelnemers dit eveneens waardeert. In de afgelopen periode zijn door de maatregelen van de overheid onze opleidingen en cursussen online uitgevoerd.

Vanaf juni vinden er weer versoepelingen plaats in de coronamaatregelen. We zien ernaar uit om de lessen weer fysiek te laten plaatsvinden. Ons uitgangspunt is dan ook om de lessen zoveel mogelijk op locatie te faciliteren, onder de strikte voorwaarden en regels in de protocollen die er vanuit de locaties zijn om bij elkaar te komen. Daarnaast hebben we extra maatregelen getroffen door het afnemen van zelftesten voor aanvang van een lesdag.

We houden echter ook rekening met lessen waarin we een hybride of volledig online vorm inzetten. Dat kan te maken hebben met restricties voor deelnemers/docenten vanuit werkgevers of persoonlijke afwegingen om niet in groepsverband bij elkaar te komen. Daar hebben we begrip voor en houden we zoveel als kan rekening mee.

Zo proberen we bij te dragen aan de veiligheid van een ieder gedurende deze onzekere tijden zonder dat dit ten kostte gaat van het onderwijs.
Per groep is bepaald hoe we de les gaan organiseren vanaf 7 juni: online, fysiek of in een hybride vorm. We informeren deelnemers per programma over de vorm waarin de lessen plaatsvinden.

Blijf leren én blijf gezond,

Met hartelijke groet,

Team NIVE Opleidingen

Plan een adviesgesprek