Onze opleidingen in tijden van Corona

Onze opleidingen in tijden van Corona

Dinsdagavond 13 oktober zijn er tijdens de corona-persconferentie nieuwe maatregelen van de overheid bekendgemaakt. In dat kader willen wij je informeren over wat dit betekent voor het volgen van een opleiding bij ons.

Bij NIVE Opleidingen staan wij voor waardevolle ontmoetingen en meestal vertalen we dit in fysieke bijeenkomsten. Vanzelfsprekend blijven wij waardevolle ontmoetingen belangrijk vinden. En we merken dat het grootste deel van onze deelnemers dit eveneens waardeert.

Toch zien wij dat het in de huidige situatie lastig is om een goede opleiding op een fysieke locatie aan te bieden. Deelnemers mogen niet komen van hun werkgever of hebben andere redenen waarom ze niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Daardoor ontstaat een ongewenste splitsing in de groep, waarbij het ene deel fysiek en het andere deel online aanwezig is. Dat is niet bevorderlijk voor het leerproces.

Daarom hebben wij besloten dat we onze lessen, vanaf maandag 19 oktober, tijdelijk volledig online zullen geven. Met dit besluit proberen we duidelijkheid te bieden in de huidige onzekere tijd. Al onze docenten zijn getraind om online les te geven en de lessen zijn, waar nodig, aangepast aan de online vorm. Wij zijn van mening dat we op deze manier de continuïteit en kwaliteit van de opleiding kunnen waarborgen.

Wat betekent dit concreet?

  • Vanaf maandag 19 oktober vinden alle lessen online plaats. Informatie hierover (inloggen etc.) ontvang je, voorafgaand aan je les, in een aparte mail.
  • De online lessen worden in principe met het programma Bluejeans gegeven. Voor Bluejeans hoef je niets te downloaden en ontvang je van ons een link en wachtwoord. In het geval we afwijken van Bluejeans laten we je dat tijdig weten.
  • Zorg voor een rustige ruimte om de lessen te kunnen volgen.
  • Zorg voor een goed werkende pc met webcam en een oortelefoon.

Wij hopen dat je de online bijeenkomst ook als een waardevolle ontmoeting ervaart en dat je, net als wij,  blij bent dat de lessen doorgang vinden. In de hoop dat de keuze om volledig online les te geven van korte duur zal zijn, danken we je voor je begrip.

Blijf gezond,

Met hartelijke groet,

Team NIVE Opleidingen