NIVE behaalt NRTO-keurmerk

NIVE is trots aan te kondigen dat zij het NRTO-keurmerk heeft ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning van kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Voldoen aan kwaliteitseisen
Een onafhankelijke, extern certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat NIVE voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan NIVE aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Rob Polman, Directeur NIVE Opleidingen: “Ook deze certificering laat zien dat NIVE Opleidingen voorop loopt in het streven naar de beste dienstverlening voor haar deelnemers en docenten. Door te werken aan continue verbetering is het NIVE gelukt de beste opleider te zijn voor de financieel professional. 40 jaar HOFAM is daar een voorbeeld van, evenals nieuw ontwikkelde opleidingen op het gebied van data en IT.”

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.