Tips: Uw (financiële) opleiding bekostigen

geldU bent van plan te investeren in uw finance carrière door een opleiding te volgen. Vaak is de financiering van de opleiding de belangrijkste kwestie in het beslissingstraject. Is er wel geld en wie gaat de opleiding bekostigen? U of uw werkgever?

1. Uw werkgever investeert in uw ontwikkeling

Uit onderzoek van het NIDAP, dat is uitgevoerd in samenwerking met Springest, blijkt dat bijna 70% van de werkgevers de opleiding of training betaalt die de werknemer wil volgen. Werkgevers in de financiële sector scoren hierop zelfs nog hoger. Dat is niet zo gek, want slechts 40% van de werknemers denk dat hij of zij over vijf jaar nog inzetbaar is zonder scholing. Investeren in ontwikkeling is dus noodzakelijk.

Return on Education

Voor uw werkgever is het financieren van een opleiding een goede zakelijke investering. Hij kan de kosten volledig als bedrijfskosten in mindering brengen op het resultaat. Bovendien verbetert uw inzetbaarheid als werknemer in de organisatie. Maar wat als uw werkgever investeert, en u vertrekt vervolgens naar een andere organisatie?

De opleidingsovereenkomst

Met een opleidingsovereenkomst deelt u het investeringsrisico met uw werkgever. Hierdoor is de werkgever vaak meer bereid bij te dragen aan de opleidingskosten. In de overeenkomst staat dat de werknemer bij vroegtijdig vertrek naar rato de opleidingskosten overneemt. Als de werknemer op initiatief van de werkgever vertrekt, vervalt dikwijls de terugbetalingsregeling. In de praktijk is de nieuwe werkgever in veel gevallen bereid om de studieschuld over te nemen.

2. U investeert in uzelf

Sinds 1 juli 2015 is in de wet opgenomen dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen de scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie (7:611a BW). Ondanks dit wettelijk recht is het afhankelijk van de financiële situatie van de werkgever of er ook daadwerkelijk een plicht is.

Als uw werkgever niet of slechts gedeeltelijk wil of kan bijdragen aan de kosten van uw opleiding, dan zijn er verschillende mogelijkheden om zelf te financieren.

Ten eerste kunt de opleiding uit spaargeld betalen. Als particulier zijn deze kosten aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting als buitengewone uitgaven. Ten tweede zijn er banken die specifieke leningen bieden voor het volgen van een opleiding, of graag bereid zijn om met u in onderhandeling te gaan over de voorwaarden voor het afsluiten of uitbreiden van een krediet. En tot slot zijn er bij de opleider zelf vaak mogelijkheden om de betaling te spreiden over meerdere termijnen. Welke mogelijkheden er zijn hangt af van het beleid van de opleider. Vaak loont het de moeite hierover in gesprek te gaan.

3. Uzelf ontwikkelen zonder geld

Als er geen geld beschikbaar is voor het volgen van een opleiding, dan zijn er voldoende andere manieren om uzelf te blijven ontwikkelen. Het aanbod gratis whitepapers, webinars, instructiefilmpjes op YouTube, of complete online courses is in de laatste jaren enorm gegroeid. Een ander alternatief is op zoek te gaan naar een goede interne mentor of coach. Hij of zij kan u vanuit een senior positie helpen met professioneel advies en kennis.

Als er nu geen geld beschikbaar is, is het mogelijk dat er in de toekomst wel meer ruimte is om te investeren in uw ontwikkeling. Geef daarom nooit op en blijf uw opleidingswensen bij de werkgever onder de aandacht brengen.