Risico’s en uitdagingen in de Nederlandse financiële sector

risico en uitdagingen

De Nederlandse Bank heeft zes risico’s en uitdagingen voor de financiële sector geïdentificeerd. Zij zijn beschreven in Toezicht Vooruitblik 2018. Hieronder benoemen wij de zes risico’s en uitdagingen. Daarna horen wij graag welke van onderstaande punten het meest op uw organisatie van toepassing is. Laat u uw stem achter?

Gebrek aan verandervermogen

Wanneer instellingen zich onvoldoende aanpassen aan veranderende omstandigheden, kunnen op termijn het verdienpotentieel en uiteindelijk ook de financiële soliditeit uitgehold raken.

Renteontwikkeling: lage rente & rentestijging

Zowel een blijvend lage rente als een abrupte rentestijging zijn een risico voor de financiële sector.

Toenemende digitalisering en cyberaanvallen

De toenemende digitalisering stelt hoge eisen aan de besturing van interne IT-systemen en beheersing van data-gerelateerde operationele risico’s. Binnen de brede categorie van IT-gerelateerde risico’s wordt cyberrisico gezien als een snel groeiende bedreiging. Cyberrisico onderscheidt zich van andere IT-risico’s doordat er sprake is van kwaadwillende externe partijen die zich richten op het stelen, verstoren of wijzigen van (klant)data in IT-systemen.

Financieel-economische criminaliteit

De beheersing van integriteitsrisico’s, zoals het voorkomen van het (onbedoeld) faciliteren van witwassen, terrorismefinanciering of overtredingen van de sanctieregelgeving, kan beter en daarvoor is aanhoudende aandacht nodig. Instellingen die hierbij (onbedoeld) een faciliterende rol vervullen, kunnen het vertrouwen in en de reputatie van de sector schaden. Instellingen die regels overtreden, riskeren bovendien omvangrijke boetes en schadeclaims en lopen daarmee grote prudentiële risico’s.

(Geo)politieke onzekerheid

Mondiaal blijven (geo)politieke onzekerheden aanzienlijk, getuige bijvoorbeeld de ontwikkelingen in en rondom het Midden-Oosten en NoordKorea. Binnen Europa zijn de implicaties van de Brexit nog niet uitgekristalliseerd en zijn er politieke verschuivingen. Deze onzekerheden vormen een risico voor de wereldeconomie en daarmee voor de financiële sector.

Implementatie (en onbedoelde effecten) van regelgeving

Sinds de financiële crisis zijn de eisen, intensiteit en de reikwijdte van regulering toegenomen. De eisen maken de financiële sector weerbaarder, maar het kan voor financiële instellingen een uitdaging zijn om (tijdig) aan nieuwe eisen te voldoen. Door de toename van regelgeving is ook het risico gegroeid dat regels onderling strijdig zijn of kan de op handen zijnde uitwerking ervan leiden tot onzekerheid.

 

Wij zijn benieuwd welke het meest op uw organisatie van toepassing is:

 

De Nederlandse bank heeft de volgende zes risico’s en uitdagingen voor de financiële sector geïdentificeerd. Welke is voor u het meest van toepassing?

Gebrek aan verandervermogen
Renteontwikkeling: lage rente & rentestijging
Toenemende digitalisering en cyberaanvallen
Financieel-economische criminaliteit
(Geo)politieke onzekerheid
Implementatie (en onbedoelde effecten) van regelgeving
Bron: De Nederlandse Bank, Toezicht Vooruitblik 2018, https://www.dnb.nl/nieuws/publicaties-dnb/toezicht-vooruitblik/index.jsp
Via deze link kunt u ook het gehele rapport bekijken.