Visie op leren en onderwijsmethode

Zorgen voor kennis, vaardigheden en attitude.

Visie op leren

Om toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de organisatie en de omgeving moet een professional ervoor zorgen dat hij voortdurend over de juiste kennis, vaardigheden en attitude beschikt.

Met onze onderwijsprogramma’s helpen en faciliteren wij onze deelnemers om zich te vormen en te ontwikkelen als Qualified professional:

  • een professional die weet waar hij het over heeft (kent de theorie),
  • dit ook kan toepassen (heeft de juiste vaardigheden),
  • er als persoon stevig in staat (heeft zich persoonlijk ontwikkeld),
  • én zich bewust is van zijn/haar rol in de maatschappij.

Leermethode

NiVE hanteert de methode van diep- of betekenisvol leren: volwassenen leren het best wanneer zij nieuwe informatie kunnen koppelen aan hetgeen ze al weten en dit toe kunnen passen in hun eigen praktijk. Daarom vormt de (werk)omgeving van de deelnemers een integraal onderdeel van de programma’s.

Belangrijke kenmerken van de opleidingen zijn daarbij een integrale, persoonlijke en praktijkgerichte aanpak, actief en zelfgestuurd leren, leren van en met elkaar in een betekenisvolle ontmoeting en een docent die meer een leercoach dan een zender van informatie is. We stimuleren het lerend vermogen. Onze docenten zijn hierin een belangrijke spil: bevlogen vakspecialisten met veel praktijkervaring.

Q-titels

De diploma’s met Q-titels die we afgeven voor de behaalde opleidingen, staan garant voor kwaliteit met relevantie in een snel veranderende markt. Met onze doorstroommogelijkheden via de leerlijnen en verbindende dienstverlening voor ontwikkelvraagstukken faciliteren we in het continu leren van een professional en zijn organisatie.