Keurmerken

Erkende kwaliteit.

CPION

De opleiding Professional Controller (PC) is officieel erkend als SHBO Registeropleiding en wordt jaarlijks ge-audit en beoordeeld op inhoud, kwaliteit en praktijkrelevantie door een onafhankelijke commissie onder toezicht van CPION (Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland).

Deelnemers die met goed gevolg hebben deelgenomen aan deze opleiding ontvangen een officieel erkende SHBO-diploma en worden opgenomen in het Abituriëntenregister van Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

CRKBO

NIVE Instituut voor controlling staat geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Daarnaast stelt de Belastingdienst inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling.

 

Meer over btw-vrijstelling

 

NRTO

NIVE Instituut voor controlling is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad van Training en Opleiding). De NRTO is de overkoepelende branchevereniging voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft als doel de kwaliteit van het privaat trainen en opleiden inzichtelijk te maken én te bevorderen. De bureaus die bij de NRTO zijn aangesloten staan voor praktisch, op maat en specifiek onderwijs. Leden van de NRTO moeten voldoen aan de opgestelde gedragscode.