Keurmerken

Erkende kwaliteit.

NRTO

NIVE Instituut voor controlling is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad van Training en Opleiding). De NRTO is de overkoepelende branchevereniging voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft als doel de kwaliteit van het privaat trainen en opleiden inzichtelijk te maken én te bevorderen. De bureaus die bij de NRTO zijn aangesloten staan voor praktisch, op maat en specifiek onderwijs. Leden van de NRTO moeten voldoen aan de opgestelde gedragscode.

CRKBO

NIVE Instituut voor controlling staat geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Daarnaast stelt de Belastingdienst inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling.

 

Meer over btw-vrijstelling