Nut, noodzaak en bouwstenen van Dynamic Control

De komende weken gaat Fred Conijn, docent van de cursus Dynamische besturing in de praktijk, in op de nut en noodzaak van dynamic control voor jou en jouw organisatie.

Na de kredietcrisis van 2008 duurde het gemiddeld 18 maanden voordat er binnen organisaties werd geacteerd op de impact ervan. Dat is niet acceptabel in turbulente tijden. Veranderingen zijn ingrijpend en volgen elkaar snel op. Om bij te blijven als organisatie, is dynamische besturing dan ook nut én noodzaak.

Dynamic Control is een besturingsvraagstuk
Het doel van dynamische besturing is om antwoord te geven op vragen zoals:
• Hoe stel ik mijn mensen in staat snel en daadkrachtig op te treden, zelfs als omstandigheden ingrijpend veranderen?
• Welke veranderingen moeten in dat kader worden doorgevoerd in de managementstijl, de allocatie van middelen, de verantwoordelijkheden en het informatiesysteem?

Dit vereist een heel andere mindset die is gebaseerd op de bouwstenen die het fundament vormen voor een dynamische besturing:
1) snel en slagvaardig acteren. Door empowerment van de mensen op de werkvloer en tegelijkertijd duidelijke kaders en spelregels mee te geven, weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en kunnen we elkaar versterken.
2) flexibel ontwikkelen. Uitdrukkelijk exploreren wat de mogelijkheden en veranderingen zijn en vervolgens bepalen hoe we kansen kunnen industrialiseren en zo een onderdeel maken van de reguliere bedrijfsvoering.
3) doordacht opereren zodat we niet alleen snel acteren, maar ook zodanig dat onze acties het gewenst effect hebben. Door dit modulair door te voeren, worden resultaten snel zichtbaar en kunnen nieuwe inzichten en ervaringen worden meegenomen in de kaders en spelregels, zodat continuous learning gewoon een onderdeel is van ‘hoe wij werken’.

In het volgende deel Laat Fred zien hoe je de aanpak bedrijfsspecifiek maakt met het ‘bedrijfsactiviteitenmodel’ ook wel BAM genoemd.

Cursus Dynamische besturing in de praktijk
Dat klinkt allemaal mooi, maar de vragen die opkomen, zijn: hoe ziet dat er uit en hoe pak je dat aan? In de cursus Dynamische besturing in de praktijk  ga je hier voor je eigen organisatie mee aan de slag en pas je de opgedane kennis direct toe. Bovendien wissel je ervaringen uit met vakgenoten. Schrijf je dan ook in voor de volgende ronde in mei!

Fred is managing consultant bij DynamicControl.NL. Hij is expert op het gebied van besturingsvraagstukken in het kader van standaardisaties, reorganisaties en systeemimplementaties. Hij is de auteur van het boek ‘aan de slag met Dynamic Control’ (genomineerd als managementboek van het jaar) en verzorgt de cursus Dynamische besturing in de praktijk bij NIVE Opleidingen